Page 1

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

ACHIZIŢII RECENTE

Antonina ANTONOVA, bibliotecar, Serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică E-mail: antonova.antonina29@gmail.com


,,Economia este izvorul independenţii şi al libertăţii” GEOFFRIN


005 / B67 Bonghez, Simona Managementul proiectelor: Adevăr sau Provacare? Managementul proiectelor în întreprinderile mijlocii / Simona Bonghez. – Bucureşti : Universul Juridic , 2013. – 219 p. : fig., tab., an. – (Business. Cu dreptul în afaceri). – ISBN 978-973127-855-1 Bibliogr. : p. 196-206 ; Total ex. : sl1-1.

•PLANIFICAREA PROIECTULUI

•COORDONAREA PROIECTULUI •CONTROLUL PROIECTULUI •ÎNCHEIEREA PROIECTULUI


005 / B68 Borcoman, Raisa Oportunitatea implementării tehnologiilor moderne de comunicare în activitatea managerială din Republica Moldova : (monografie) / Raisa Borcoman, Maria Mancaş ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Comunicare Econ. şi Didactică. – Ch. : ASEM , 2011. – 246 p. : tab., fig., an. – ISBN 978-9975-75-560-3 Bibliogr. : p. 208-219 ; Total ex. : sl1-1.

•COMUNICAREA MANAGERIALĂ SISTEMUL DE COMUNICARE MANAGERIALĂ ÎN ÎNTREPRINDERI • COMUNICAREA MANAGERIALĂ –

TEHNOLOGII MODERNE


005 / G56 Gifford, Jonathan 100 idei geniale de Leadership / Jonathan Gifford ; trad. de Mihaela Voicu ; red.: Kristina Deutsch. – Bucureşti : Adevărul Holding , 2010. – 302 p. – (100 Idei Geniale Forbes). – ISBN 978-606-539-937-2 Total ex. : sl1-1. ,, Este foarte uşor să fii un lider de succes. Ai nevoie de charisma unui erou, de înţelepciunea unui filosof, de viziunea unui mag, de calităţile de socializare ale unui diplomat, de memoria unui elefant, de... şi de supleţea unui atlet, de itegritatea unui judecător, de însuşirile artistice ale unui actor, de umilinţa unui sfânt, de încrederea în sine a unui politician...” JONATHAN GIFFORD

• LIDERISM ÎN MANAGEMENT •MANAGERI – ABILITĂŢI PROFESIONALE

•STILURI DE CONDUCERE


33(03) / D36 Dicţionar de termeni economici român-francez-englez-german-maghiar-rus Vol.1. – Bucureşti : Ed. Universitară , 2013. – 302 p. – ISBN 978-606-591-729-3 Bibliogr. : p. 298-302 ; Total ex. : sl4(dlu)-1.

•LIMBAJ ECONOMIC

•TERMENI ECONOMICI


330(075.8) / T43 Teorie economică / Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Teorie şi Polit. Econ. ; coord.: Aurelia Tomşa. – : [S.n.], 2012. – ISBN 978-9975-53-064-4. Vol.1 : Microeconomie / E. Feuraş, E. Cara, M. Coban [et al.], 2012. – 405 p. – ISBN 978-9975-53-065-1 Total ex.: sl1-1. Vol.2 : Macroeconomie / A. Tomşa, E. Isac, E. Feuraş [et al.]. – Ch., 2013. – 330 p. – ISBN 978-9975-53-211-2 . Total ex.: sl1-1. •TEORIA MICROECONOMICĂ •TEORIA MACROECONOMICĂ •CEREREA ŞI OFERTA •CONSUMATORUL ŞI PRODUCĂTORUL


334 / A45 Amarfii-Railean, Nelli Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii / N. Amarfii-Railean ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. De Economie. – Bălţi : Presa universitară bălţeană , 2013. – 182 p. : tab., fig., an. – ISBN 978-9975-50-097-5 Bibliogr. : p. 159-165 ; Total ex. : dlu-1; sl1-1.

•ECONOMIA ÎNTREPRINDERII • ÎNTREPRINDERE – ANALIZA ECONOMICĂ • ECONOMIA ÎNTREPRINDERII – APLICAŢII

PRACTICE


338 / B24 Băltăreţu, Andreea Evoluţii şi tendinţe în turismul internaţional : Aspecte teoretice şi practice / Andreea Băltăreţu. – Bucureşti : Pro Universitaria , 2006. – 298 p. : tab., fig. ISBN 978-973-8994-739-7 Bibliogr. : p. 295-298 ; Total ex. : sl1-1.

