Page 1

STADSBIBLIOTEKET

Kopiering & utskrifter A4 svart/vit A4 färg

2kr/kopia 3 kr/kopia

A3 svart/vit A3 färg

4 kr/kopia 6 kr/kopia

OBV

Ord- och bildverkstaden

Kopieringskort 90 kr (värde 100 kr = 50 kopior)

Tel 035-13 94 88 ordochbild@halmstad.se

Stadsbiblioteket i Halmstad Axel Olsons gata 1 302 27 Halmstad

www.halmstad.se/bibliotek

© Stadsbiblioteket i Halmstad 2012

På Stadsbiblioteket i Halmstad Öppet enligt Stadsbibliotekets öppettider

Bemannat Måndag 10-13 Onsdag 14-17 Torsdag 14-18


Använd ord och bildverkastdens datorer som har

• Prova att läsa en bok på en digital läsplatta och kom

många möjligheter

igäng med Adobe Digital Editions

• Redigera dina bilder och skriv ut dem i färg

• Använd den anpassade datorn som bland annat

• Skanna och redigera

innehåller talsyntes (Jaws), förstoringsprogram (Zoom-

• Skapa en E-postadress och mejla dina vänner

text) och pink display för blindskrift)

• Gör klart layouten på ditt skolarbete/inbjudningskort

• Förstora text och visa den på en skärm med ett

Testa Photoshop CS5, Illustrator CS5 och InDesign CS5

digitalt förstoringsglas. • Få hjälp att koma igång med en Daisyspelare Prova detta och mycket mycket mer i OBV.

Ord- och bildverkstaden på Stadsbiblioteket  
Ord- och bildverkstaden på Stadsbiblioteket  

Ord- och bildverkstaden på Stadsbiblioteket i Halmstad.

Advertisement