Page 1

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Legnicy

Czytelnictwo Dostępne publikacje


Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej :rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa pod redakcją Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. - 461, [1] s. : il. ; 24 cm. Książka, poświęcona jest współczesnym problemom czytelnictwa. Autorzy omawiają zagadnienia dotyczące psychologicznych, edukacyjnych, technicznych aspektów czytelnictwa. Sygnatura 84644

Dziecko w dialogu z tekstem literackim /Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna WalczewskaKlimczak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, cop. 2015. - 86, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm Poradnik przybliża jedną ze ścieżek wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej: pracę z tekstem literackim. W publikacji autorki polecają książki dla dzieci warte edukacyjnego dialogu i podpowiadają sposoby ożywienia zajęć z książką. W publikacji zamieszczone są relacje z zajęć przeprowadzonych w klasach I–III. Sygnatura 84709


Bibliotekarstwo /pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. - 727, [1] s. : il. ; 25 cm Podręcznik adresowany jest do bibliotekarzy praktyków, osób kształcących się w zakresie bibliotekarstwa i zainteresowanych tą tematyką oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w dyscyplinie bibliologia i informatologia Sygnatura 84337

Derliczek czyli Wędrówki literackie /Joanna Papuzińska. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. - 145, [3] s. ; 21 cm Autorka zabiera dorosłych czytelników do świata wyobraźni, baśni, dziecięcego folkloru. Teksty lekkie, pełne błyskotliwych obserwacji przedstawiają szeroki wachlarz sposobów obcowania młodych z literaturą – od pierwszych kontaktów z baśnią, folklorem czy wierszykiem służącym zabawie, po lektury młodzieńcze. Przewodnik po krainie dziecięcych lektur! Sygnatura 83894


Elitarne i popularne wzory czytania /Jadwiga Kołodziejska. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. - 155, [1] s. ; 21 cm Publikacja dotyczy przede wszystkim zmian w kanonie literackim na przestrzeni lat. Autorka prezentuje także wyniki badań dotyczące losów bibliotek publicznych, ich czytelników oraz wyniki ankiet przedstawiających poziom czytelnictwa. Sygnatura 84346

Książka jako towar, książka jako znak : studia z socjologii literatury /Marcin Rychlewski. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2013. - 201, [1] s. ; 20 cm Książka o rynku wydawniczym w Polsce ostatnich kilku lat. Stanowi zarys zagadnień i próbę wytyczenia kierunków, w których powinna podążać współczesna socjologia literatury Sygnatura 84359


Doświadczenie lektury : między krytyką literacką a dydaktyką literatury /red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012. 337, [3] s. ; 24 cm W książce zostały zebrane wypowiedzi krytyków literackich i badaczy krytyki, dydaktyków literatury i nauczycieli języka polskiego, teoretyków i historyków literatury. Sygnatura 83713

Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka /Alicja Ungeheuer-Gołąb. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 156 s. ; 22 cm Autorka nawiązuje dialog z pośrednikami literatury: bibliotekarzami, rodzicami, wychowawcami. Książka ukazuje jak w wieku 4-6 lat najważniejszy staje się stosunek dziecka do literatury i prezentuje sposoby, które dziecko - z pomocą dorosłego - może wykorzystywać, by poznać dzieło literackie. Sygnatura 83624


Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece /pod red. Anny Marii Krajewskiej. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 192 s. : il. ; 22 cm Zbiór tekstów z konferencji “Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece” i zarazem świetny przewodnik dla bibliotekarzy, którzy chcą dla młodych czytelników być partnerami w podejściu do współczesności oraz przewodnikami po świecie. Sygnatura 83263

Między tekstem a czytelnikiem : żywe słowo w bibliotece : tradycja i współczesność /Małgorzata Pietrzak. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - 526 s. : il. ; 24 cm Książka ukazuje rolę żywego słowa w pracy bibliotekarza z czytelnikiem, wynikającej zarówno z historii bibliotek i tradycji czytelnictwa oraz z nowych zadań, jakie stawia się obecnie przed bibliotekami. Sygnatura 83628


Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka /Grażyna LewandowiczNosal. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 164 s. ; 21 cm Kompleksowy poradnik dla bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców, wzbogacony rozdziałem omawiającym nowe (za lata 2005-2011) publikacje poświęcone literaturze dla dzieci w różnych jej wymiarach. Sygnatura 83279

Seniorzy w bibliotekach publicznych : poradnik /Mirosława Dobrowolska. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzysz. Bibliot. Polskich, 2012. - 103, [1] s. ; 21 cm Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" 16. Autorka wskazuje drogi do znalezienia porozumienia między bibliotekarzami a starszymi czytelnikami. Poradnik zawiera przykłady ciekawych działań prowadzonych przez biblioteki na rzecz starszego pokolenia, a ostatni rozdział podpowiada jak pozyskiwać dodatkowe fundusze na projekty skierowane do tej grupy odbiorców. Sygnatura 83954


Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej /Anna Jakubowicz-Bryx red. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - 219, [1] s. ; 24 cm Praca jest dziełem kierowanym do szerokiego kręgu odbiorców pracujących z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to praca o charakterze teoretyczno-praktycznym (...) o tematyce dotyczącej nauki czytania. Sygnatura 83616

Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik /Grażyna Lewandowicz-Nosal. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. - 117, [3] s. ; 22 cm Książka omawia repertuar literacki adresowany do dzieci w wieku 0-3 lat. Pisana była z dwóch perspektyw - osoby zawodowo zajmującej się książką dziecięcą oraz rodzica. Sygnatura 82968


Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych : teoria i praktyka /pod red. Anity HasTokarz i Renaty Malesy. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 182 s. : il. kolor. ; 24 cm Publikacja stara się odpowiedzieć na pytania jakie przed bibliotekami publicznymi stawia społeczeństwo informacji i wiedzy, pokazuje przykłady rozwiązań praktycznych, które mogą być inspiracją dla środowiska bibliotekarzy. Sygnatura 83522

Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę : czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnictwa w kulturze literackiej /Lucyna Stetkiewicz. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - 420 s. ; 23 cm Książka jest wielowątkową syntezą dotyczącą polskiej kultury literackiej, czytelnictwa i czytelnika. Sygnatura 83256


Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje /Anna Janus-Sitarz. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. - 418 s. ; 21 cm Jak uczyć czytania? Jak czytaniu przywrócić niezbędne elementy: przyjemność i odpowiedzialność W książce, przeplata się dyskurs naukowy i dydaktyczny. Sygnatura 82089


Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Legnicy Plac Zamkowy 1 Zamek Piastowski 59-220 Legnica tel. 76 852 26 26 ; 76 852 26 11 legnica@legnica.dbp.wroc.pl

Zapraszamy

Profile for Biblioteka Pedagogiczna Filia w Legnicy

Czytelnictwo  

Biuletyn dostępnych publikacji w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej Filia w Legnicy

Czytelnictwo  

Biuletyn dostępnych publikacji w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej Filia w Legnicy

Advertisement