Page 7

Računa se da je potrebno dve do tri godine kako bi se postigao trajniji uspeh. Kao što smo videli uspešna fandrejzing strategija obuhvata strateški menadžment i operativni menadžment koji se sastoje od niza koraka koje treba preduzeti u toku ovog procesa. U pogledu pojedinih radnih koraka, vreme se troši na sledeći način: • 25% vremena potroši se na traženje potencijalnih sponzora, • 60% na održavanje individualnih veza, • 5% na razmenu resursa, a • 10% na dalje negovanje odnosa sa sponzorima

19. Jedna američka anketa, u kojoj je učestvovalo 1800 fandrejzera, pokazala je da su u profesiji kojom se bave, po njihovom mišljenju, najvažnije sledeće sposobnosti: • • • • • • • • •

sposobnost rukovođenja sposobnost za pisanje dobrih tekstova sposobnost za uspostavljanje dobrih odnosa s volonterima fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja spsobnost da saslušaju druge preciznost i detaljnost dovoljna doza osećanja lične vrednosti (sposobnost fandrejzera da bude u pozadini, pa čak id a prepuste drugima da uživaju u slavi, iako su sami obavili sav posao) poštenje smisao za humor

20. Autori knjige ‘’Uspešan fandrejzing’’, Barbara Krol i Kristijana Fine, navode da njihovo iskustvo, pokazuje da postoji osnovni kriterijum po kom se prepoznaje uspešan fandrejzer, a to je SPOSOBNOST DA RAZMIŠLJA KAO DARODAVAC. Sve druge sposobnosti, prema njihovom mišljenju, fandrejzer moža da nauči, ali će mu biti veoma teško da nauči kako da prepozna šta darodavac misli.

7

Fandrejzing  

Propratni tekst uz prezentaciju