Biuletyn Informacyjny Biblioteki i Cyganerii nr 03/2021

Page 1

Numer 3/2021 (lipiec-wrzesień)

* I M PR A N

* I M PR

U E ZA DA

I

U EZA DA

NA

s k i f j r e i u Ż n i D u ls k a P u

! ? j e l a d o c


Biuletyn Biblioteki i Cyganerii

Narodowe Czytanie 2021

1


nr 3/2021

Żurfiks u Pani Dulskiej J U Ż ZA N AM I

2


Biuletyn Biblioteki i Cyganerii

3


nr 3/2021

4


Biuletyn Biblioteki i Cyganerii

5


nr 3/2021

6


Biuletyn Biblioteki i Cyganerii

7


nr 3/2021

8


Biuletyn Biblioteki i Cyganerii

9


nr 3/2021

10


Biuletyn Biblioteki i Cyganerii

11


nr 3/2021

12


Biuletyn Biblioteki i Cyganerii

shorty estreichera c z y l i c o p i s z c z y w p r z y s z ł o śc i

PAŹDZIERNIK W BIBLIOTECE

22

godz. 16.00 Noc Bibliotek

4-29

października Zbiórka na koty z podwórka hol biblioteki

13

6-22 października

27 października

godz. 17.00 Dyskusyjny Klub Książki

głosowanie w Budżecie Obywatelskim Projekt nr 6 PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM NOWOŚCI W B I B LI O TE C E

9 października

października godz. 17.00 Marta Knopik spotkanie autorskie


C YG A N E R I A 22 PAŹDZIERNIKA

GODZ .

17.00-20.00

25 PAŹDZIERNIKA

GODZ .

18.00

29 PAŹDZIERNIKA

5 LISTOPADA

GODZ .

8 LISTOPADA

GODZ .

17.00-18.00

26 LISTOPADA

PONIEDZIAŁKI

GODZ .

18.00

18.00-19.30

GODZ .

10 GRUDNIA

nr 3/2021

GODZ .

17.00

18.00-19.30

GODZ .

17.00-19.00

C YG A N E R I A

14


PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI

REDAKCJA NUMERU Violetta Biernacik, Iwona Mikołajek, Izabella Dynowska Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 16/XXII/11 57-350 Kudowa-Zdrój tel. 74 866 14 35 biblioteka@kudowa.pl www.biblioteka.kudowa.pl

/biblioteka.kudowa

Elżbieta Ksepka-Solawa Dom Pracy Twórczej „Cyganeria” ul. 1 Maja 29 57-350 Kudowa-Zdrój tel. 74 866 35 64 cyganeria@kudowa.pl

@mbpkudowa