Page 1

Aproximació a una bibliografia i hemerografia cronològiques del SDEUB, de La Caputxinada i de les seves circumstàncies 1.

SACRISTÁN, Manuel* (Ed.). Por una Universidad Democrática. Document programàtic adreçat a l’opinió pública i distribuit entre els assistents a l’Assemblea constituent del SDEUB, 9 de març de 1966, que el va aprovar.

13.

ROIG, Montserrat*. Ramona, Adéu : 1894-1969. Barcelona : Edicions 62, 1972. 166 p.

14.

ALCALA, A. “ Le Mouvement etudiant : le Syndicat démocratique 196568”. A: Les Temps Modernes : Espagne 1976 : Dossier, 1976, p.131132

15.

OLIVER, Joan*. “Vivalda i l’Africa tenebrosa”. A: Teatre Original. Barcelona : Proa, 1977.

16.

FERNANDEZ BUEY, Francesc*. “Nota introductoria a los Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo”. A: Materiales, 1977, Vol. extraordinari, núm.1

17.

ARGULLOL; FERNANDEZ BUEY; PEREZ. “Diez años de movimiento universitario”. A: Materiales, 1977, núm. 2

2.

“Universidad de Barcelona”. A: Cuadernos para el Diálogo. Octubre 1966, núm..37

18.

NIETO, Alejandro. La ideología revolucionaria de los estudiantes europeos. Barcelona : Ariel, 1977.

3.

Realidad : revista de cultura y política. Bimensual. Juny 1966, núm.10, 132 p.

19.

COLOMER CALSINA, J.M. Els estudiants de BCN sota el franquisme. Barcelona : Curial, 1978.

4.

PEÑA, A. “Veinticinco años de luchas estudiantiles”. A: Horizonte español. Paris : Ruedo Ibérico, 1966. Vol. II.

20.

BROSSA, Joan. Antologia poemes de revolta: 1943-1978. Barcelona : Llibres de l’Escorpí, 1979. (El Cangur)

5.

“La lucha de los estudiantes españoles : documentos”. A: Cuadernos de Ruedo Ibérico. Paris : Ruedo Ibérico, 1966.,núm.6 , pp. 99-105

21.

MANITO, F. “Dones del SDEUB : crónica d’una generació”. A: L’Avenç, 1979, núm. 13

6.

LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan. España 1966. México D.F.: [s.l.], 1966. 177 p.

22.

TÀPIES, Antoni*. Memòria personal : fragment per a una autobiografia. Barcelona : Critica, 1977. 391 p.

7.

IBARZ AZNÁREZ, José. Algunas consideraciones acerca de la Universidad española. Barcelona : UB, 1967

23.

VALLÈS, Edmon. Història gràfica de Cataluinya sota el règim franquista : 1939-1975. Barcelona : Edicions 62, 1980

8.

STERN, Sol. “A Short account of International Student politics and the Cold War with particular reference to the NSA, CIA, etc.” A: Ramparts Magazine, 1967, pp. 29-38

24.

RÀFOLS-CASAMADA, Albert. L’Escorça dels dies : fulls de dietari, 1975-1977. Barcelona : Laertes, 1984

25.

VILAR, Sergio. Protagonistas de la España democrática : la oposición a la dictadura: 1939-1969. Paris : Ediciones Sociales, 1969. 743 p.

SOLÉ i SABATÉ, J.M., dir. Catalunya durant el franquisme. Barcelona : La Vanguardia, 1985. 328 p.

26.

CUMMINGS, Richard. The Pied Piper: Allard K. Lowenstein and the Liberal Dream. New York : Grove Press, 1985. 569 p.

10.

VILAR, Sergio. Contro Franco :i protagonisti de l’opposizione alla dittatura 1939-70. Milano : Feltrinelli, 1970. 551 p.

27.

“Veinte años de la “Caputxinada””. A: La Vanguardia Domingo, 9 març 1986. 50 p.

11.

