Biblioteques de Barcelona

Biblioteques de Barcelona

Barcelona, Spain

La xarxa de les Biblioteques de Barcelona actuament està formada per 40 biblioteques públiques situades als 10 districtes de la ciutat de Barcelona. La planificació i els objectius de les biblioteques es basen en el Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010. Les biblioteques del segle XXI: de la informació al coneixement, aprovat el 1998 pel Plenari de l'Ajuntament de Barcelona.

www.barcelona.cat/biblioteques