Biblioteka Kumanovo

Kumanovo, MK

за on-line пребарување на книгите во пребарувач се впишува адреса https://mk.cobiss.net/ Во полето БАРАЈ се впишува насловот кој го бараме. По добиените резултати се избира локалната база со акроним БТГКУ и се избира ПРЕБАРАЈ. Се избира дадениот наслов и се проверува достапност. Доколку е означен како слободен се запишва неговата сигнатура. Пример: сл II 4669/61

Publications