Page 1

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Legnicy

Psychologia Dostępne publikacje


Powiedz to dobrym słowem /Iwona Majewska-Opiełka. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 360 s. Książka o znaczeniu odpowiedniego doboru słów, aby komunikacja z innymi poprawiała się, rozmówcy lepiej nas słuchali i rozumieli. Autorka zwraca również uwagę na to, że mówienie dobrym słowem jest pomocą w osobistym rozwoju, zmianie sposobu myślenia, zwiększa poczucie własnej wartości, pozytywne postrzeganie świata i poczucie obfitości, jak również poprawia skuteczność naszych działań (także tych biznesowych).

 Sygnatura 84811


Trudne pytania dla dorosłych : jak rozmawiać z dzieckiem o stracie, tęsknocie i lękach pogodnie i optymistycznie /Elżbieta Zubrzycka ; il. Katarzyna Bukiert. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 73 s. Dzieci zadają pytania, a nam trudno na nie odpowiedzieć. Strata, tęsknota, śmierć i choroba to nieodłączne części codziennego życia, które budzą silne emocje. Co powiedzieć dziecku? Ta książka pomaga rodzicom i wychowawcom znaleźć odpowiednie słowa. Podaje konkretne wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem. Dostarcza też rzetelnej wiedzy na tematy tabu, o których niechętnie się mówi. Wyposażeni w nią rodzice będą potrafili emanować spokojem i staną się prawdziwym wsparciem dla najmłodszych.

 Sygnatura 84814


Diagnoza zachowań osobowościowych /Tatiana Senko. Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2015. - 188, [1] s. Szczególną uwagę zwraca się w książce na to, jak postępować w procesie terapeutycznym w sposób kompetentny i gwarantujący pozytywne wyniki działań.

 Sygnatura 84790


Człowiek, organizacja, kariera : siła psychologii stosowanej /Elżbieta Kowalczyk. Warszawa : Difin, 2014. - 292 s. Publikacja obejmuje wybrany zbiór zagadnień ukazujący, jak siła psychologii stosowanej może wspomagać działania organizacyjne i rynkowe. Przy czym rozważania w niej zawarte nie skupiają się jedynie na liderach i top menedżerach, ukazują także, jak nauka psychologiczna wspiera każdą osobę uwikłaną w świat organizacji, ze szczególnym naciskiem na te z nich, które funkcjonują na konkurencyjnym rynku pracy. Bogaty dorobek psychologii, mnogość nurtów i koncepcji dają szerokie możliwości interpretowania otaczających nas zjawisk, co zresztą zostało również docenione przez werdykt Banku Szwecji przyznającego Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Obfitość badań empirycznych, koncepcji teoretycznych i nowe technologie umożliwiają coraz wnikliwsze poznawanie ludzi i ich wzajemnych relacji. Pomimo że naukowcy wiedzą coraz więcej, to w zakresie implementacji ich wiedzy na poziomie jednostki, zespołu, jak i całej organizacji nie osiągnęliśmy jeszcze mistrzostwa. By ten stan zmienić, warto ukazać w sposób wielowątkowy możliwości płynące z odkryć psychologii stosowanej.

 Sygnatura 84641


Psychologia rodziny /red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. 682 s. Walorem tej monografii jest to, że stanowi ona nowe spojrzenie na różne problemy życia rodzinnego z perspektywy współcześnie zachodzących przemian społecznych oraz to, że w polskiej literaturze psychologicznej niewiele jest opracowań tak wieloaspektowo traktujących współczesne problemy życia rodzinnego. (Z recenzji prof. Teresy Rostowskiej)

 Sygnatura 84675


Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica /Thomas Gordon ; przeł. Marta Szafrańska-Brandt. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2014. - 414, [2] s. Światowy bestseller. Dr Thomas Gordon proponuje w niej bowiem nową skuteczną metodę pedagogiczną rozwiązywania konfliktów powstających miedzy rodzicami a dziećmi. Autor krytykując dotychczasowe modele rozwiązywania konfliktów (oparte na błędnym schemacie "zwycięzca - pokonany"), proponuje stosownie metody bez pokonanych. Dąży do wprowadzenia takich zasad komunikacji, które w sytuacji konfliktowej pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe, zadowalające obie strony. Wielka zaletą pracy Thomasa Gordona, obok jasnego wykładu i prostego języka, jest pokazanie, jak praktycznie się posługiwać metodą bez pokonanych. Choć odnosi się ona przede wszystkim do stosunków miedzy rodzicami a dziećmi, może być wykorzystywana także w innych międzyludzkich sytuacjach konfliktowych.

 Sygnatura 84586


Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej : bezpieczeństwo i zmiana /Dorota Dyjakon. Warszawa : Difin, 2014. - 192 s. Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy domowej.

