Page 1

Tematica expoziţiilor

IANUARIE Termen de realizare

Loc, organizare

Anul 2017

Hol, parter

Titu Maiorescu, critic literar şi diplomat - 100 de ani de la trecerea în eternitate (15 februarie 1840 - 18 iunie 1917)

Anul 2017

Hol, et. I

Ivan Aivazovsky, pictor rus - 200 de ani de la naștere (29 iulie 1817 -2 mai 1900)

Anul 2017

Hol, et. I

Anne Louise Germaine de Staël (Madame de Staël), romancier și eseist 200 de ani de la trecerea în eternitate (22 aprilie 1766 - 14 iulie 1817)

Anul 2017

Hol, et. I Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

Kodály Zoltán compozitor ungur - 50 de ani de la trecerea în eternitate (16 decembrie 1882 - 6 martie 1967)

Anul 2017

Hol, et. I Documente muzicale

Deceniul de Luptă Împotriva Deșertificării (Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Obiectivul 13. Acțiune asupra Climei)

Anul 2017

Hol, parter

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Obiectivul 1. Fără Sărăcie; Obiectivul 2. Zero Foame

Anul 2017

Hol, parter

2011 - 2020 Deceniul Biodiversității (Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Obiectivul 16. Viaţa pe Pământ)

Anul 2017

Hol, parter

Conakry, Republica Guineea - Capitala Mondială a Cărții

Anul 2017

Hol, parter

15.01.17

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socoiumanistice şi economice

22.01.17

Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice

Bate-n uşă. Bate-n geam NOUL AN

04.01.17

Hol, parter

Steaua Sus Răsare

04.01.17

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristice

Datini strămoșești

04.01.17

Sala de împrumut nr. 2 Documente Didactice şi metodice

Folclorul - datina străbună cu lacrima de rouă (tradiții muzicale către sărbătorile de iarnă)

04.01.17

Documente Muzicale

Sărbătorile de iarnă în tradiția populară

04.01.17

Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte.

Din Inteligența Satului (contribuții la cercetarea tradițiilor populare: Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza)

04.01.17

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Crăciunul şi Anul Nou în diverse ţări

04.01.17

Sala de împrumut nr. 4

Tema, genericul ZILE MONDIALE Anul 2017 - Anul Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare Aniversări UNESCO 2017

ZILE INTERNAŢIONALE Exerciții de memorie: Shoah-Holocaust (27 ianuarie - Ziua comemorării victimelor Holocaustului)

Spune stop violenței! (30 ianuarie - Ziua Nonviolenței în școală) ZILE NAŢIONALE


Documente în limbi străine Colinde şi Urături Virtuale

04.01.17

Mediateca

Inimos cârmuitor al Ţării Moldave - Alexandru cel Bun, Domn al Moldovei - 585 de ani de la trecerea în eternitate (decedat la 1 ianuarie 1432)

04.01.17

Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socoiumanistice şi economice

În Memoriam: Petru Movilă, teolog şi om de cultură 370 de ani de la trecerea în eternitate (1 ian. 1596 - 1 ian. 1647)

04.01.17

Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socoiumanistice şi economice

Moment Poetic Irina Nechit, poetă - 55 de ani de la naştere (01.01.1962) Ion Heliade-Rădulescu, poet - 215 ani de la naştere (06.01.1802 - 27.04.1872) Victor Teleucă, poet - 85 de ani de la naştere (19.01.1932 - 12.08.2002)

05.01.17

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Personalități Culturale Lidia Stupacenco, pedagog, doctor în pedagogie, conferențiar, șef catedră, decan la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi 70 de ani de la naştere (2.01.1947) Vasile Pascaru, regizor - 80 de ani de la naştere (01.01.1937 - 02.10.2004); Eduard Manet, pictor - 185 de ani de la naştere (23.01.1832 - 30.04.1883) Aurelia Corneţchi, istoric muzeograf, specialist în domeniul managementului muzeal şi al relațiilor publice. (Este inițiatorul şi organizatorul programului muzeal european „Noaptea muzeelor” în Republica Moldova - 60 de ani de la naştere (03.01.1957)

05.01.17

Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Revista ,,Nistru”(din 1990 revista Basarabia) 60 de ani de la apariția la Chişinău (1 ian. 1957)

09.01.17

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

o Viaţă, o Operă, un Model Ionel Teodoreanu, scriitor - 120 de ani de la naştere (06.01.1897 - 03.02.1954); Sextil Puşcariu, lingvist - 140 de ani de la naştere (04.01.1877 - 05.05.1948)

