Page 1


Bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2016 Tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zestawienie zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek oraz e-booków.

1. Materiały merytoryczne Artykuły z wydawnictw ciągłych 1. Audyt fotelikowy : jak edukować rodziny przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym? / Tomasz Talarczyk. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 56-58. "Edukacja fotelikowa" zgodna z przepisami ruchu drogowego dla dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców. 2. Bezpieczeństwo i opieka nad dziećmi w przedszkolu / Piotr Gąsiorek // Przed Szkołą. 2015, nr 2, s. 10-[13]. Omówiono zagadnienie bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi w przedszkolu, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu wychowanków w placówce, sposób organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola, postępowanie w sprawach wypadków wychowanków, a także opieka medyczna w przedszkolu. 3. Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska // Wychowanie na Co Dzień. 2004, nr 9, dod. s. VII-VIII. Wychowanie komunikacyjne i zdrowotne w wychowaniu przedszkolnym. 4. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54. Przepisy przedszkolne dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu oraz odpowiedzialności rodziców za szkody wyrządzone przez dzieci. 5. Bezpieczne na drodze / Lila Kulas // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 54-55. Uczenie dziecka w wieku przedszkolnym zasad bezpieczeństwa na drodze (co warto kształcić, sposoby realizacji na zajęciach przedszkolnych, podstawowe wytyczne). 6. Bezpieczne wakacje / Aleksandra Batura // Przedszkole : miesięcznik dyrektora. - 2016, nr 6, s. 25-28. Drama, malowanie, pedagogika zabawy. Nad wodą, w górach, w lesie, na wsi, w domu, na podwórku. Co robić w razie zagubienia dziecka.


7. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 32-37. Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ruchu drogowym i utrwalanie prawidłowych zachowań na drodze i ulicy. Bezpieczne przebywanie dziecka poza domem - osoby nieznajome, miejsca zabaw, zwierzęta, warunki atmosferyczne. 8. Bezpieczny przedszkolak / Agnieszka Makowska ; rozm.przepr. Marta Łyskawińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 4, s. 18-[21]. Rozmowa o profilaktyce bezpieczeństwa wśród dzieci. 9. Biwaki dla przedszkolaków / Joanna Lesińska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 72, s. 41-44. Definicja wypoczynku uczniów. Wymogi stawiane organizatorom wypoczynku. Fachowa kadra. Sposób informowania odpowiednich organów o wypoczynku. Wypadki w czasie wypoczynku. Przydatna dokumentacja. Nadzór kuratora oświaty. 10. Dziecko z cukrzycą / Mariusz Masiarek // Przedszkole : miesięcznik dyrektora . - 2016, nr 8, s. 27-30. Opieka nad przedszkolakiem z cukrzycą. Objawy, leczenie i powikłania z nią związane. O tym, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku z cukrzycą. Rady dla rodziców jak wychować dziecko z tą chorobą. 11. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57. Opieka medyczna. Dieta. Prawidłowa glikemia. 12. Festyn w przedszkolu : planowanie i organizacja / Agnieszka Sakowicz // Miesięcznik Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 46-49. Przepisy prawne. Formy planowania. Organizatorzy. Przebieg imprezy. Bezpieczeństwo pożarowe. Dokumentowanie przebiegu festynu. Podziękowania. 13. Jesteśmy bezpieczni na drodze : miasteczko ruchu drogowego / Agnieszka Wojas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 2, s. 59-61. Wychowanie komunikacyjne przedszkolaków. 14. Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych / Izabela Czaja-Antoszek. - (Realizacja podstawy programowej ; cz. 6) // Przedszkole : miesięcznik dyrektora. - 2015, nr 6, s. 71-73. BHP w przedszkolu. 15. Odpowiedzialność za udzielenie i nieudzielenie pomocy : analiza dziewięciu przypadków z praktyki przedszkola / Marcin Majchrzak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 33, s. 20-24. Granica odpowiedzialności prawnej przedszkola. Popełnienie błędów w trakcie przeprowadzania postępowania powypadkowego. Odpowiedzialność cywilna za wypadki z udziałem dzieci. Odpowiedzialność dyscyplinarna za wypadki z udziałem dzieci. Odpowiedzialność karna za wypadki z udziałem dzieci. 16. Odpowiedzialność za udzielenie i nieudzielenie pomocy : analiza dziewięciu przypadków z praktyki przedszkola / Marcin Majchrzak // Wychowanie w Przedszkolu . 2014, nr 11, s. 26-29. Wypadek na terenie przedszkola. Granice odpowiedzialności prawnej przedszkola. Popełnienie błędów w trakcie przeprowadzania postępowania powypadkowego. Odpowiedzialność cywilna za wypadki z udziałem dzieci. Odpowiedzialność dyscyplinarna za wypadki z udziałem dzieci. Odpowiedzialność karna za wypadki z udziałem dzieci.


