Page 5

• •

Planiranje predstavlja najvažniji preduslov za uspeh. Planiranje usmerava delatnost svih članova organizacije u istom pravcu.

Planiranj podrazumeva definisanje određenih ciljeva kao i izbor aktivnosti i ljudi koji će te ciljeve i realizovati.

Uspešno planiranje zahteva realna očekivanja i realnu procenu situacije.

Proces planiranja deli se na strateški i operativni menadžment

14. Sada ću vam u kratkim crtama prikazati razvoj fandrejzing strategije. Šema fandrejzing strategije koja sledi preuzeta je „iz članka ‘’FANDREJZING KAO NOVI ZADATAK MENADŽMENTA U NAUČNIM BIBLIOTEKAMA’’ Autor članka je Prof. dr Dagmar Jank Visoka stručna škola, Potsdam Odsek za arhive, biblioteke i dokumentaciju

STRATEŠKI MENADŽMENT 1. Analiza ciljeva: - Opšta analiza ciljeva ustanove: misija, vizija, ideja, namere, - Utvrđivanje ciljeva fandrejzinga. 2. Analiza situacije / analiza institucije: - ponuda ustanove, imidž, prihvatanje fandrejzinga u kući, organizacioni i personalni potencijali. 3. Analiza okruženja: - okvirni uslovi, tržište fandrejzinga, konkurencija, lokalne i regionalne veze. 4. Formulisanje načelne fundraising strategije.

15. OPERATIVNI MENADŽMENT 1. Izbor projekta, 2. Opis projekta: 5

Fandrejzing  

Propratni tekst uz prezentaciju

Fandrejzing  

Propratni tekst uz prezentaciju

Advertisement