09.01.17

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Valori Culturale Naționale şi Universale Mihail Balakirev, compozitor rus - 180 de ani de la naştere (02.01.1837 - 29 mai 1910); Serghei Creţu, ţambalagiu - 70 de ani de la naştere (05.01.1947) Aleksandr Scriabin - 145 de ani de la naştere (06.01.1872 01.04.1915) Poet , prozator, traducător şi filolog Ion Heliade-Rădulescu - 215 ani de la naştere (06 01.1802 - 27 .04.1872)

09.01.17

Documente Muzicale

09.01.17

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Mihai Eminescu Talent original, deosebit de sensibil şi profund (15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889) 15 ianuarie - Ziua comemorării lui Mihai Eminescu

09.01.17

Hol, parter

,,Eminescu, eternă statuie a spiritului...” Vlad Sbârciog 167 de ani de la naştere 15 ianuarie - Ziua comemorării lui Mihai Eminescu

10.01.17

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristice

Luceafărul poeziei române şi artele frumoase

10.01.17

Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Lecturi eminesciene ca fenomen multimedial (M. Eminescu pe DVD-uri, CD-uri, materiale AV în colecția Mediatecii) 15 ianuarie - Ziua comemorării lui Mihai Eminescu

10.01.17

Mediateca

15 ianuarie - Ziua Naţională a Culturii


,,...Pe mine mie redă-mă ” M. Eminescu

10.01.17

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

,,Tot mai cînt măiastra-ţi carte” M. Eminescu 15 ianuarie - Ziua comemorării lui Mihai Eminescu (E. Coca, V. Zagorschi, L. Gurov, V. Rotaru, E. Doga, baletul „Luceafărul” de E. Doga, simfoniile a VII-a de Bergher, a V-a de A. Vieru)

10.01.17

Documente Muzicale

,,Eminescu, făuritor al limbii literare” G. Călinescu 15 ianuarie - Ziua comemorării lui Mihai Eminescu

10.01.17

Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

Eminescu în monografii, manuale de limbă română (15 ianuarie - Ziua comemorării lui Mihai Eminescu)

10.01.17

Sala de împrumut nr. 2 Documente Didactice şi metodice

Mihai Eminescu - geniu universal (15 ianuarie - Ziua comemorării lui Mihai Eminescu)

10.01.17

Serviciul Referinţe Bibliografice

„Toate-s vechi şi nouă toate...”: recente apariţii editoriale în eminescologie (expoziţie on-line)

13.01.17

Centru de Informare al României

Clasicii dramaturgiei europene Jean-Baptiste Moliere - dramaturg francez - 395 de ani de la naştere (15.01.1622 - 17.02.1673) Alan Alexander Milne, dramaturg englez - 135 de ani de la naştere (18.01.1882 - 31 .01.1956) Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais - 285 de ani de la naştere (24.01.1732 - 18.05.1799)

11.01.17

Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

Curente Literare Umberto Eco, scriitor - 85 de ani de la naştere (16.01.1932 - 19.02.2016) Carol Lewis, scriitor - 85 de ani de la naştere (27.01.1832 - 14 .01.1898)

11.01.17

Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

Metode noi de învăţare (pentru practica pedagogică)

12.01.17

Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

MICA UNIRE (24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române)

19.01.17

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristice

Dacă te gândeşti la secolul ce va urma, educă copiii!" Proverb chinezesc (în susţinerea practicii pedagogice)

19.01.17

Sala de împrumut nr. 2 Documente Didactice şi metodice

Exerciţii şi texte pentru o lecţie de succes (pentru practica pedagogică)

19.01.17

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine

Valori Culturale Naționale şi Universale Lidia Mihailova, soprană - 80 de ani de la naştere (24 01.1937) Vladimir Bîtkin, compozitor - 70 de ani de la naştere (29.01.1947) Franz Schubert - 220 de ani de la naştere (31.01.1797 - 19.11.1828) „Admirabila vocaţie de bibliotecar : Lina Mihaluţa” - 50 ani de la naştere „Valentina TOPALO – argintul viu al Bibliotecii” - 60 ani de la naştere

19.01.17

Documente Muzicale

02.01.17 03.01.17

Clubul BiblioSpititus

Protecția drepturilor şi libertăților omului (29 ianuarie - Ziua lucrătorului Procuraturii)

23.01.17

Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socoiumanistice şi economice

Unirea Principatelor Române de la 1859 (24 - 31 ianuarie)

23.01.17

Hol, parter

Formarea aptitudinilor pedagogice şi bazele unui stil didactic personal (în susținerea practicii pedagogice)

22.01.17

Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Responsabili: Elena Harconiţa, Director, elena.harconita@mail.ru, Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com

Tematica expoziţiilor organizate în luna ianuarie de Biblioteca Ştiinţifică USARB  

Program

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you