17. Organizacja imprez masowych przez przedszkola / Marta Handzlik // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 72, s. 16-18. Bezpieczeństwo imprez w przedszkolu. 18. Pierwsza pomoc : porady dla nauczyciela / Danuta Cybulska // Bliżej Przedszkola . - 2009, nr 11, s. 46-47. Sposoby postępowania w przypadku : urazów kostnych i stawowych, zaburzeń przytomności, oddychania, ran i krwotoków, ciała obcego w gardle, oku, nosie lub w uchu. 19. Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zasłabnięcia i wstrząsów : poradnik dla nauczyciela / Joanna Gładczak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 16, s. 24-26. Omdlenia. Atak padaczki. Zatrzymanie krążenia. Przedszkole. 20. Pierwsza pomoc w przypadku urazów ciała : poradnik dla nauczyciela / Joanna Gładczak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 18, s. 25-27 Przedszkole. Złamania w wyniku urazu. Zadrapania kolan i łokci. Uszkodzenie naskórka przez szkło. 21. Pierwsza pomoc w przypadku złamań : poradnik dla nauczycieli / Joanna Gładczak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 15, s. 26-27. Złamania w wyniku urazu. Skręcenie w wyniku urazu. Zwichnięcia w wyniku urazu. 22. Pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej / Joanna Lesińska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 72, s. 20-23. Postępowanie w razie nasilenia choroby dziecka. Postępowanie w razie wypadku przedszkolaka. 23. Przedszkolak bezpieczny na wakacjach / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6, s. 41-43. Bezpieczeństwo nad wodą, górskim szlaku, w lesie i na wsi. 24. Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 9, s. 10-14. Czynniki warunkujące skuteczną realizację zadań w wychowaniu komunikacyjnym dzieci w przedszkolu. 25. Rośliny wokół nas / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 5556. Czy rośliny sadzone w ogrodach przedszkolnych mogą stanowić zagrożenie dla dzieci? Niebezpieczne rośliny. Jak udzielić dziecku pomocy? 26. Sposoby na zwiększenie odporności u dziecka / Joanna Gładczak // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 55, s. 58-59. Akcja "Dbamy o odporność przedszkolaka". Jak wspomagać układ odpornościowy dziecka. 27. Uczymy wzywać pomoc / Edyta Wcisło ; rozm. przepr. Julia Zaleska // Przedszkole : miesięcznik dyrektora. - 2015, nr 4, s. 45-[47]. Edukacja dzieci w zakresie pierwszej pomocy, numeru 112 i ratownictwa medycznego. 28. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu / Danuta Rodzeń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, [nr] 2, s. 22-24. Edukacja dla bezpieczeństwa w wychowaniu przedszkolnym.


29. Wypadek w przedszkolu / Joanna Lesińska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 56, s. 48-52. Obowiązki nauczycieli związane z bezpieczeństwem dzieci. Wypadek a zdarzenie. Odpowiedzialność za wypadek. Postępowanie w razie wypadku. 30. Wypadek w przedszkolu / Joanna Lesińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, [nr] 2, dod. "Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola" s. 30-33. Niedostateczny nadzór nauczyciela. Niewłaściwy stan obiektów lub sprzętów. Stan zdrowia dziecka. Gwałtowne zachowanie dziecka. Odpowiedzialność za wypadek. Postępowanie w razie wypadku. 31. Wysoki sądzie... / Jagna Niepokólczycka-Gac. - Bibliogr. // Przedszkole : miesięcznik dyrektora. - 2016, nr 4, s. 13-16. Bezpieczeństwo dzieci poza przedszkolem, np. w domu rodzinnym. Przemoc wobec dzieci. Wsparcie dziecka i rodziny. Sąd rodzinny. 32. Zadania przedszkola w zakresie spełnienia warunków edukacji zdrowotnej, opieki i bezpieczeństwa dzieci / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. 2012, nr 35, s. 26-27. Zadania. Podstawa prawna. Wychowanie przedszkolne a wychowanie zdrowotne i BHP w przedszkolu. 33. Zakatarzony problem : jak radzić sobie z rodzicami, którzy przyprowadzają chore dzieci do przedszkola? / Kinga Rusin // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 7, s. 2-4, 6. Postępowanie z chorymi dziećmi w przedszkolu. Zagrożenia związane z przebywaniem dzieci chorych w przedszkolu.

