Page 1

ROZMIESZCZANIE TEKSTU NA STRONIE – ZASADY 1. Tekst dzielimy na nieduże akapity. 2. Akapit powinien zmieścić sie na jednej stronie w całości. 3. Odstępy pomiędzy akapitami powinny być większe niż pomiędzy wierszami w akapicie (opcjonalnie). Aby zwiększyć odległość pomiędzy kolejnymi akapitami należy korzystać z sekcji Odstępy w oknie Akapit. 4. W dokumencie jednostronicowym (podanie, list motywacyjny itp.) należy rozmieścić tekst na całej stronie a nie „ściskać” go na fragmencie strony. 5. W dokumentach wielostronicowych należy numerować strony (numeracja powinna być umieszczona w nagłówku lub stopce strony) 6. Tytuł kolejnego rozdziału w tworzonym dokumencie nie może być ostatnim wierszem na stronie. 7. Redagując i formatując pisma urzędowe lub oficjalne dokumenty należy rozmieścić tekst na całej stronie zgodnie z zasadami obowiązującymi przy tworzeniu tychże dokumentów.

13 rozmieszczanie tekstu na stronie  
13 rozmieszczanie tekstu na stronie  
Advertisement