CIRICI, Alexandre. Barcelona Pam a Pam. Barcelona : Teide, 1971. 383 p.

28.

ARROYO, F. “La Capuchinada, 20 años después”. A: El País Catalunya, 9 març 1986, p. 26-27)

12.

“Por un sindicato estudiantil democrático: la Capuchinada de Sarrià”. A: Horizonte español. Paris : Ruedo Ibérico, 1972. Vol. II

29.

COROMINAS, Albert*. “El PSUC en la Universidad”. A: Nuestra utopía: PSUC: 50 años de Historia de Catalunya . Barcelona : Planeta, 1986. 280 p.

9.


30.

CREXELL PLAYÀ, Joan. La Caputxinada. Barcelona : Edicions 62, 1987. 238 p.

31.

UCELAY DA CAL, Enric (dir.) La joventut a Catalunya al S.XX. Materials per a una història. Barcelona : Diputació,1987. 2 vols.

46.

“Del creixement desordenat a la ciutat olímpica”. A: SOBREQUES CALLICO, Jaume (dir.) Història de Barcelona. Barcelona : Ajuntament, 1995, vol. 7, pp. 170-171.

47.

“De la Dictadura a la Democracia (1960-1980)“ A: RIQUER, Borja de (dir.). Història Politica, Societat i Cultura dels Països Catalans. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1995, vol. 11, p. 216, 225, 229, 231, 234 i 238

32.

GARCIA CALVO, Agustin*. De los modos de integración del pronunciamiento estudiantil. Madrid : Lucina,1987.

33.

BARRAL AGESTA, Carlos*. Cuando las horas veloces. Barcelona : Tusquets, 1988. 284 p.

48.

34.

RIERA i TUÈBOLS, Santiago. L’Associació i el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, de la Dictadura a la Democràcia (19501987). Barcelona : AEIC, 1988. 238 p.

PIÑOL, Josep M. La transición democrática de la Iglesia española. Madrid: Trotta, 1996. 539 p.

49.

35.

“Tenso encierro estudiantil : varias decenas de jóvenes se enclaustraron en un convento de capuchinos de Barcelona”. A: El Diario del siglo XX, fascicle 1966. Barcelona : El Mundo del siglo XX, 1989.

Ruiz Carnicer, Miguel Ángel. El Sindicato español universitario : SEU : 1939-1965 : la socialización política de la juventud universitaria en el franquismo. Madrid : Siglo XXI, 1996. XVIII, 531 p.

50.

ESPRIU MALAGELADA, Agustí. Salvador Espriu*. Barcelona : Columna, 1996. 96p.

36.

FERNANDEZ BUEY, Francesc*. “Estudiantes y profesores universitarios contra Franco. De los Sindicatos democráticos estudiantiles al movimiento de profesores no numerarios”. A: La universidad española bajo el régimen de Franco, Actas del Congreso de Zaragoza. Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 1989

51.

GOYTISOLO, José Agustín*. Algo sucede. Barcelona : Lumen,1996. 100 p.

52.

“Spanish Police Dislodge Students in [Barcelona] Monastery : Bethesda man held”. A: The Washington Post, 12 març 1966, p. A1

53.

CENDROS, Teresa. “Casi los mismos”. A: El País, 8 de març 1996

54.

PLAYÀ MASET, Josep. “Al paraninfo por la puerta grande”. A: La Vanguardia, 8 de març 1996

55.

“Caputxinada : 30 años”. A: La Vanguardia, 27 de febrer de 1996

37.

CORBERO, Salvador. Els racons de la memòria. Barcelona : Ediciones B, 1990.

38.

FERNANDEZ BUEY, Francesc*. “Els moviments estudiantils a Espanya :1966/75”. A: L’Avenç, març 1991, núm. 146

39.

“Maria Aurèlia Capmany* parla amb Montserrat Roig*”. A: Cultura, abril 1991

56.

AYMERICH; PESSARRODONA. Maria Aurèlia Capmany* : un retrat. Barcelona : ICD, Generalitat de Catalunya, 1996.

