Page 8

Zato savetuju fandrejzere, koji nemaju ti sposobnost, da to nadoknade tako što će se stalno savetovati sa onima koji tu sposobnost imaju. A za to su, kako one navode, neophodni iskustvo i skromnost.

21. Primena fandrejzinga nije strana ni zaposlenima u biblioteci Proces pribavljanja sredstava naročito je razvijen u bibliotekama širom Sjedinjenih Američkih Država.  U SAD direktori biblioteka igraju veoma važnu ulogu u svim aktivnostima koje se tiču fandrajzinga. Privatna filantropija1 igra odlučujuću ulogu u američkom životu – od pružanja podrške verskim institucijama, bolnicama, muzejima, socijalnim ustanovama, pa sve do podrške obrazovanju na svim nivoima. Tokom 2005. godine od ukupnog broja donacija koje su iznosile više od 260 milijardi dolara, čak 76 % je bilo od privatnih darodavaca.  

22. Da bi smo shvatili značaj fandrejzinga u bibliotekama treba objasniti njenu ulogu u društvu koju je ona tokom istorije imala i donekle izmenjenu ulogu koja joj je razvojem tehnologije dodeljena u sadašnjosti. • •

Neosporan je civilizacijski stav da je ‘’biblioteka društveno korisna’’ kao što je neosporno i da je najstarija i gotovo ne promenjena misija biblioteke, od njenog nastanka do današnjih dana da ‘’biblioteke spajaju ljude i zabeleženo znanje’’.

Međutim sve do neslućenog razvoja računarske i telekomunikacione tehnologije biblioteka je kao glavni cilj imala razvoj knjižnog fonda i zbirki. Drugim rečima njen glavni zadatak je bio sakupljanje, čuvanje i davanje (pružanje) na korišćenje korisnicima, knjižne i neknjižne građe, pri čemu su biblioteke bile ustanove koje su se finansirale iz budžeta, lokalnog, gradskog ili republičkog u zavisnosti od tipa biblioteke.

23. 1

čovekoljublje; postupanje prema tom načelu; dobrotvorna delatnost

8

Fandrejzing  

Propratni tekst uz prezentaciju

Fandrejzing  

Propratni tekst uz prezentaciju

Advertisement