Page 1

Wyszukiwanie zaawansowane w ekranie EBSCOhost z wieloma frazami Przewodnik

support.ebsco.com


Witamy w przewodniku EBSCO dotyczącym przeprowadzania wyszukiwania zaawansowanego w ekranie EBSCOhost z wieloma frazami. Przyjrzymy się w nim sposobowi przeprowadzania wyszukiwania zaawansowanego w EBSCOhost z użyciem pól z wieloma frazami oraz stosowaniu ograniczeń i rozszerzeń.


Wyszukiwanie zaawansowane z wieloma frazami umożliwia jednoczesne wyszukiwanie różnych terminów w kilku polach opisu bibliograficznego artykułu. Zacznij od wprowadzenia terminu wyszukiwania w pierwszym polu Wyszukaj, a następnie z listy rozwijanej wybierz pole (pola), które chcesz wykorzystać podczas wyszukiwania, np. Subject Terms (Hasła tematyczne).


Ukierunkuj swoje wyszukiwanie wpisując drugi termin i wybierz pole All Text (Cały tekst), aby serwis EBSCOhost wyszukał Twój termin w pełnym tekście wszystkich artykułów. Uwaga: Możesz wykonać wyszukiwanie za pomocą wiersza poleceń wpisując odpowiednie oznaczenia pól jak np. SO dla tytułu czasopisma przed wyszukiwanym terminem w polu Wyszukaj.


W części Opcje wyszukiwania na ekranie wyszukiwania zaawansowanego znajdują się dodatkowe ograniczenia wyszukiwania umożliwiające większe zawężenie wyszukiwania. Możesz na przykład ograniczyć wyniki do artykułów pełnotekstowych pochodzących z określonego okresu. Kliknij opcję Wyszukaj, by wyświetlić listę wyników.


Wyświetlona zostanie lista wyników zawierająca domyślnie wszystkie wyniki. Uzyskane wyniki można łatwo zawęzić za pomocą ograniczeń znajdujących się w części Zawęź swoje wyniki po lewej stronie. Listę wyników można przefiltrować w taki sposób, by wyniki wyświetlone zostały według rodzaju źródła jak czasopisma naukowe, magazyny lub gazety zaznaczając pola wyboru obok żądanego rodzaju źródła i klikając opcję Update (Aktualizuj). Możesz wyświetlić swoje wyszukiwane terminy, wszystkie zastosowane ograniczenia i rozszerzenia oraz wybrane hasła przedmiotowe w panelu znajdującym się nad ograniczeniami (Bread Box).


Można wydrukować, wysłać e-mailem, zapisać, zacytować lub wyeksportować jeden z wyników po wybraniu opcji Detailed Record (Szczegółowy Opis) i kliknięciu linku zawartego w tytule. Aby wydrukować, wysłać e-mailem, zapisać, zacytować lub wyeksportować większą liczbę wyników, dodaj je do foldera, a następnie kliknij odpowiednią ikonę w folderze. Zawartość foldera można zapisać na stałe klikając link Zarejestruj


Kliknij link Pomoc, aby wyświetlić pełny system pomocy online.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Działu Wsparcia EBSCO http://support.ebsco.com

Pl ehost advsrch guided tut  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you