40.

BOHIGAS, Oriol*. Dit o fet : dietari de records . Barcelona : Edicions 62, 1992. 305 p.

57.

LÓPEZ ARNAL, Salvador; FUENTE, Pere de la. Acerca de Manuel Sacristán*. Barcelona : Destino, 1996. 749 p.

41.

CREXELL, Joan. La “Manifestació” de Capellans de 1966. Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992. 298 p.

58.

CEBERIO, Jesús (dir). Memòria de Catalunya. Barcelona : El País, 1997.

42.

LLUCH MARTIN, Enric*. La Caputxinada. Barcelona : Papers, 1993.

59.

43.

PRESTON, Paul. Franco, Caudillo de España. Barcelona : Grijalbo, 1994

MOLAS, Joaquim*. Fragments de memòria. Barcelona : Pagès, 1997

60.

CEBRIAN, Carme. Estimat PSUC. Barcelona : Empuries, 1997.

44.

ABRAMS, Sam dir. Àlbum Ràfols- Casamada* : veure és sentir. Barcelona : Fundació Eina / Quaderns Cremads., 1994. 489 p.

61.

PORTA RIBALTA, Jordi*. Anys de referència. Barcelona : Columna, 1997.

45.

BATISTA VILADRICH, Antoni. La Brigada Social. Barcelona : Empúries, 1995. 283 p.

62.

SALA, Josep M*. “Escrito en la carcel”. A: El País, 3 desembre 1997

63.

CADENA, Josep M*. Fets cabdals de la Història de Catalunya. Bar-


celona : Galaxia Gutemberg, 1998. 160 p.

82.

BELTRÁN, Adolf. 100 Notícies d’un Segle. Barcelona : Pórtic, 2000. 219 p.

64.

Història Batxillerat. Barcelona : Casals, 1998. 351 p.

83.

65.

CUCURELLA, Santiago; FERNÁNDEZ, M.; GRANADOS, J.. Història Batxillerat. Barcelona : Cruïlla, 1998. 304 p.

ESTAPÉ, Fabià. De tots colors : memòries. Barcelona : Edicions 62, 2000. 350 p.

84.

66.

MAURI, Luis; URÍA, Lluis. La gota malaia : una biografia de Pasqual Maragall. Barcelona : Edicions 62, 1998. 506 p.

CABANA, Francesc. 37 Anys de franquisme a Catalunya : una visió econòmica. Barcelona : ECSA/Pórtic, 2000. 445p.

85.

67.

GARCIA FERRER, J.M.; MARTÍ ROM, Josep Miquel. Ricard Salvat*. Barcelona : AEIC, COEIC, 1998. 165 p.

FONTANA, Josep (ed.). España bajo el franquismo. Barcelona : Crítica, 2000

86.

RIQUER, Borja de; CULLA, Joan B. “El franquisme i la transició democràtica :1939-1988”. A: Història de Catalunya. Barcelona : Edicions 62, 2000. Vol 7.

68.

TUSELL, Javier. Historia de España en el S.XX. Tomo III La Dictadura de Franco. Madrid : Taurus, 1999.

69.

CLUSA, Joaquim; NEL.LO, Oriol. Lluís Carreño Piera* :1933-1996. Barcelona : Ajuntament, 1999. 259 p.

87.

RIERA, Ignasi. Joan Oliver* / Pere Quart: l’inventor de jocs. Barcelona : Proa, 2000. 369 p.

70.

SOLE TURA, Jordi*. Una historia optimista. Madrid : Aguilar, 1999. 390 p.

88.

VILLARUBIA,J.M. Itinerari La Caputxinada. Barcelona : Associació Conèixer Catalunya, 2000.

71.

MOLINERO, Carme; YSÀS, Pere. Catalunya durant el franquisme. Barcelona : Empúries, 1999. 170 p.

89.