Wydawnictwa zwarte

1. Bezpieczeństwo dziecka w domu, szkole, na ulicy / il. Jacek Skrzydlewski ; tekst Małgorzata Wróblewska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Promocja" : Wydawnictwo Siedmioróg, 2011. - 32 s. : il. kolor. ; 29 cm. W książce położono specjalny nacisk na atrakcyjne przekazanie praktycznej wiedzy poprzez zabawę, aby dziecko nauczyło się samodzielności. Książkę wyróżnia przystępny tekst, duży format oraz mnóstwo kolorowych przykładów i ilustracji. W życiu każdego człowieka mogą zdarzyć się sytuacje trudne i niebezpieczne. Sztuką jest jednak, by ich unikać. A jeśli się już trafiają – umiejętnie się zachować. O tym mówi i tego uczy ta książka. Znajduje się w niej wiele praktycznych porad i wskazówek, jak bezpiecznie bawić się na podwórku, jak postępować w kontaktach z obcymi ludźmi i do kogo się zwrócić w sytuacji zagrożenia. Źródło adnotacji


2. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. - 54 s. : il. kolor. ; 21 cm. Zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa, to obok opracowania dobrego planu i programu wycieczki, podstawowe zadanie opiekunów i organizatorów. Choćby z tego względu warto zawczasu przygotować się do wiosenno-letniego okresu wyjazdów i pieszych wędrówek. Po to, by wszystkiego nie załatwiać w ostatniej chwili, na dzień przed wyjazdem. Publikacja prezentuje następujące zagadnienia: * Odpowiednia liczba opiekunów; * Ubiór uczestników wycieczki i ich opiekunów; * Autobus szkolny; * Dobrze wyposażona apteczka; * Wycieczka piesza; * Wycieczka środkami komunikacji publicznej; * Wycieczka autokarowa wycieczka rowerowa; * Wycieczka pociągiem; * Nieprzewidziane okoliczności. Źródło adnotacji

3. Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - 202, [1] s. : il. ; 24 cm. Poczucie bezpieczeństwa i możliwości jego zaspokajania stanowią bardzo istotne zagadnienia w rozwoju człowieka. Choć są one silnie zakorzenione w każdej jednostce, niezależnie od jej wieku, to jednak pełne ich zaspokojenie ma szczególne znaczenie u dzieci, ponieważ umożliwia pojawienie się i realizację innych potrzeb, ważnych dla ich prawidłowego rozwoju. Troska o bezpieczeństwo i zaspokajanie potrzeb należy przede wszystkim do rodziców, opiekunów i nauczycieli, ściśle też wiąże się z edukacją i wychowaniem. Teksty zamieszczone w książce dotyczą głównie profilaktyki zagrożeń i roli edukacji. Ukazano w nich m.in. jakie jest poczucie bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń u dzieci, młodzieży i dorosłych, a także jakie działania podejmowane są przez różne instytucje edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i diagnostyczne w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i wspierania ich prawidłowego rozwoju. Źródło adnotacji

4. Jestem bezpieczny : na ulicy, na podwórku, w lesie / [tekst: Jarosław Górski ; il. Blanka Jakubowska]. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2014. - 31, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm. Dorośli – rodzice, dziadkowie, nauczyciele – dbają o twoje bezpieczeństwo. To zrozumiałe, że chcą cię chronić. Jednak sam też możesz na siebie uważać. Wystarczy, że poznasz zasady bezpieczeństwa i zaczniesz się do nich stosować. To jest naprawdę proste! Przedstawiamy wspaniałą książkę, dzięki której dziecko dowie się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na podwórku, w lesie i wielu innych miejscach. Książka zawiera mnóstwo kolorowych zdjęć i ilustracji! Źródło adnotacji


