Page 8

2001 Королева Н. Сон тіні : розділ з повісті / Н. Королева // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : культурно-історична епоха модернізму / упоряд. В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2001. – Кн. 2. – 611–620. Словники Кишеньковий чесько-український словник / уклад. Н. Ковалевська-Короліва ; за ред. проф. С. Смаль-Стоцького. – Прага, 1920. – Ч. 1. – 80 с.

Наталена королева 2018  
Наталена королева 2018  
Advertisement