AYMERICH, Pilar; PESSARRODONA, Marta. Montserrat Roig* : un retrat. 2a ed. Barcelona : Generalitat, ICD, 2001. 109 p.

72.

BOHIGAS, Oriol*: Passió per la ciutat. Barcelona : Ajuntament, 1999. 159 p.

90.

ESPAR TICO, Josep. Catalunya sense límits. Barcelona : Edicions 62, 2001. 482 p.

73.

MIR, Joan*. “La Caputxinada”. A: Diari de Balears, 13 març 1999

91.

74.

RIERA, Ignasi. Los catalanes de Franco. Barcelona : Plaza&Janés, 1999. 559p.

MOLINERO, Carme; YSAS, Pere. “El franquismo exultante 19611969”. A: ALVAR. Historia de España : historia política 1939-2000. Madrid: Istmo, 2001. Vol. XVIII, pp. 135-185, 167-168.

75.

CASASSAS YMBERT, Jordi (coord.). Els Intelectuals i el poder a Catalunya : 1808-1975. Barcelona : ECSA/Pórtic, 1999. 462 p.

92.

HUERTAS, J.M.; FABRE, Jaume. Barcelona : memòria d’un segle. Barcelona : Ajuntament, 2001.

76.

COLOMER, Victor. “Joan Botam : la Caputxinada”. A: Cara a Cara, 26 octubre 1999

93.

CULLELL, Pere; FARRÀS, Andreu. L’0asi Català : un recorregut per les bones famílies de Barcelona. Barcelona : Planeta, 2001. 374 p.

77.

DALMAU, Miguel. Los Goytisolo. Barcelona : Anagrama, 1999. 600 p.

94.

78.

GARCIA FERRER, J.M.; MARTÍ ROM, Josep Miquel. Josep Maria Carandell i Robusté. Barcelona : AEIC/COEIC, 1999. 164 p.

VILAMALA, J.; GUBIANAS, J. Auca de Joan Oliver* (1899-1986) : altrament dit Pere Quart, un poeta d’estendard. Barcelona : Òmnium Cultural, 2001.

79.

“Andreu Mas-Colell*, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació”. A: Revista dels antics alumnes de la Universitat de Barcelona, juliol 2000, any 4, núm.12, p.22

95.

GARCÍA ALCALÁ, Julio Antonio. Historia del Felipe (FLP, FCC y ESBA). Madrid : C. Est. Políticos y Constitucionales, 2001. 333 p.

96.

LLIRA ALMIRALL, E. “El Col.legi d’Advocats”. A: En Albert Fina. Colomers : La Rectoria, 2001.

97.

La Educación en la España del siglo XX : primer centenario de la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes : Biblioteca Nacional, septiembre-octubre 2001. [Madrid] : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,2001. 189 p.

80. 81.

PONS, Agustí. M.Aurèlia Capmany* : l’època d’una dona. Barcelona : Columna, 2000. 462 p. Història del estudis universitaris de Catalunya. [Barcelona] : Consell Interuniversitari de Catalunya, 2000. 48 p.


98.

RUIZ CARNICER, Miguel Angel. “Lora Tamayo y la Universidad convulsa”. A: La España de Franco (1939-1975) : cultura y vida cotidiana. Madrid : Síntesis, 2001. pp. 322-324

113.

RUBIRALTA, Fermí. Joan Cornudella i Barberà: 1904- 1985: Biografia política. Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003. 383 p.

99.

MESQUIDA, Biel. “La Caputxinada va ser una trinxera”. A: El Temps, 15-21 de maig 2002

114.

Catalunya i les seves Universitats. Barcelona : Consell Interuniversitari de Catalunya, 2003. 196 p. Ed. en català, castellà i anglès.

100.

MARTINEZ, Félix. Los Señores de Barcelona. Barcelona : La Esfera de los Libros, 2002.

115.

101.

RIUTORT MESTRE, Pere. “F. Ferrer Pastor, Home del compromís constant”. A: CASANOVA, Emili; FERRANDO, Antoni, (ed.). Francesc Ferrer Pastor : les paraules d'un poble. València : Publicacions Universitat València, 2002. 288 p.