Rozdziały z wydawnictw zwartych

1. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, s. 136-143. 2. Małe dzieci z ADHD : wczesna identyfikacja i interwencja / George J. DuPaul, Lee Kern ; tł. Anna Binder, Marek Binder ; red. nauk. pol. wyd. Artur Kołakowski, Monika Szaniawska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Bezpieczeństwo i zapobieganie zagrożeń, s. 141-160. 3. Wojciechowska K. Bezpieczeństwo w życiu przedszkolaka. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013, s. 91-103. 4. Zielińska E. Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych. W: Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut.: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Jan Amos Jelinek]. - Kraków : CEBP 24.12, 2014, s. 229-239.

Zawartość katalogu e-book Libra

1. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka - Kraków Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2009. Autorka podejmuje niezwykle ważne ze społecznego, zdrowotnego i edukacyjnego punktu widzenia zagadnienie. Po wprowadzeniu teoretycznym, opisuje procedurę badań własnych, których celem było m.in. opracowanie modelu kształcenia kandydatów na nauczycieli przedszkoli w zakresie edukacji dzieci z pierwszej pomocy przedmedycznej. Autorka prezentuje przebieg i wyniki quasi-eksperymentu przeprowadzonego w grupie dzieci sześcioletnich. Wprowadzona w jego trakcie strategia edukacyjna miała wyposażyć dzieci w umiejętności posługiwania się algorytmem postępowania ratowniczego w czterech przypadkach, tj. omdleniu, utracie przytomności, krwawieniu i oparzeniu. http://libra.ibuk.pl/book/2620


2. Materiały metodyczne: bajki, scenariusze, programy 2.1 „Bezpieczne” bajki Wydawnictwa zwarte 1. Bezpieczna bajka / Roksana Jędrzejewska-Wróbel [et. al.] ; il. Marcin Piwowarski. Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2011. - 245, [3] s. : il. kolor. ; 23 cm. Książka jest kierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także do rodziców i opiekunów. Zawiera bajki terapeutyczne na tematy takie jak: spotkanie z nieznajomym, znaleziony (niebezpieczny) przedmiot, zgubienie się, bezpieczeństwo w wodzie, wirtualny świat, samodzielność, bezpieczeństwo w domu, korzystanie z numerów alarmowych, uzależnienie i in. Zebranym w książce bajkom towarzyszą wskazówki i komentarze Katarzyny Klimowicz, które, mogą być dla rodziców i dzieci pomocą, inspiracją do rozmowy, zabawy czy przede wszystkim wspólnego zastanowienia się nad prezentowanymi tematami. Dodatkowo każdą bajkę poprzedza wywiad z ekspertem. Źródło adnotacji: katalog DBP

2. Czy mogę pogłaskać psa? / Elżbieta Zubrzycka ; il. Magdalena Piotrowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - [24] s. : il. kolor. ; 20 cm. Instruktażowa książeczka pomoże dzieciom i ich rodzicom ustalić zasady bezpiecznego zachowania wobec zwierząt. Nauczy też małych czytelników rozpoznać w psach czujące istoty, czasem wystraszone, złe i agresywne, a czasem przyjazne. Przesłaniem tej książki jest zasada: sprawdź, zanim zaufasz. Dziecko uczy się ograniczonego zaufania do obcego: nie zbliżaj się, dopóki nie sprawdzisz, że możesz. Uwagi dla rodziców pozwolą jak najpełniej wykorzystać rozmowę z dzieckiem na powyższy temat. Źródło adnotacji

3. Powiedz komuś! / Elżbieta Zubrzycka ; il. Agnieszka Żelewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004. - 46, [2] s. : il. kolor. ; 20 cm. Jak nauczyć dziecko szacunku i zaufania do siebie? Co zrobić, żeby mówiło o sprawach, które je niepokoją? Aby zwiększyć bezpieczeństwo dziecka, trzeba nauczyć je rozróżniania dobrych i złych zachowań. Ta książka pomoże też przełamać tabu milczenia. Rozmawianie z dziećmi na trudne tematy sprawia nam trudności. Szczególnie wtedy, gdy mamy mówić o zagrożeniach. Obawiamy się, że sama rozmowa może krzywdzić. A jednak, dla bezpieczeństwa dziecka, rozmawiać trzeba... "Powiedz komuś!" to książka, która podnosi poczucie wartości dziecka i uczy je najważniejszego - szacunku dla siebie i innych. Jednocześnie przekazuje niezbędną wiedzę. Źródło adnotacji


