Page 1

Usługi alertów w EBSCOhost Tworzenie alertu dotyczącego czasopisma Możesz utworzyć alert e-mailem, aby automatycznie otrzymywać powiadomienie, gdy dostępny będzie nowy numer wybranego czasopisma. Nie wszystkie bazy danych obsługują alerty dotyczące czasopism. Jeśli korzystasz z bazy danych, która obsługuje tworzenie alertów dotyczących czasopism, na górnym pasku narzędzi pojawi się link Publikacje. Aby utworzyć alert dotyczący czasopisma: 1. Kliknij link Publikacje na górnym pasku narzędzi bazy danych, z której korzystasz. Wyświetlony zostanie ekran Publikacje.

2. Aby zlokalizować publikację, wprowadź tytuł w polu Przeglądaj publikacje i kliknij Przeglądaj lub użyj linków A - Z i strzałek w lewo/ w prawo do przeglądania listy tytułów.


Usługi alertów w EBSCOhost 3. Na ekranie Szczegóły publikacji kliknij link Alert/Zapis/Współdzielenie, a następnie kliknij link E-mail Alert (Wyślij alert e-mailem). W przypadku braku wcześniejszego zalogowania się do My EBSCOhost system poprosi Cię o zalogowanie.

4. Pojawi się okno Alert dotyczący czasopisma, w którym pole Temat oraz E-mail od będą już automatycznie wypełnione. Okno Alert dotyczący czasopisma


Usługi alertów w EBSCOhost 5. Ustaw parametry swojego alertu i kliknij opcję Zapisz alert. Uwagi: • Zanim Twój alert wygaśnie, zostaniesz powiadomiony emailem i będziesz mieć szansę odnowienia alertu. • Aby wyświetlić wszystkie dostępne parametry alertów, kliknij link Ustawienia zaawansowane. W części E-mail: 1. Temat – wprowadź krótki opis, który pojawi się w polu „temat” w e-mailu zawierającym Alert dotyczący czasopisma. 2. W polu E-mail od domyślnie wpisany jest adres EPAlerts@EPNET.COM. Jeśli chcesz, możesz wprowadzić w tym polu inny adres e-mail. 3. E-mail do – aby otrzymać e-mail z powiadomieniem, gdy dostępny będzie nowy numer, wpisz swój adres e-mailowy. Jeśli wpisujesz kilka adresów e-mail, rozdziel je średnikami. 4. Ukryj adresy przed odbiorcami – jeśli wybierzesz tę opcję, wpisane przez Ciebie adresy internetowe nie zostaną umieszczone w polu „do”, lecz w polu UDW. 5. Wybierz format e-maila, który zostanie użyty: Zwykły tekst lub HTML. 6. Treść e-maila – zaznacz, czy chcesz załączyć: Link do spisu treści lub Link do poszczególnych artykułów. 7. Po zakończeniu wprowadzania zmian, kliknij opcję Zapisz alert. Powrócisz do ekranu Szczegóły publikacji, a alert zostanie zapisany w Twoim folderze. W części Ustawienia ogólne 1. Wybierz format wyników, który zostanie użyty: Skrócony, Szczegółowy lub Menedżer bibliograficzny. 2. Alert tylko w przypadku pełnego tekstu – zaznacz to pole wyboru, aby określić, że chcesz otrzymać powiadomienie wyłącznie wtedy, gdy dostępny będzie pełny tekst.

Pl host jalertshelpsheet