CASTELLANOS , Carles. Reviure els dies : records d’un temps silenciat . Pròleg de Josep M. Terricabras. Lleida : Pagès, 2003. 254 p.

116.

YSÀS, Pere. Disidencia y subversión: la lucha del régimen franquista por su supervivencia: 1960-1975. Barcelona : Crítica, 2004. 368 p.

117.

BALCELLS, Albert (dir.). Història de Catalunya. Barcelona : L’esfera dels llibres, 2004. 886 p.

118.

PERNAU, Josep. Memòria : d’Arbeca a l’Opus Dei. Barcelona : La Campana, 2004. 550 p.

119.

PONS, Agustí* . Nestor Luján : el periodisme liberal. Barcelona : Columna, 2004. 409 p.

120.

DALMAU i OLIVE, Josep. “Franquisme i repressió dins l’Església : la manifestació dels capellans de 1966. A: PAGÊS, Pere. Franquisme i repressió :la repressió franquista als Països Catalans,. València : UPV, 2004, pp. 222-242

121.

MARAGALL i MIRA, Pau*. Nosotros los Malditos. Barcelona : Anagrama, 2004. 138 p.

122.

CAPELLA, J.R. La práctica de M. Sacristán* : una biografía política. Madrid : Trotta, 2005. 285 p.

123.

SERRAHIMA, Maurici.- Del Passat quan era Present, IV (1964-1968). Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005. 490 p.

124.

FEBO, Giulia. El franquismo. Barcelona : Paidós, 2005. 190 p.

125.

DELGADO, Julián. Los grises : víctimas y verdugos. Madrid : Temas de Hoy, 2005. 370 p.

126.

SIMÓ, I.C. Si em necessites, xiula : qui era Montserrat Roig*. Barcelona : 62, 2005. 143 p.

127.

TUSELL, Javier. “Dictadura franquista y Democracia: 1939-2004”. A: FONTANA; Josep. Historia de España. Barcelona : Crítica, 2005. Vol. XV, cap.2

128.

ROGLAN, Joaquín. Oriol Solé Sugranyes* [1948-1976], el Ché català. Barcelona : Edicions 62, 2006. 221 p.

129.

FERNANDEZ BUEY, Francisco*. “Memoria personal de la fundación

102.

ARANGUREN, Begoña. La mujer en la sombra. Madrid : Aguilar, 2002. 270 p.

103.

La Caputxinada : crònica gràfica. Fotografies de Guillem Martínez. Catàleg d’exposició. Barcelona : Residència d’Investigadors,CSIC, 2002. 47 p.

104.

PAGÈS, Pere. “Estudiants contra el franquisme”. A: El Temps, 1117 juny 2002, pp. 46-48

105.

OLIVE SERRET, E.; PRATS BATET, J.M. Història dels estudis universitaris a Catalunya. Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2002. 48 p.

106.

SANZ DIAZ, Benito. Rojos y demócratas : la oposición al franquismo en la UV. València : FIES/ CC OO PV, 2002 . 349 p.

107.

BRIONGOS, Ana M*. Negro sobre blanco : Irán, cuaderno de viaje. Barcelona : Random House Mondadori, 2002.

108.

MARTIN RAMOS, J.L.; PERNAU, Gabriel. Les veus de la presó : histories viscudes per 36 lluitadors antifranquistes. Barcelona : EDHASA, 2003.- 460 p.

109.

110.

BENET i JORNET, Josep M.*. “Memòria del llarg combat antifranquista”. A: Barcelona : Metròpolis Mediterrània, 2003, núm. 62 FIGUERES ARTIGUES, J.M. Història Contemporània de Catalunya. Barcelona : UOC, 2003. 271 p.

111.

Salvador ESPRIU*, A: NEXUS : Revista Semestral de Cultura, 2003, núm. 31

112.

