Page 1

ОСНОВИ ИСТОРИЈЕ ПИСМА, КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКА Програм - испитна питања I 1. Писмо (дефиниција, постанак, значај) 2. Етапе у развоју писма 3. Материјали за писање и писаћи прибор 4. Папирус као материјал за писање 5. Пергамент 6. Хартија 7. Палеографија и филигранoлогија 8. Писма старог века 9. Грчко писмо (постанак, утицај на европска писма) 10. Латиница (постанак и развој) 11. Ћирило и Методије и почеци словенске писмености (Црноризац Храбар) 12. Глагољица (постанак, типови, споменици) 13. Ћирилица (постанак, типови, споменици) 14. Српска ћирилица од 12. до 20. века 15. Савремена европска писма

II 1. Књига (дефиниција, постанак, значај) 2. Етапе у развоју књиге 3. Рукописна књига 4. Свети Сава 5. Мирослављево јеванђеље 6. Проналазак штампе покретним словима – штампана књига 7. Инкунабуле 8. Штампарија Ђурђа Црнојевића на Цетињу 9. Српске инкунабуле 10. Српске штампарије од 16. до 19. века 11. Доситеј Обрадовић 12. Вук Стефановић Караџић 13. Глигорије Возаревић 14. Славено-сербски магазин Захарија Орфелина 15. Летопис Матице српске

1


III 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Библиотека (дефиниција, постанак, значај) Библиотеке старог века (Алексадријска библиотека) Римске библиотеке Средњовековне библиотеке Библиотека манастира Хиландара Национална библиотека Француске Британска библиотека у Лондону Руска државна библиотека у Москви и Руска национална библиотека у Санкт-Петербургу 9. Конгресна библиотека у Вашингтону 10. Библиотека Српске патријаршије 11. Читалишта у Србији у 19. веку 12. Народна библиотека Србије 13. Библиотека Матице Српске 14. Библиотека Српске академије наука и уметности 15. Универзитетска библиотека Светозар Марковић

2

Ispitna pitanja  

Ispitna pitanja za strucni ispit

Advertisement