Page 9

Zobacz prezentacj?

Uczestnicy warsztatu nt. lapbooka i prowadz?ca Ma?gorzata Grabowska

GRY L ITERA CK IE - " Gr y lit er ack ie - n au k a i zabaw a" - pr ak t yczn e sposoby opr acow an ia gr y dla u czn i贸w czy r odzic贸w przedstawi?a na warsztacie Beat a M alen t ow cz Gra literacka to skuteczna i niezwykle atrakcyjna metoda popularyzuj?ca czytanie, kszta?tuj?ca kompetencje czytelnicze oraz motywuj?ca do nauki poprzez zabaw?. Przypomina swoj? formu?? harcerskie podchody? b?d? prac? detektywa. Wykorzystuje wiedz? teoretyczn? uczestnik贸w i ich umiej?tno?ci praktyczne, a mo?e by? tak?e doskona?ym miejscem na rozwijanie talent贸w i kreatywno??. Jest to ?wietna okazja, aby zdoby? nowe wiadomo?ci dotycz?ce literatury i historii.

Profile for Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Czytanie? Oczywiście!  

Relacja z seminarium wraz z prezentacjami prowadzących

Czytanie? Oczywiście!  

Relacja z seminarium wraz z prezentacjami prowadzących

Advertisement