Page 1


Născută la 3 ianuarie 1957 în or. Floreşti, Republica Moldova


EDUCAȚIE


FORMARE 2016 • Training-ul Erasmus+ al Uniunii Europene Proiect de Consolidare a Capacităților. Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor. Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS], Limerick, Irlanda,21 august-3 septembrie • English for Specific Purposes Training, ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) Project 561633, 4-5 aprilie 2016, Bălţi, RM, nr ore, 16 ore. • Training-ul privind WP3 Cultura informației, Cluj-Napoca, România


2006-2014 • Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea categoriei de calificare superioară, Ministerul Culturii al RM;

2015, 24 martie • Training-ul de instruire în baza de date SpringerLink, formator Daniel Lungu reprezentantul Scientific Knolwedge Services, BŞ USARB;

2014 20 martie – 11 aprilie • Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova;


2008 • Stagiu de documentare în Bulgaria, Sofia;

2003 • Stagiu de documentare pentru bibliotecarii din Republica Moldova”, România, Constanţa;

1998 • Stagiu de documentare timp de 11 zile în Republica Federală Germania, Wursburg;

1996 • Studiu de Documentare desfăşurat „V.A.Urechia” din Galaţi România;

în

Biblioteca

Judeţeană

1995 • International Programme for supporting Libraries (Bucureşti,1995) cu Bursa „Preot Igor Jechiu” acordată de Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C.Negri”, Galaţi pentru documentare în bibliotecile din România;


Curs de specializare de scurtă durată Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare, USM


EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 2004 - prezent • şef Centru Activităţi Info-Bibliotecare, Centrul de Documentare al ONU, Centrul de Informare al Uniunii Europene, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi


2001 - 2004 • şef Mediatecă, Centru de Documentare al ONU, Manifestări Culturale

1981-1987 • Bibliotecar superior

1980 • activităţi de informare, documentare şi consultanţă a cititorilor comunităţii Institului Pedagogic „ Alecu Russo” din Bălţi


FUNCȚII Valorificarea şi popularizarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Ştiinţifice prin expoziţii tradiţionale şi on-line, simpozioane, conferinţe, seminarii, ghidare.

Activităţi ştiinţifice, culturale, educaţionale în Clubul Cărţii, Clubul ONU Nord, Centrul Educaţie Civică Europeană.

Iniţierea şi organizarea activităţilor inovative, metodice şi de formare profesională; Activităţi de informare, documentare, consultanţă a utilizatorilor.

Planificarea şi monitorizarea organizării a 350-400 de expoziţii anuale în BŞ USARB.

Planificarea anuală a expoziţiilor, TV informaţiilor.


Formator naţional în cadrul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord, ABRM, Programului de formare continuă a personalului BŞ USARB, Şcolii Noului angajat


Seminar Profesional cu Bibliotecarii de colegiu şi şcoli profesionale, specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţămîntul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi), 16 decembrie, 2016


AUTOR DE ARTICOLE în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, pe Internet www.slideshare.net, resurse electronice, ghiduri, materiale promoţionale (circa 80 titluri)


ÎN PUBLICAŢII PERIODICE ON-LINE MEMBRU AL COLEGIULUI DE REDACŢIE AL REVISTEI de biblioteconomie şi ştiinţele informării CONFLUENŢE BIBLIOLOGICE, BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.MD, revista bibliotecilor universitare din Republica Moldova


PUBLICAลขII


Premii la Concursul Naţional ABRM Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţele informării


RESURSE ELECTRONICE


VIZIBILITATE ȘTIINȚIFICĂ http://www.slideshare.net/


Realizarea şi participarea activă în Programele inovaţionale:


Zilele Drepturilor Omului


Zilele Europei


Zilele ONU


Zilele Tineretului


Săptămâna Educației deschise


Elaborarea programelor culturale şi ştiinţifice în conformitate cu evenimentele remarcabile desemnate de UNESCO, ONU, Guvernul RM, etc.


