Page 122

expensas: ne iudices propíer dona peruerterení iudi-

Sed bellorum m agnalibus im patiens abstinere, contra

cium, et iustitia haberetur venalis. Filius autem eius R ex

Emeritam exercitu m con gregau it eí tolam Lusitaniam fe-

C aslellae Fernandus ingressus est terram Maurorum cum

re deuastans, casírum C olu bri quod Tune Alariz diciiur,

exercitu m agno, et m ultas sirages faciens, arbores vi-

occupauií, eí acia praeda [O rdonio II] auri, eí argenli, el

neas, segetes et cun cta quae erant in circuitu G ehen fe­

serici el hom inum irium phaliier rem eauii. (81/24).

rro et flamma vastauit. Sequenti vero an n o Adefonsus R e x Legionensis obsedit civitatem Emerilam, et cepit

Populauit eiiam (Fernandus II) Leíesmam in territorio Sa-

eam. (114/16).

lam antino, et Granatam in territorio C uríense. (121/56).

X I.

RERUM IN HISPANIA GESTARUM CH RO N IC O N

Escrita por el A rzobispo Don Rodrigo Xim enez de Rada, por encargo de Fernando III. A lcanza hasta el año 1243. Ed. Schott. Jlispaniae ilustratae, Scriptores II, pgs. 25-194.

D einde con g reg alio exercitu Badallocium est aggressus quae in diuissione acquirendorum prouenerai R egi Fer­ nando. C um que super h o c nuncius aduenisseí, R ex Fer­ nandus co n g rég alo ex ercilu bellum in lu lií A ldephonso, el cum succum bereí ex ercilu s Porlugallis, R ex eorum

1.

Muza autem v ictoriis et spoliis gloriosus iuit Toletum ,

con fu g il ad eam de qua agilur civ iiaiem iam enim fere

v b i Taric n o n m inori gloria residebat, qui in occursum

duas partes occupaueral ciu ilalis A garen is in arce co n -

Muza ac Talaverae co n sig n ia est egressus, et iu x ía riuum

clusis. Sed nec ib i quidem se tutum exislim ans, dum per

qui Tietar dicitur, sim ulato gaudio con uenerun t (68/52).

portam effugerel ciu ilalis, quae pessulo ferreo claudebatur, im p egil ad pessulum, eí crure con fracto v ix in equo

2.

Idem etiam R e x A defonsus Secouiam , A bulam , Salam an-

poteraí residere. V n d e el ilico fuií caplus, eí Regi Fer­

ticam... populauit... Q ptam et A ureliam et Cauriam obtin uit Imperator.

nando salis m iserabilis praesenlatus. Q uem b en ig n e sus-

Concam , A larconem , M oiam , Placentiam , Beiaram, Alar-

llocauií. Sed R ex Portugalliae grauis d iscrim inis allen -

cipiens R e x Fernandus iu x ía se in consenssus regio co-

cuis, Calatrauam , Caracuel olim perdita A ldefonsus no-

dens síalum, confessus esl se Regem Fernandum indebi-

bilis cum óm nibus antedictis addidit fidei C hristiane(75).

le offendisse eí pro saíisfaclione renum ob lu lil et perso­

R ex antem O rd oniu s [I] Cariam cum rege suo Zeyt, et

con len lu s R egi Porlugallae sua rem isil (123/6),

nara Sed R ex Fernandus pieíale soliía m ansueíus suis 3.

Salam anticam cum R ege suo Muzerez potenter inuasit, et pluribus interfeclis reliquum vulgus cum v xorib u s et

Verum in senecíule posiíus R ex [Adefonsus IX] Legio­

filiis fecit v en d i (77/36).

nis acíus suos D om ino dedicauil, eí A rabibus m ouií gue-

Profile for Biblioteca Virtual Extremeña

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño  

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño  

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño

Advertisement