 Sygnatura 84527


Psychologia wychowawcza.1 /Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 369, [2] s. Wydanie siódme znakomitego podręcznika psychologii wychowawczej autorstwa dwojga wybitnych polskich psychologów. Tom pierwszy obejmuje zagadnienia psychologii nauczania. Przedstawione w nim zostały współczesne poglądy na temat istoty, przebiegu, uwarunkowań zewnętrznych, motywacji i systemu wzmocnień, planu i programu nauczania. Omówiono w nim różne koncepcje nauczania, nauczanie przygotowawcze w powiązaniu z edukacją permanentną, aktywizowanie poznawcze uczniów, dojrzałość szkolną, nauczanie dorosłych i inne istotne elementy składające się na tę ważną gałąź wiedzy psychologicznej.

 Sygnatura 84676


Psychologia wychowawcza.2 /Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 309, [2] s. Wydanie siódme znakomitego podręcznika psychologii wychowawczej autorstwa dwojga wybitnych polskich psychologów. Tom drugi jest poświęcony zagadnieniom psychologii wychowania. Omówione w nim zostały różne koncepcje wychowania, funkcje i struktura działalności wychowawczej, środowisko wychowawcze, związki między wychowaniem a osobowością i procesem socjalizacji. Osobne rozdziały przedstawiają problemy wychowania na różnych etapach rozwoju, wychowanie w rodzinie, a także trudności wychowawcze, tworząc w sumie kompendium współczesnej wiedzy psychologicznej w tym zakresie.

 Sygnatura 84677


Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak . – Warszawa :”Difin”, 2013 . – 242 s. Pierwsza książka w Polsce traktująca o uzależnieniu od telefonu komórkowego dzieci i młodzieży. Autor wskazuje na realne zagrożenia jakie płyną dla młodego użytkownika w wyniku korzystania nie tylko z telefonów komórkowych ale i cyberprzestrzeni (portale społecznościowe). Wskazuje na różnice w komunikowaniu się realnym a wirtualnym. Ukazuje sposoby zapobiegania i leczenia fonoholizmu w domu i szkole.

 Sygnatura 84064


Płytki umysł : jak Internet wpływa na nasz mózg / Nicholas Carr ; tł. Katarzyna Rojek ; Gliwice : Helion”, 2013 .- 279, [1] s. Bibliogr. Autor pokazuje jak nowe media zmieniają nas samych i otaczająca nas rzeczywistość. W szczególności jak wpływają na naszą koncentrację.

 Sygnatura 84066


Solo, ale w ostrogach : poradnik dla samotnych rodziców / Joanna Urszula Lis . – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. – 119 s. Bibliogr. Pozycja niezbędna w biblioteczce samotnego rodzica. Jest to przewodnik po trudnościach jakie mogą przeżywać rodzice i dzieci, w związku z samotnym rodzicielstwem. W sposób przystępny ukazuje problemy z jakimi stykają się na co dzień samotni rodzice oraz sposoby ich rozwiązywania. Ksiązka przedstawia problemy psychologiczne samotnych rodziców takie jak lęki, niepokoje jak też kłopoty dzieci takie jak trudności w szkole, kłopoty dorastania itp.

 Sygnatura 84077


Agresja – nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? / Jesper Juul ; tł. Dariusz Syska . – Podkowa Leśna : Mind, 2013 . – 142, [2] s. Skąd bierze się agresja u dzieci, dlaczego nie zawsze jest zła? Czy istnieje konstruktywna agresja? Gdzie tkwią źródła agresji i jak sobie z nią radzić? Na te i inne pytania związane z nadmiarem frustracji i emocji odpowiada Jesper Juul – pedagog i psychoterapeuta z 30-letnim doświadczeniem terapeutycznym.

 Sygnatura 84105


Co wciąga twoje dziecko? / Małgorzata Więczkowska .Kraków : Wydawnictwo M, 2012. – 168 s. Wpływ mediów na psychikę i rozwój dzieci. Autorka bierze pod lupę takie środki masowego przekazu jak: radio i telewizja, Internet, telefon komórkowy, prasa. Czego dzieci nie powinny oglądać a co jest dozwolone, jak rozmawiać z dziećmi o mediach? Autorka udziela praktycznych wskazówek w kwestii wychowania dzieci do lepszego rozumienia przekazów płynących z mediów.

 Sygnatura 84108


Jak dobrze uczyć dzieci : wychowanie do prawdziwego sukcesu / Madeleine Levine ; tł. Katarzyna BażyńskaChojnacka i Piotr Chojnacki . – Poznań : Rebis, 2013 . – 295 s. Bibliogr. – Indeks (Rodzice i ich Dzieci) Prawdziwy sukces polega wg Autorki na wewnętrznych wartościach. A szczęśliwe dzieci to szczęśliwy dorosły. Poradnik podaje praktyczne rady jak właściwie zmotywować dzieci tak aby odnosiły sukcesy i zdobyły przydatne umiejętności, dzięki którym sprostają szkolnym wymogom. Te umiejętności to m in. kreatywność, entuzjazm, poczucie własnej wartości. Autorka jest psychologiem z trzydziestoletnim doświadczeniem.

