Page 1

Utworzenie nowego pustego dokumentu: Wybierz Plik > Nowy lub wciśnięcie ikony:

Wstawienie pustego wiersza: Kliknij na końcu tekstu, po którym ma zostać umieszczony pusty wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usunięcie formatowania tekstu: Zaznacz tekst. Na karcie Narzędzia główne kliknij w obszarze Style pozycję Normalny:

Odnalezienie skrótu klawiaturowego dla polecenia: Skróty klawiaturowe znajdują się po prawej stronie poleceń w menu. Na przykład skrót klawiaturowy dla polecenia Kopiuj w menu Edycja to Ctrl +C [rys. 1]

rys. 1 Skopiowanie tekstu: Zaznacz tekst, który chcesz skopiować, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja -> Kopiuj. Można też posłużyć się prawym przyciskiem myszy lub Ctrl +C.


Wklejenie tekstu: Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja -> Wklej. Można też posłużyć się prawym przyciskiem myszy lub Ctrl +V. Zmiana interlinii w całym dokumencie: Zaznacz cały tekst w dokumencie. Na karcie Narzędzia główne kliknij Interlinia, a następnie wprowadź odpowiedni odstęp (na przykład 1,5) [rys. 2]:

rys. 2 Zmiana orientacji strony dla dokumentu (na przykład na orientację poziomą): Plik - > Ustawienia strony, a następnie kliknij odpowiednią orientację [rys. 3]:

rys. 3 Otwarcie ostatnio używanego dokumentu: Kliknij kolejno pozycje Plik -> Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknij dokument, który chcesz otworzyć. Zamknięcie programu Word: Kliknij kolejno pozycje Word > Zamknij program Word.


System pomocy Aby uruchomić system pomocy:  wciskamy F1;  menu Pomoc - > Microsoft Word – Pomoc Dzięki niemu możemy rozwiązać problem poprzez wyszukanie słowa/słów kluczowych, bądź posługując się spisem treści tematów znajdującym się w oknie dialogowym Pomocy.

Więcej wskazówek: • • • •

Najczęściej używane opcje formatowania, takie jak opcje umożliwiające zmianę czcionki oraz rozmiaru i koloru tekstu, znajdują się na karcie Narzędzia główne. Tekst można kopiować i wklejać między aplikacjami (na przykład między programami Word i PowerPoint, a także ze stron internetowych lub innych dokumentów). Najczęściej używane skróty klawiaturowe to: Ctrl +C do kopiowania tekstu, Ctrl +V do wklejania tekstu oraz Ctrl +Z do cofania ostatniej zmiany. Ogólna nazwa pliku (Dokument 1) widoczna powyżej paska narzędzi Standardowy wskazuje, że dokument nie został zapisany.

Wskazówki  
Wskazówki  
Advertisement