Biblioteka Kumanovo

Biblioteka Kumanovo

Kumanovo, Macedonia

за on-line пребарување на книгите

во пребарувач се впишува адреса https://mk.cobiss.net/

Во полето БАРАЈ се впишува насловот кој го бараме.

По добиените резултати се избира локалната база со акроним БТГКУ и се избира ПРЕБАРАЈ.

Се избира дадениот наслов и се проверува достапност. Доколку е означен како слободен се запишва неговата сигнатура.

Пример: сл II 4669/61