Planificarea anuală a expoziţiilor tradiţionale şi on-line , a TV informaţiilor


PARTICIPĂRI LA ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE   

Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a IV-a, 23 februarie 2016; Training FotoShow PRO, trainer: Tatiana Prian, bibliotecar principal Centru Informatizare şi activităţi în reţea; Workshop-ului Puterea Lecturii, Moderatori: Elena Stratan, şef serviciu Cercetare.Asistenţa de specialitate, Ludmila Răileanu, şef serviciu Comunicarea colecţiilor; Seminar Profesional cu Bibliotecarii de colegiu şi şcoli profesionale, specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţămîntul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi), 16 decembrie; Conferinţa de totalizare a activităţilor din cadrul Proiectului Tempus „Modern Information Services for Improvement Study Quality” 27 octombrie 2016, Chişinău , RM;

Training privind implementarea Proiectului Erasmus+ al Uniunii Europene Proiect de Consolidare a Capacităților instituţionale: Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor;

Simpozionul Ştiinţifico-practic Internaţional Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic, Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VI - a, dedicată Anului Profesorul Nicolae FILIP, Secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII, 29 septembrie 2016;


 Seminarul Protejarea Dreptului de Autor şi a drepturilor conexe în mediul digital în Republica Moldova, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 28 octombrie, 2016;  English for Specific Purposes Training, ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) Project 561633, 4-5 aprilie 2016, Bălţi, RM;  Training pentru formarea formatorilor în vederea implementării WP3 Cultura informației, în cadrul Proiectului TEMPUS - MISISQ, desfăşurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, 24 ore, certificat de absolvire, 13 -16 martie 2016;  Simpozionul științific Anul Bibliologic 2016, ediția a XXV-a, cu genericul „Anul Bibliologic – un sfert de veac de solidaritate profesională”, organizat de Biblioteca Națională în parteneriat cu Ministerul Culturii și Programul Novateca, 30 martie , 2016 ;  Şedinţa de lucru Biblioteci de învăţămînt: conexiuni, colaborări, impact în cadrul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, Bălţi, Centrul Biblioteconomic - Biblioteca Științifică USARB, în colaborare cu Ministerul Educaţiei al RM, 26 februarie 2016;


PROIECTE

• •

Implicaţii în Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016). Implicaţii în Consorţiul REM Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice (2001- present) PROIECTUL Overview of Information Literacy Resources Worldwide, realizată sub egida UNESCO (2014). 19 resurse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB au fost incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire de ansamblu asupra resurselor privind Cultura informaţiei la nivel mondial,apărut sub egida UNESCO în acest an la Paris, 668 pagini. List of Selected Information Literacy Resources Available in the Romanian (Română) Language in the Republic of Moldova / preparend by: Lilia Tcaci // Overwien of Information Literacy Resources Worldawide / by Forest Woody Harton Jr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 . – Disponibil: http://infolit.org/wpcontent/uploads/2014/10/UNESCO-ILResourcesEd.2.pdf. Implicare în PROIECTE INVESTIȚIONALE DE INAUGURARE A CENTRELOR DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE: Centrul de Documentare al ONU (2001), Centrul de Informare a Uniunii Europene (2011), Colecţia JDP -Journal Donation Project (SUA), 1994 Colecţia Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, „C. Negri” Galaţi, România (1992)


Formator Cultura Informaţiei în cadrul proiectului MISISQ - TEMPUS


MEMBRĂ A VARIILOR COMISII ŞI CONSILII  Membru al Consiliului Administrativ al BŞ USARB, membru al Comitetului organizatoric BŞ USARB;  Membru al echipelor de lucru Virtualizarea serviciilor bibliotecare, Promotorii resurselor infodocumentare, Formare profesională, Audit intern;  Membru al Clubului BiblioSpiritus (2004);

 Membrul colegiului de redacţie al revistei Confluenţe bibliologice (2005), membru al colegiului de redacţie

al

revistei

bibliotecilor

universitare

din

Republica

Moldova

BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md [on-line] / Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea „Biblioteci Universitare”;  Membru al grupului de actualizare a site-ului Bibliotecii, tematice. http://www.libruniv.usarb.md;

rubrica: Noutăţi/ Evenimente, Expoziţii


APRECIERI 2012 - Medalia „MIHAI EMINESCU”

