Page 1

Utworzenie nowego pustego dokumentu: Wybierz Plik > Nowy lub wciśnięcie ikony:

Wstawienie pustego wiersza: Kliknij na końcu tekstu, po którym ma zostać umieszczony pusty wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usunięcie formatowania tekstu: Zaznacz tekst. Na karcie Narzędzia główne kliknij w obszarze Style pozycję Normalny:

Odnalezienie skrótu klawiaturowego dla polecenia: Skróty klawiaturowe znajdują się po prawej stronie poleceń w menu. Na przykład skrót klawiaturowy dla polecenia Kopiuj w menu Edycja to Ctrl +C [rys. 1]

rys. 1 Skopiowanie tekstu: Zaznacz tekst, który chcesz skopiować, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja -> Kopiuj. Można też posłużyć się prawym przyciskiem myszy lub Ctrl +C.


Wklejenie tekstu: Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja -> Wklej. Można też posłużyć się prawym przyciskiem myszy lub Ctrl +V. Zmiana interlinii w całym dokumencie: Zaznacz cały tekst w dokumencie. Na karcie Narzędzia główne kliknij Interlinia, a następnie wprowadź odpowiedni odstęp (na przykład 1,5) [rys. 2]:

rys. 2 Zmiana orientacji strony dla dokumentu (na przykład na orientację poziomą): Plik - > Ustawienia strony, a następnie kliknij odpowiednią orientację [rys. 3]:

rys. 3 Otwarcie ostatnio używanego dokumentu: Kliknij kolejno pozycje Plik -> Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknij dokument, który chcesz otworzyć. Zamknięcie programu Word: Kliknij kolejno pozycje Word > Zamknij program Word.


System pomocy Aby uruchomić system pomocy:  wciskamy F1;  menu Pomoc - > Microsoft Word – Pomoc Dzięki niemu możemy rozwiązać problem poprzez wyszukanie słowa/słów kluczowych, bądź posługując się spisem treści tematów znajdującym się w oknie dialogowym Pomocy.

Więcej wskazówek: • • • •

Najczęściej używane opcje formatowania, takie jak opcje umożliwiające zmianę czcionki oraz rozmiaru i koloru tekstu, znajdują się na karcie Narzędzia główne. Tekst można kopiować i wklejać między aplikacjami (na przykład między programami Word i PowerPoint, a także ze stron internetowych lub innych dokumentów). Najczęściej używane skróty klawiaturowe to: Ctrl +C do kopiowania tekstu, Ctrl +V do wklejania tekstu oraz Ctrl +Z do cofania ostatniej zmiany. Ogólna nazwa pliku (Dokument 1) widoczna powyżej paska narzędzi Standardowy wskazuje, że dokument nie został zapisany.

Wskazówki  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you