Page 6

Wstęp Wydaje się, że szkice były sporządzane w określonym celu – inwentaryzacyjnym lub badawczym, a zapewne w jednym i drugim. W 1901 roku fundacja Louisa Boissonneta powierzyła Ernstowi Wiggertowi, królewskiemu budowniczemu, zbadanie sakralnej architektury drewnianej w Królestwie Pruskim. Po wielu podróżach studyjnych sporządził on dużą liczbę szkiców, a owocem tych studiów było około 60 kart z rysunkami (inwentaryzacyjnymi), gdy niespodziewana i przedwczesna śmierć w styczniu 1903 roku przerwała prace3. Ukończenie dzieła powierzono Ludwigowi Burgemeistrowi. Ten wykorzystał część rysunków sporządzonych przez Wiggerta, zawartych w szkicownikach, natomiast tekst powstał w całości od nowa, gdyż Wiggert nie pozostawił notatek. Praca została uzupełniona dodatkowym materiałem ikonograficznym, zdobytym między innymi w ciągu kolejnych podróży4. Opracowanie zostało wydane w 1905 roku w Berlinie pod tytułem Die Holzkirchen und Holztürme der preussischen Ostprovinzen. Jako autorzy pracy widnieją Ludwig Burgemeister i Ernst Wiggert. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że szkicownik należał do E. Wiggerta i on był autorem rysunków. Z zapisu w przedmowie wspomnianej książki wynika właśnie, że autorem rysunków był Wiggert. Nie są one podpisane co do autorstwa, natomiast rysunki innych autorów są podpisane. Szkicownik składa się z 28 kartonowych kart o wymiarach 265 x 175 mm, oprawionych w twardą okładkę w szarym płótnie, posiadającą gumkę do przewiązywania okładek, zabezpieczającą przed samoistnym otwieraniem. Na wierzchu jednej strony okładki znajduje się płócienna rurka do wsuwania ołówka. Na wewnętrznej stronie okładki wklejona jest okrągła naklejka sklepu, w którym zapewne nabyto szkicownik, o treści: „Lessing & Pohl * Breslau”. Rysunki nie są datowane, ale jeżeli przyjmiemy, że wykonał je E. Wiggert, to musiały powstać w latach 1901–1902. Widok jednego kościoła – a mianowicie w Czarnowąsach – oraz jego plany i przekroje są sygnowane, jednakże sygnatura jest nieczytelna i nie ma możliwości porównania jej z jakimkolwiek innym materiałem. Jest to niewątpliwie parafa i niewykluczone, że zaczyna się od pisanej gotykiem litery W (Wiggert). Przy tych rysunkach umieszczona jest data – 25/7, czyli 25 lipca, bez podania roku.

3 4

6

L. Burgemeister, E. Wiggert, Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen, Berlin 1905 [przedmowa]. Tamże.

Profile for Biblioteka Slaska

Piotr Siemko  

Sakralna architektura drewniana na Górnym Śląsku

Piotr Siemko  

Sakralna architektura drewniana na Górnym Śląsku

Advertisement