2.2 Scenariusze, programy Wydawnictwa ciągłe 1. ...jak zachować się właściwie na ulicy, górce, lodowisku : zabawy ze Sznupkiem / Agnieszka Kubiczek. - (Jestem bezpieczny, bo wiem...). - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. 2013, nr 7/8 [Magazyn Specjalny], s. 30-[31]. Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych. 2. Bezpieczne wakacje : scenariusz zajęć dla pięcio-, sześciolatków / Natalia Łasocha // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 34-36. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i nienarażanie się na niebezpieczeństwa w okresie wakacji. 3. Bezpieczne wakacje nad morzem / Beata Leśkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu . 2014, nr 6, s. 39-40. Edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu. 4. Bezpieczny przedszkolak / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie w Przedszkolu. 2005, nr 9, s. 20[532]-22[534]. Program profilaktyczny "Obce Ręce". Cele programu i sposoby pracy z dziećmi. 5. Bezpieczny przedszkolak / Marta Żogała // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 2830. Propozycja zajęć dla dzieci przedszkolnych na temat zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny w domu i środowisku. 6. Bezpieczny przedszkolak / Renata Kamieniowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 37-39. Wyrobienie u dzieci odruchu nieufności wobec nieznajomych-obcych. Cykl zajęć pod hasłem Obcy niebezpieczny. 7. Bezpieczny przedszkolak / Wiesława Gromotowicz-Celińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 53-55. Przedszkole nr 9 w Warszawie. Realizacja programu "Bezpieczne dziecko w przedszkolu, w domu i na ulicy". Cele programu. Temat zajęć: Podróżujemy w foteliku. 8. Bezpieczny przedszkolak : program autorski wychowania komunikacyjnego "Bądź bezpieczny na drodze" / Agnieszka Kręc. - Bibliogr // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 4, s. 8-9. Wychowanie przedszkolne a poznawanie otoczenia społecznego. 9. Blaskzłodziejka : scenariusz przedstawienia / Marzena Tomera // Biblioteka w Szkole. 2014, nr 10, s. 26-29. Inscenizacja poruszająca temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeznaczona dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 10. Daj się zobaczyć! / Tomasz Talarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 62-63. Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze i w przedszkolu - wychowanie komunikacyjno-drogowe. 11. Jestem kierowcą / Emilia Wójcik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 30-31. Konspekt zabawy dydaktycznej w przedszkolu dotyczącej bezpieczeństwa na drodze. Zapoznanie z zasadami właściwego poruszania się po ulicy, zachowania na placu zabaw oraz wiele innych ważnych nakazów i zakazów drogowych. 12. Małe dziecko w wielkim sklepie // Wychowanie w Przedszkolu . - 2016, nr 4, s. 60-61. Scenariusz zajęć wpajających zasady odpowiedniego zachowania się w dużych centrach handlowych oraz schematów zachowania w przypadku zagubienia się.