COLOMINES, Joan. Crònica de l’antifranquisme a Catalunya: 19391972. Barcelona : Angle, 2003. 390 p.


del SDEUB : 1965.66”. A: Hispania Nova, revista de Historia Contemporánea, 2006, núm.6 130.

CASALS, Xavier. UltraCatalunya : l’extrema dreta a Catalunya : de l’emergència del Bunker al rebuig de les mesquites:1966-2006. Barcelona : La Esfera de los Libros, 2006. 554 p.

144.

BOSCH, Alfred ; MELERO, Josep. Ruta de les llibertats : passejades per la Barcelona èpica. Barcelona : Ajuntament, 2007.

145.

VERGÈS, J.C.* Un país tan desgraciat. Barcelona : Sd.edicions, 2007. 325 p.

131.

GARCIA FERRER, J.M.; MARTÍ ROM, Josep Maria. Marta Pesarrodona. Barcelona : AEIC/COEIC, 2006. 144 p.

146.

GATELL, Cristina ; SOLER, Glòria. Martin de Riquer : viure la literatura. Barcelona : La Magrana, 2008. 582 p.

132.

PAGÈS, Pere. “Els estudiants contra el franquisme”. A: PAGÈS, Pere. Guerra, franquisme i transició. València : El Temps, 2006, pp. 243-246

147.

FULLAT, Octavi. La meva veritat. Barcelona : Angle, 2008. 470 p.

148.

CARRILLO- LINARES, Alberto. Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977). Sevilla : Centro de Estudios Andaluces, 2008. 672 p.

149.

ESCAMILLA, David; MILLAN VALLEJO, Àurea. Els millors anys de la nostra vida : els 60.- Barcelona : L’Arca, 2008.

150.

OLIVERES, Arcadi. El Meu camí cap a la Utopia. Barcelona : Angle, 2008. 142 p.

133.

Catalunya durant el franquisme. Diccionari. Vic : Centre d’Estudis sobre les èpoques franquista i democràtica, 2006. 453 p.

134.

CATTINI, Giovanni C. “La intel.lectualitat i les noves generacions antifranquistas”. A: HEREDIA, A. El franquisme a Catalunya. Barcelona : Edicions 62, 2006, pp. 100-101

135.

RIQUER, Borja de. “Franquisme, transició i democràcia. Ampliació i radicalització del moviment estudiantil”. A: Història de la Catalunya Contemporània : de la guerra del francès al Nou Estatut. Barcelona : Mina, 2006, pp. 261-262

151.

REAL, Neus. “En búsqueda de identidad : la Barcelona de Montserrat Roig y Terenci Moix”: A: Narrativas urbanas : la construcción literaria de Barcelona. Barcelona : Ajuntament, 2008.

152.

HUERTAS, J.M.; FABRE, J.; HUERTAS, Guillem. La Catalunya dels seixanta. Barcelona : Angle, 2006. 270 p.

GOMIS, Ramon. Retrats més o menys impertinents. Reus : Centre de Lectura, 2008. 160 p.

153.

MARIN CORBERA, Martí. Història del franquisme a Catalunya. Lleida : Pagès, 2006. 376 p.

La Universitat de Barcelona : libertas perfundet omnia luce (1450. Barcelona : UB, 2008

154.

CASTELLET, J.M. “Manolo Sacristán*, història d’una amistat”. A: Seductors, il.lustrats & visionaris. Barcelona : Edicions 62, 2009.

155.

Sis-cents cinquanta anys, 650 imatges. Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2009. 175 p.

156.

RODRÍGUEZ TEJADA, Sergio. Zonas de libertad : dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia : 1939-1975. València : UPV, 2009

157.

RIQUER, Borja de. “La dictadura de Franco”. A: Historia de España. Barcelona : Crítica, 2010, vol. 9, pp. 565-569

136. 137. 138.

1966 : Del chapuzón de Palomares al final de la censura previa. Madrid : Unidad Editorial, cop. 2006. 201 p. + 1 DVD (Santana triunfa en Wimbledon 1966)

139.

