Page 1

e i r a nu

Ia

0 2 20

Tematica expoziţiilor organizate la Biblioteca Ştiinţifică USARB

ZILE MONDIALE

ANUL 2020 – ANUL INTERNAȚIONAL AL SĂNĂTĂȚII PLANTELOR 09.01.20 Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte. Centrul de Informare a ONU/UE CAPITALA MONDIALĂ A CĂRȚII 2020 - KUALA LUMPUR, MALAYSIA 09.01.20 Hol, parter. Serviciul Cercetare. Asistenţă de Specialitate

ZILE INTERNAŢIONALE

,, A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people”(Mahatma Gandhi) 10.01.20 Sala de împrumut nr. 4 Documente în Limbi Străine WIKIPEDIA - ENCICLOPEDIA ELECTRONICĂ CU UN CONŢINUT DESCHIS 10.01.20 Mediateca PERPETUAREA MEMORIEI VICTIMELOR, MARTIRILOR ŞI EROILOR 27 ianuarie - Ziua comemorării victimelor Holocaustului 10.01.20 Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice


PLATFORMA ELECTRONICĂ LITWORLD PENTRU CITITUL ÎMPREUNĂ 1 februarie - Ziua cititului împreună 29.01.20 Mediateca

ZILE NAŢIONALE

SĂRBĂTORI DE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU SĂRBĂTORI, OBICEIURI, RITUALURI 09.01.20 Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică TRADIŢIILE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN MUZICĂ 09.01.20 Documente muzicale CRĂCIUNUL, ANUL NOU ÎN DIVERSE ȚĂRI ALE LUMII 09.01.20 Sala de împrumut nr. 4 Documente în Limbi Străine OBICEIURILE ŞI TRADIŢIILE DE IARNĂ STRĂMOŞEŞTI 09.01.20 Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice CONCEPTUL ŞI CONŢINUTUL DISCIPLINEI MANAGEMENT 09.01.20 Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice CONFLUENŢE LITERARE Petre ISPIRESCU, scriitor, folclorist, editor, povestitor, tipograf român (ianuarie 1830-21 noiembrie 1887) - 190 de ani de la naştere; Anton CEHOV, prozator, dramaturg rus (29 ianuarie 1860 - 15 iulie 1904) - 160 de ani de la naştere; DACIA LITERARĂ, revistă literară şi artistică (30 ianuarie - 23 august 1840) - 180 de ani de la apariţie 09.01.20 Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice RAMURILE ŞI IMPORTANŢA GEOGRAFIEI 09.01.20 Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice TENDINŢELE PEDAGOGIEI ŞI PSIHOLOGIEI MODERNE 09.01.20 Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice


DOMENII ALE CUNOAŞTERII (istorie, geografie, religie, etc.) 09.01.20 Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice O LECȚIE DE ISTORIE - BĂTĂLIA DE LA VASLUI 10 ianuarie - 1475 de ani de la bătălia de la Vaslui, condusă de Ștefan cel Mare 10.01.20 Centrul de Informare al României CADRAN LITERAR MONDIAL Isaac ASIMOV, om de ştiinţă, scriitor american (2 ianuarie 1920 - 6 aprilie 1992) 100 de ani de la naştere; Jacob GRIMM, lingvist, folclorist şi bibliotecar german (4 ianuarie 1785 - 30 septembrie 1863) 235 de ani de la naştere 10.01.20 Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

15 IANUARIE - ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII SĂRBĂTOAREA ZILEI COMEMORĂRII LUI MIHAI EMINESCU MIHAI EMINESCU – 170 DE ANI DE LA NAŞTERE (15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889) 13.01.20 Hol, parter ARTA CUVÂNTULUI EMINESCIAN 13.01.20 Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice CHIPUL LUI M. EMINESCU ÎN OPERELE ARTIŞTILOR PLASTICI 13.01.20 Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte MIRACOLUL EMINESCIAN 13.01.20 Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice „Tot ce-i românesc nu piere” (Jean Moscopol) 13.01.20 Centrul de Informare al României ,,Pe lângă plopii fără soţ” (Mihai Eminescu) 13.01.20 Documente muzicale ,,Eminescu e întruparea literară a conştiinţei româneşti, una şi nedespărţită” (Nicolae Iorga) 13.01.20 Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine


OPERA LUI M. EMINESCU ÎN VERSIUNEA ELECTRONICĂ (DVD-uri, materiale AV în colecţia mediatecii) 13.01.20 Mediateca ,,Pedagogia înseamnă şi intuiţia structurii celui educat” (Andrei Pleşu) (pentru practica pedagogică) 16.01.20 Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine CADRAN LITERAR MONDIAL Guillot RENE, scriitor francez pentru copii (24 ianuarie 1900 - 26 martie 1969) - 235 de ani de la naştere 18.01.20 Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine TENDINŢE ŞI PARADIGME NOI ÎN PROCESUL DIDACTIC (pentru practica pedagogică) 21.01.20 Sala de împrumut nr. 4 Documente în Limbi Străine

24 ianuarie 1859 - UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE UNIRE ÎN CUGET ŞI ÎN SIMŢIRE (24 ianuarie 1859) 22.01.20 Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică MICA UNIRE A PRINCIPATELOR ROMÂNE (24 ianuarie 1859) 22.01.20 Centrul de Informare al României CULTURĂ, PERSONALITĂŢI, UNIVERSALITATE Victor GHERLAC, actor, regizor, pedagog, Artist al poporului din Republica Moldova (19 ianuarie 1915 - 18 august 2007); Camil RESSU, pictor şi grafician român (28 ianuarie 1880 - 1 aprilie 1962) - 140 de ani de la naştere 22.01.20 Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte. LA STRAJA LEGII ŞI INTERESULUI SOCIETĂŢII 29 ianuarie - Ziua lucrătorului procuraturii 26.01.20 Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice BIBLIO-INFO DIVERSIFICAREA SERVICIILOR BIBLIOTECILOR - FACTOR DE IMAGINE ŞI IMPACT 26.01.20 Serviciul Cercetare. Asistenţă de Specialitate

Director: Elena Harconiţa, elena.harconita@gmail.com Responsabil: Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com

Profile for Biblioteca Stiintifica USARB

Tematica expoziţiilor organizate în luna ianuarie de Biblioteca Ştiinţifică USARB  

Program

Tematica expoziţiilor organizate în luna ianuarie de Biblioteca Ştiinţifică USARB  

Program

Advertisement