Page 3

državi, jer su deo svog profita uložile bilo u razvoj nauke, bilo u razvoj kulture ili ga dale u neke dobrotvorne svrhe. Bez obzira gde je od navedenih primera donacija završila, ona tako uložena doprinosi opštem razvoju društva)

8. Obezbeđivanje sredstava zasniva se na piramidi fandrejzinga ili piramidi darodavaca. Piramida darodavaca na grafički način pojašnjava odnos celokupnog stanovništva i različitog stepena spremnosti za davanje priloga kao i visinu tih priloga. 1. Temelj piramide čini stanovništvo, odnosno potencijal. Odatle se regrutuju potencijalni interesenti 2. Sledeći nivo su novi darodavci, tj. oni koji su prvi put dali dobrovoljni prilog 3. zatim slede oni koji su prilog dali dva ili više puta 4. u četvrtu grupu spadaju redovni donator sa velikim prilozima 5. a na vrhu piramide nalaze se zaveštači

9. Ako procentualno posmatramo zastupljenost darodavaca na različitim nivoima prikazane piramide, možemo uočiti da se broj darodavaca drastično smanjuje prelaskom iz nivou u nivo, od najnižeg nivoa ka najvišem nivou. Od ukupnog stanovništva 40% čine potencijalni interesenti, 10% procenata je onih koji prvi put daju prilog, a svega jedan odsto je višestrukih darodavaca. Velike donator i zaveštače gotovo je nemoguće izraziti brojka.

10. Zadatak je svakoga ko se bavi fandrejzingom da vodi računa o darodavcima od temelja do vrha piramide Zadatak stručnjaka sastoji se u tome da od celokupnog stanovništva izdvoji adrese osoba koje bi došle u obzir kao potencijalni darodavci kao id a pronađe način da ih privoli da daju prvi prilog. 3

Fandrejzing  

Propratni tekst uz prezentaciju

Fandrejzing  

Propratni tekst uz prezentaciju

Advertisement