2010 - Diploma Ministerului Culturii


LAUREAT AI CONCURSULUI NAลขIONAL ABRM Cel mai Bun Bibliotecar al Anului - 2002


Diploma Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova

2012 - Valentina Topalo Cel mai eficient Coordonator al Centrului de Informare Europeană


2016 - DIPLOMA DE GRATITUDINE pentru susţinerea iniţiativelor Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, participare activă la dezbaterile din cadrul Simpozionului Ştiinţific „Anul Bibliologic”; 2016 - Diploma de Gratitudine Colectivului Bibliotecii din partea Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, director Lia Pascari, în semn de mulţumire pentru întreg sprijinul acordat elevilor şi profesorilor LTR „Ion Creangă” şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului ; 2013 - Diploma Administrației Bibliotecii. Pentru inițierea / promovarea Zilelor Bibliografiei în subdiviziuni; 2013 - Diploma Administrației Bibliotecii. Diplome pentru cel mai eficient/relevant autor de expoziţii tematice on-line: Locul I - Valentina Topalo; 2013 - Diploma Administraţiei Bibliotecii. Diplome de merit (grupurilor de lucru): Pentru crearea Repozitoriului Instituțional USARB; Pentru editarea în premieră a revistei electronice a bibliotecilor universitare din RM BiblioUniversitas@ABRM.md (col. de red. a BȘ USARB); 2011 - Diploma de excelenţă Pentru contribuţii la dezvoltarea Consorţiului EIFL Direct Moldova: Valentina Topalo; 2010 - Pentru profesionalism şi calitate în activitatea bibliotecară şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo” din Bălţi; 2009 - Pentru Pentru înalt profesionalsm în multiplicarea valorilor socioumane şi culturale ale tineretului, intelegenţa, dragoste pentru frumos şi capacitatea de a promova valorile spiriruale şi patriotice ale tinerei generaţii ;


2009 - Diploma Rectoratului USARB. Pentru deosebite succese în activitatea profesională; 2009 - Diploma de Menţiune a Gazetei Bibliotecarului: Valentina Topalo; 2008 - Pentru înalt profesionalsm în multiplicarea valorilor socio-umane şi culturale ale tinerei generaţii, în cadrul Anului Tineretului cu genericul „Anul Tineretului – un start sigur în viitor” ; 2007 - Pentru înalt profesionalism în multiplicarea valorilor socio-umane şi culturale ale tinerei generaţii şi aportul adus la ceremonia de deschidere a ,,Săptămînii Tineretului – 2007” ; 2007 - Diploma Rectoratului USARB. Contribuţii deosebite la formarea profesională a bibliotecarilor în calitate de formator şi mentor: Valentina Topalo; 2007 - Diploma Rectoratului USARB. Activitate profesională îndelungată, demers creativ şi competent, vocaţie şi talent managerial; 2006 - Diploma USARB. Pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, disciplină şi fidelitate cu prilejul Zilei Bibliotecarului ; 2005 - Pentru merite esenţiale în procesul educativ-instructiv şi în legătură cu aniversarea a 60 de ani a USARB; 2005 - Diploma Rectoratului USARB. Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la fondare; 2002, 2005, 2007 - Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova; 2002 - Premiul special pentru cea mai interesantă publicaţie în Gazeta bibliotecarului: Valentina Topalo; 2001 - Diploma Primăriei Municipiului Bălţi. Pentru contribuţie substanţială în organizarea activităţilor cu tineretul în mun. Bălţi; 1995 - Bursa „Preot Igor Jechiu” acordată de Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri”, Galaţi pentru documentare în bibliotecile din România, International Programme for supporting Libraries - Valentina Topalo, Bucureşti ;


Diploma Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova, pentru promovarea Proprietății Intelectuale şi a dreptului de autor


Diploma eIFl-OA, pentru contribuții la promovarea Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis


REFERINȚE


Alcătuitori: Silvia CIOBANU, Antonina ANTONOV Redactor: Elena HARCONIȚA

2017

Valentina Topalo – „Argintul viu al Bibliotecii” (Alexe Rău) : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Uni  

Expoziţie on-line

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you