 Sygnatura 84117


Domowe przedszkole : 365 zabaw z dzieckiem / Natalia Minge, Krzysztof Minge .- Bielsko-Biała : Dragon, 2012 .- 191 s. Bogato ilustrowany zestaw zabaw dla dzieci od roku do 6-lat. Przeznaczony dla rodziców i opiekunów dzieci. Zabawy na każdy dzień i każda porę roku.

 Sygnatura 84113


Terapia uzależnień : metody oparte na dowodach naukowych / red. nauk. Peter M. Miller , tł. Elżbieta Józefowicz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 .- 507 s. Bibliogr. – Indeksy Kompendium nowoczesnych metod terapii uzależnień , opartych na dowodach naukowych. Oprócz metod zawiera rozdziały poświęcone klinicznej ocenie wzorów używania substancji psychoaktywnych, diagnozie i uzależnieniu. Książka zawiera również dodatek o leczeniu alkoholizmu i narkomanii w Polsce.

 Sygnatura 84317


Terapia relacyjna w praktyce psychoterapii / Paul L. Achtel ; tł. Sylwia Pikiel . – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. – 371, [1] s. Bibliogr. – Indeksy Terapia relacyjna czerpie z założeń tradycyjnej psychoanalizy. Jednakże jest nowym kierunkiem w rozwoju myśli psychoanalitycznej, która pozwala na prowadzenie skuteczniejszej praktyki klinicznej.

 Sygnatura 84316


Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu / pod red. Bohdana Dudka ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011 . – 172 s. Bibliogr. Książka składa się z III części. Autorzy omawiają wieloznaczność pojęcia pracoholizm, wyniki badań nad skutkami pracoholizmu. Na koniec mówią o wytycznych do psychoterapii osób ogarniętych nałogiem pracy.

 Sygnatura 84382


Uwieść podświadomość : psychologia reklamy / Robert Heath ; tł. Justyna Trojnar . - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014 . - 299 s. Bibliogr. Reklama z punktu widzenia psychologii. Modele perswazji, psychologia komunikacji, emocje a świadomość, decyzje a relacje.

 Sygnatura 84394


Dialog motywujący : jak pomóc ludziom w zmianie / William R. Miller, Stephen Rollnick ; tł. Robert Andruszko .- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego .- 607 s. Bibliogr. Książka dla terapeutów, psychologów klinicznych, psychiatrów, pracowników medycznych. Omawia ducha i metody dialogu motywującego. Dialog motywujący jest to efektywna metoda wspomagania zmiany. Obejmuje cztery procesy : angażowanie, ukierunkowanie, wywoływanie i planowanie. Publikacja zawiera zarówno teorię jak i praktykę stosowania dialogu motywującego.

 Sygnatura 84447


Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska . – Warszawa : „Difin”, 2014. – 272 s. Bibliogr. Autorka w sposób rzeczowy i interesujący przedstawia zagrożenia wynikające ze sfery komunikowania się w sieci takie jak : cyberbullying, cyberpornografia, pedofilia. Wskazuje na niebezpieczne zachowania się nastolatków związane z korzystanie z sieci takie jak internetowy hazard czy sekty, Wskazuje edukację medialną młodzieży jako skuteczne antidotum na wyżej wymienione bolączki. A także przedstawia rolę jaką mają do spełnienia rodzice i nauczyciele w kwestii przygotowania dzieci i młodzieży do odbioru mediów cyfrowych.

 Sygnatura 84450


Toksyczne związki : anatomia i terapia współuzależnienia / Pia Mellody, Andrea Wells Miller, J. Keith Miller ; tł. Andrzej Polkowski . – Warszawa : „Czarna Owca”, 2013. – 244 s. Za cel książki Autorzy postawili sobie opisanie współuzależnienia jako choroby, która można skutecznie leczyć. W części I Autorzy podają pięć symptomów uzależnienia. W części drugiej opisuje wpływ dzieciństwa w rodzinie dysfunkcjonalnej na współuzależnienie. Część III wskazuje nam na korzenie współuzależnienia. W ostatniej IV części Autorzy pokazują nam w jaki sposób prowadzić skuteczną terapię osób współuzależnionych.

 Sygnatura 84472


W świecie porozumienia bez przemocy : praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji / Marshall N. Rosenberg ; tł. Bogumiła Malarecka, Dariusz Syska . – Podkowa Leśna : „Mind”, 2013 . – 206, [1] s. Porozumienie bez przemocy to sposób komunikacji opracowany przez dr Marshalla B. Rosenberga. Prowadzi on do lepszego zrozumienia siebie i innych. Autor pokazuje jak w praktyce skutecznie rozwiązywać konflikty, wchodzić w bliskie relacje, wybaczać sobie wzajemnie.

 Sygnatura 84474


Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Legnicy Plac Zamkowy 1 Zamek Piastowski 59-220 Legnica tel. 76 852 26 26 ; 76 852 26 11 legnica@legnica.dbp.wroc.pl

Zapraszamy

Profile for Biblioteka Pedagogiczna Filia w Legnicy

Psychologia  

Biuletyn dostępnych publikacji w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej Filia w Legnicy

Psychologia  

Biuletyn dostępnych publikacji w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej Filia w Legnicy

Advertisement