Page 1

Följ med på en dag om språk och nyanlända

Profile for Karin Ahlstedt

Studiedag skolbibliotek syd 20 maj  

Många skolor, förskolor och biblioteksverksamheter möter barn och unga som snabbt behöver hitta in i det svenska samhället. För dig som arbe...

Studiedag skolbibliotek syd 20 maj  

Många skolor, förskolor och biblioteksverksamheter möter barn och unga som snabbt behöver hitta in i det svenska samhället. För dig som arbe...

Advertisement