HERNANDEZ SANDOICA, Elena; RUIZ CARNICER, M.A.; BALDÓ, Marc. Estudiantes contra el franquismo:1939-1975. Oposición política y movilización juvenil. Madrid : La Esfera de los libros, 2007. 507 p.

140.

PONS, Agustí*. Temps indòcils. Barcelona : Angle, 2007. 343 p.

141.

SELLES, Narcís. Alexander Cirici : una biografia intel.lectual. Catarroja : Afers, 2007. 390 p.

158.

BENET I JORNET, J.M*. Material d’enderroc. Barcelona : Edicions 62, 2010. 309 p.

142.

La época de Franco. Madrid : Espasa Calpe, 2007.

159.

143.

JAUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro. Crónica del antifranquismo. Barcelona : Planeta, 2007.

BAU BLASI, Aurora*. A cavall de la rebel.lia. Barcelona : Mediterrània, 2010. 174 p.

160.

CASALMIGLIA BLANCAFORT, Helena. Geografía e Historia:19451975. Barcelona : Planeta, 2010. 470 p.


161.

ESPRIU CASTELLO, Salvador*. Antígona. Barcelona : Edicions 62, 2010. 127 p.

162.

BATISTA, Antoni. La Carta : historia de un comisario franquista. Barcelona : Debate, 2010. 287 p.

163.

CARDONA, Gabriel. Las torres del honor. Barcelona : Destino, 2011. 335 p.

164.

LLOVET POMAR, Jordi. Adéu a la Universitat : l'eclipsi de les humanitats. Barcelona : Galaxia Gutemberg, 2011. 379 p.

165.

ROIG i LLORT, Anna. Generació Virtelia : el palau comú dels liders catalans del S XX. Barcelona : L’arquer, 2011. 189 p.

166.

AUDIOVISUALS

1.

GARCÍA FERRER; J:M: ; MARTÍ ROM, Josep M. Ricard Salvat. [Enregistrament vídeo]. Barcelona : Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, 1998

2.

Treinta aniversario de La Caputxinada. [Enregistrament vídeo]. Barcelona: UB, 2001. Descatalogat.

3.

“La caiguda dels 113 de l’Assemblea de Catalunya, tardor 1973” A: Dies de transició [Enregistrament vídeo],. Barcelona: TVC, 2004. Capítol 2

VENTEO, Daniel. Guia Històrica : Barcelona (Del S.XVIII a l'actualitat). Barcelona : Marge Books, 2011. 291 p.

4.

Totes aquelles cançons [Enregistrament vídeo]. Barcelona : TVC, 2004.

167.

MATEOS, Abdón. Historia del antifranquismo. Barcelona : Flor del Viento, 2011. 287 p.

5.

Retalls : Montserrat Roig [Enregistrament vídeo]. Barcelona: TVC, 2004.

168.

SABIO, Alberto. Peligrosos demócratas. antifranquistas vistos por la policía política. Barcelona : Cátedra, 2011. 402 p.

6.

SOLÉ, Albert. Bucarest : la memòria perduda. La història de Jordi Solé Tura [Enregistrament vídeo]. Barcelona : Cameo, 2008

169.

BATISTA, Antoni. “La Caputxinada : el març català que va precedir el maig francès”. A: Sàpiens, 2011, núm. 102

170.

MARTÍN RAMOS, José Luis (Coord.). Pan, trabajo y libertad : historia del Partido del Trabajo de España. [S.l.] : El Viejo topo, 2011

171.

“La Caputxinada”. A: Enciclopèdia Catalana. Barcelona : Enciclopèdia Catalana. Vol. VII

Notes: * Personatges presents a la Caputxinada En vermell llibres disponibles a la BCR Bibliografia feta a partir de les ressenyes cedides pel Sr. Guillem MartínezMolinos

Caputxinada  

Bibliografia de la caputxinada