Page 4

Cilj fandrejzera bi, zatim, bio da bar neke od onih koje su pridobili da daju prvi prilog navedu da to ponovo učine. A darodavce koji su prilog dali u više navrata podstaknu da postanu veliki donator pa čak i zaveštači.

11. Ipak treba imati na umu da velike donacije koje neprofitabilne organozacije dobijaju od pojedinaca ili organizacija ne padaju s neba, već su posledica savesnog negovanja kontakta s darodavcima i brige o darodavcima. ’Podizanja na viši stepen’’ je proces prevođenja donatora iz nižeg nivoa u viši nivo Podizanje na viši stepen je važan cilj, ali je još važnije održati darodavca na nivou na kom se nalazi, kako ne bi ponovo pao na niži nivo.

12. Mnoge dobre ideje i ciljevi nikada se ne realizuju u delo zato što za njihovo sprovođenje nema dovoljno sredstava. Novac koji neprofitabilne organizacije dobijaju iz budžeta često su nedovoljne i za pokrivanje osnovnih troškova (plata, plaćanje računa i nabavku osnovnih sredstava za rad). Zato je neophodno da neprofitne organizacije preuzmu inicijativu i same poboljšaju svoju finansijsku situaciju. Kako država više nema dovoljno novca, razvija se fandrejzing kao veština pribavljanja sredstava iz drugih izvora i on treba da definiše prioritete kojima će neprofitne organizacije pokušati da privuku širok spektar finansijera. Upravo iz tog razloga je ‘’Fundraising’’ marketinška strategija koja bi trebalo da se podrazumeva u institucijama kulture i nauke. Ipak, čovek uvek mora biti svestan da uspešan fundraising zahteva rad na duge staze, ubedljivu koncepciju i profesionalno delovanje.

13. Od čega zavisi uspeh fandrejzinga? 4

Fandrejzing  

Propratni tekst uz prezentaciju

Advertisement