13. Nie pal przy mnie, proszę, bo dymu nie znoszę! / Barbara Skutela // Bliżej Przedszkola. 2015, nr 1, s. 51-[55]. Przedstawienie dzieci przedszkolnych. 14. Okulary mam - o wzrok dbam : scenariusz zajęć dla pięcio-, sześciolatków / Edyta Szpala // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 6, s. 54-57. Wychowanie przedszkolne i wychowanie zdrowotne. 15. Przedszkolak bezpieczny na drodze - projekt zajęć zintegrowanych na bazie ścieżki edukacyjnej / Edyta Ćwikła // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 41-[43]. Nabywanie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na drogach. 16. Przedszkolak i bezpieczny komputer : scenariusz zajęć dla starszaków / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 6, s. 20-21. Edukacja dla bezpieczeństwa w wychowaniu przedszkolnym. Wychowanie przedszkolne a komputery. 17. Serduszko na drogę ratuje życie : "Bezpieczniej się poruszamy, gdy serduszko na drogę mamy" : tak twierdzą przedszkolaki z kilku gdańskich placówek przedszkolnych / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 1, s. 16-17. Realizacja programu edukacyjnego - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drogach. Zestawy odblaskowe. 18. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : bezpieczne gry i zabawy zimowe. Cz. 2 / Jagoda Wypyszyńska // Życie Szkoły . - 2013, nr 2, s. 12. Zasady dotyczące bezpiecznych zabaw zimowych. 19. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : bezpieczne wakacje. Cz. 6 / Jagoda Wypyszyńska // Życie Szkoły . - 2013, nr 6, s. 22. Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas I-III na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. 20. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : jak wezwać pomoc? Cz. 8 / Jagoda Wypyszyńska // Życie Szkoły . - 2013, nr 8, s. 23. Co należy zrobić w razie wypadku i jak skorzystać z telefonu alarmowego. 21. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : jazda na rowerze. Cz. 4 / Jagoda Wypyszyńska // Życie Szkoły . - 2013, nr 4, s. 12. Celem proponowanych zajęć jest uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z nieużywania kasków podczas jazdy na rowerze, rolkach i deskorolce. 22. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : krwotok z nosa. Cz. 12 / Jagoda Wypyszyńska-Cieszkowska // Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 18. Jak zachować się podczas krwotoku z nosa. 23. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : mój przyjaciel pies. Cz. 13 / Jagoda Wypyszyńska-Cieszkowska // Życie Szkoły . - 2014, nr 3, s. 26. Zasady bezpiecznego zachowania się w obecności obcych psów. 24. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : nieznajomy. Cz. 5 / Jagoda Wypyszyńska // Życie Szkoły . - 2013, nr 5, s. 22. Uświadomienie uczniom zagrożeń ze strony obcych i pokazanie im, w jaki sposób mogą zachować się w niebezpiecznej sytuacji. 25. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : odblaski. Cz. 10 / Jagoda WypyszyńskaCieszkowska // Życie Szkoły . - 2013, nr 10, s. 12. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.


26. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : pożar. Cz. 3 / Jagoda Wypyszyńska // Życie Szkoły . - 2013, nr 3, s. 28-29. Jak postępować w sytuacji zagrożenia pożarem. 27. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : prąd. Cz. 11 / Jagoda WypyszyńskaCieszkowska // Życie Szkoły . - 2013, nr 11, s. 20. Lekcja na temat elektryczności oraz korzyści i zagrożeń wypływających z jej używania. Zajęcia mają na celu nauczyć dzieci jak reagować w przypadku porażenia prądem. 28. Spacerkiem po mieście - zabawy dydaktyczne / Renata Stawczyk-Mizińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7, s. 15-16. Przykłady zabaw dydaktycznych dla sześciolatków: "Sygnalizacja świetlna w ruchu drogowym", "Znajdź swój znak drogowy". 29. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 6.1 : propozycja kształcenia umiejętności: dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Doradca Nauczyciela Przedszkola . - 2013, nr 18, s. 42-47. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz zajęć dla dzieci trzyletnich Temat: Zabawy w piaskownicy. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz zajęć dla czterolatków Temat: Jeśli się zgubię, to... . Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności pięciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich Temat: Zgubiłem się. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności sześciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich Temat: Mali bohaterowie są wśród nas. 30. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 6.2 : propozycja kształcenia umiejętności: dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 19, s. 16-22. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla trzylatków Temat: jestem uważny na drodze. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce scenariusz dla czterolatków Temat: Znam ten znak! Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności pięciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla pięciolatków Temat: Poznajemy tajemnicę, jak przechodzić przez ulicę!. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności sześciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce scenariusz dla sześciolatków Temat: Bądź bezpieczny, bądź widoczny na drodze! 31. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 6.3 : propozycja kształcenia umiejętności: dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Doradca Nauczyciela Przedszkola . - 2013, nr 20, s. 42-47. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla trzylatków Temat: Przygoda z kotem. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla czterolatków Temat: Uczę się być ostrożny. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności pięciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla pięciolatków Temat: Każde dziecko marzy o zwierzątku, ale czy każde zwierzątko marzy o kontakcie z nami? Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności sześciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla sześciolatków Temat: Jak zachować się wobec nieznajomego? 32. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 6.4 : propozycja kształcenia umiejętności: dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości) / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Doradca Nauczyciela Przedszkola . - 2013, nr 21, s. 17-22. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla trzylatków Temat: Jestem ostrożny. Sam nie zażywam lekarstw.


Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla czterolatków Temat: Jestem ostrożny w kontakcie ze środkami chemicznymi. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności pięciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla pięciolatków Temat: Organizujemy kącik apteczny w naszej sali. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności sześciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla sześciolatków Temat: Choć kolorowe i pachnące środki czystości są trujące! 33. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 6.5 : propozycja kształcenia umiejętności: próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu: ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Doradca Nauczyciela Przedszkola . 2013, nr 22, s. 17-22. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla trzylatków Temat: Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla czterolatków Temat: W co lubimy się bawić? Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności pięciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce scenariusz dla pięciolatków Temat: Niebezpieczne zabawy. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności sześciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla sześciolatków Temat: Jak bezpiecznie i ciekawie zorganizować zabawę, gdy na dworze pada deszcz? 34. Z Pyrkiem bezpieczniej : (projekt edukacyjny dla klasy I i oddziału przedszkolnego "0") / Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 2-6. Projekt edukacyjny składający się z trzech etapów: Bezpieczna droga; Planujemy bezpieczne ferie zimowe; Bezpieczna zabawa. Kontakty z nieznajomymi.

Wydawnictwa zwarte

1. Bezpieczne dziecko : scenariusze zajęć i karty pracy dla nauczyciela : edukacja wczesnoszkolna : wychowanie przedszkolne / Małgorzata Walczak-Sarao'. - Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011. - 64 s. : il. ; 30 cm + płyta DVD. Publikacja wraz z dołączonym na płycie DVD filmem "Przygody Zetki i Zygzaka" są przeznaczone do pracy z dziećmi w wieku 5–9 lat. Przewodnik wraz ze scenariuszami zajęć i kartami pracy jest propozycją, jak poprowadzić lekcje z wykorzystaniem filmów. Na kartach pracy, przygotowanych jako materiał do kserowania, znajdują się zadania i ćwiczenia utrwalające treści przekazane w filmach. Zostały one podzielone na trzy poziomy trudności, uwzględniające różne umiejętności i kompetencje uczniów. Źródło adnotacji


2. Bezpiecznie przez życie czyli Jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska. - Wyd. 2. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. - 80 s. : il. kolor. ; 30 cm. Książka jest doskonałą pomocą dla wszystkich rodziców, którzy pragną wytłumaczyć swoim dzieciom zagrożenia współczesnego świata, ale nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. Przedstawione zostały w niej najczęściej występujące sytuacje, które są niebezpieczne dla najmłodszych i mogą powodować utratę zdrowia, a nawet życia. Są to na przykład: samodzielne przyjmowanie lekarstw, używanie środków czystości, kontakt z osobami nieznajomymi, zabawa w miejscach niebezpiecznych. Każdy temat rozpoczyna się od historyjki, która opisuje sytuację zagrożenia, ale na szczęście zawsze kończy się dobrze. Następnie są wypisane najważniejsze informacje, które każde dziecko powinno zapamiętać. Pomogą mu w tym obrazkowe ćwiczenia. Na końcu znajdują się jeszcze skierowane do malucha pytania o to, co można, a czego nie można robić w danej sytuacji - to ułatwi rodzicom ocenę, czy dziecko dobrze zrozumiało zagrożenie i zapamiętało, jak powinno się zachować. Źródło adnotacji

3. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. 210, [1] s. : rys. ; 24 cm. Propozycje zajęć edukacyjnych przygotowujących dzieci z różnych grup wiekowych (od 5-15 lat) do dbania o ochronę swojego zdrowia i życia. Zajęcia dot.: budowy organizmu człowieka, zdrowego odżywiania, radzenia sobie w grupie, niebezpiecznych zabaw, bezpieczeństwa na drogach, radzenia sobie w kontaktach z osobami obcymi, odmowy brania środków odurzających i uczestnictwa w grupach antyspołecznych, działania policji. Podano cele zajęć, propozycje ćwiczeń (wiek uczestników, formę, potrzebne środki i przebieg). W aneksie zamieszczono materiały pomocnicze. Choć opracowanie przydatne będzie przede wszystkim nauczycielom-wychowawcom, mogą je także wykorzystywać rodzice. Książka stanowi zmodyfikowaną wersję pracy "Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży". Źródło adnotacji: katalog DBP

4. Wiem, jak się zachować : pomoce do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach / [oprac. Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 60 s. : il. kolor. ; 30 cm. Dlaczego dzieciom nie wolno bawić się lekarstwami? Czy wypada grymasić przy posiłkach? O czym należy pamiętać w towarzystwie? Prezentowana publikacja w przystępny i atrakcyjny sposób przedstawia zasady dobrego i bezpiecznego zachowania, o których każdy powinien pamiętać. Na kolejnych stronach publikacji znajdują się zdjęcia, na których przedstawione są niewłaściwe zachowania. Dzięki pytaniom, znajdującym się pod fotografiami, dzieciom łatwiej będzie nazwać ukazaną sytuację, określić, czy jest ona zła czy dobra i dlaczego oraz jak należałoby się poprawnie zachować. Książka przeznaczona jest do ćwiczenia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także z osobami o zaburzonym rozwoju, na przykład z autyzmem czy zespołem Aspergera, które


mają duże problemy z opanowaniem pewnych nawyków oraz zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania. Źródło adnotacji

Rozdziały z wydawnictw zwartych 1. ABC : książka sześciolatka : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 1 / Krystyna Datkun-Czerniak, Małgorzata Ćwiek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Tata mi powie, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, s. 77-87. Przykładowe scenariusze zajęć: Zebra na ulicy – słuchanie opowiadania; Bezpieczne zabawy – rozmowa z wykorzystaniem historyjki obrazkowej pt. Przygoda z piłką; Słuchanie i nauka piosenki pt. Uwaga, czerwone światło! 2. Mój kuferek : przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Cz. 1 / Aleksandra Boniecka, Aleksandra Kozyra, Mirosława Wypchło. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Juka91, 2010. Bezpieczna droga, s. 77-92. Zawarte scenariusze zajęć: Przejście dla pieszych; Moja droga do domu; Na ulicy. Znaki drogowe; Zawsze mam czas na radość; Rozpoznajemy figury geometryczne. Pojazdy. 3. Mój kuferek : przewodnik metodyczny dla nauczyciela.Cz. 2 / Aleksandra Boniecka, Aleksandra Kozyra, Mirosława Wypchło. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Juka-91, 2010. Bezpiecznie w domu, s. 251-263. Przykładowe zawarte scenariusze zajęć: Urządzenia elektryczne w domu; Domowi pomocnicy; Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych. 4. Razem w przedszkolu : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 1 / Bożena Godzimirska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011. Poznaję z tatą zasady ruchu drogowego, s. 65-[75]. Przykładowe zawarte tematy zajęć: Bezpieczne przejście przez jezdnię; Wiem, jak zachować się na ulicy; Wokół nas są różne znaki; Ulica i metro. 5. Roczne przygotowanie przedszkolne : scenariusze zajęć.Cz. 3 / [aut. Krystyna Kamińska]. Warszawa : Wydawnictwo Juka-91, 2009. Bezpieczne wakacje, s. 111-125. Przykładowe zawarte scenariusze zajęć: Zachowujemy się bezpiecznie; Bezpieczne zabawy nad morzem; Uważamy na wodę. 6. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie! W: Książka nauczyciela : pięciolatki : plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, propozycje zajęć dziennych, piosenki.1 / [aut. Elżbieta Zgondek et al.]. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2008, s. 74-84. Przykładowe scenariusze zajęć: Spotkanie z policjantem; Tajemnicze znaki; Niebezpieczne zabawy; Mój dom, moja ulica. 7. Wesoła szkoła sześciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 1 / Beata Okraska-Ćwiek, Małgorzata Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. ABC zasad ruchu drogowego, s. 32-40. Zawarte cztery scenariusze zajęć: Nasza droga do szkoły lub przedszkola; Jesteśmy użytkownikami drogi; Co nam mówią znaki drogowe; Pojazdy na naszych drogach i ulicach. 8. Wesoła szkoła sześciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 5 / Beata Okraska-Ćwiek, Małgorzata Walczak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. Bezpieczne wakacje, s. 72-[77]. Zawarte trzy tematy zajęć: Ulica nie jest do zabawy; Uwaga! Zły pies!; Zamawiamy wakacje.


Bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych  

Tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedago...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you