•ISTORICUL APARIŢIEI TURISMULUI

•LOCUL ŞI ROLUL TURISMULUI • PLANIFICAREA ÎN TURISM •PROTECŢIA ŞI SECURITATEA TURIŞTILOR


338(478) / N33 Necesitatea reformării politicilor de creştere economică în Republica Moldova / Boris Chistruga (coord.), Rodica Crudu, Dorina Harcenco [et al.] ; ASEM. – Ch. : Ed. ASEM , 2013. – 275 p. : tab., fig., an. – ISBN 978-9975-75-630-3 Bibliogr. : p. 258-271 ; Total ex. : sl1-3; d-1.

•POLITICI DE CREŞTERE ECONOMICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA • ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ •POLITICA MONETARĂ


64 / S76 Stănciulescu, Gabriela Managementul operaţiunilor în hotelărie şi restauraţie / Gabriela Stănciulescu, Cristina Micu. – Bucureşti : Ed. C.H. Beck , 2012. – XI, 424 p. : tab., fig. – (Oeconomica). – ISBN 978-973-115-959-1 Bibliogr. : p. 415-424 ; Total ex. : sl1-1.

• INDUSTRIA OSPITALITĂŢII

•CLASIFICAREA HOTELURILOR •GASTRONOMIA ŞI OENOLOGIA • FRANCHISINGUL


659 / B59 Blythe, Jim 100 idei geniale de relaţii publice / Jim Blythe ; trad. de Mihaela Voicu. – Bucureşti : Adevărul Holding , 2009. – 223 p. – (100 Idei Geniale Forbes). – ISBN 978-606-539-931-0 Total ex. : sl1-1.

•CREAREA ECHIPEI •ARTIFICII DE PUBLICITATE • CONSTRUIREA MĂRCII COMPANIEI •INTERVIUL


,,Un drept nu este ce îţi dă cineva; este ce nu îţi poate lua nimeni” Ramsey Clark


343 / D93 Dumitru, Mirel Ghid de cercetare penală / Mirel Dumitru. – Ed. a 2-a, rev. – Bucureşti : Ed. C.H. Beck , 2012. – 322 p. – (Instrumente juridice). – ISBN 978-606-18-0071-1 Total ex. : sl1-1.

•URMĂRIREA PENALĂ • CERCETARE PENALĂ

•MODELE DE ACTE PROCEDURALE ŞI PROCESUALE

(plângere,

declaraţie,

denunţ, procură, cerere de împăcare a părţilor)


343(498) / I52 Infracţiuni prevăzute în legi speciale : Comentarii şi explicaţii / Mihai-Adrian Hotca (coord.), Mirela Gorunescu, Norel Neagu [et al.]. – Ed. a 3-a, rev. – Bucureşti : Ed. C.H. Beck , 2013. – XXV, 1054 p. – ISBN 978-606-18-0143-5 Bibliogr. Selectivă : p. 1043-1049 ; Ind. : p. 1051-1054 ; Total ex. : sl1-2 .

• CRIMINALITATE ORGANIZATĂ

• FORME DE INFRACŢIUNI • NORME DE INCRIMINARE


343(498) / U19 Udroiu, Mihail Drept penal. Partea generală. Partea specială / Mihail Udroiu. – Ed. a 4-a, rev. – Bucureşti : Ed. C.H. Beck , 2013. – XVIII, 654 p. – (Examene Sinteze şi grile). – ISBN 978-606-18-0138-1 Bibliogr. : p. 651-654 ; Total ex. : sl1-1 .

• INFRACŢIUNEA

• FORMELE INFRACŢIUNII • PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI •MĂSURI DE SIGURANŢĂ


347 / C63 Comăniţă, Gheorghe Drept civil : Contracte civile spec. / Gheorghe Comăniţă, Ioana-Iulia Comăniţă. – Bucureşti : Universul Juridic , 2013. – 375 p. – ISBN 978-973-127-995-4 Bibliogr. ascunsă ; Total ex. : sl1-1.

• CONTRACTUL DE VÂNZARE

•CONTRACTUL DE DONAŢIE

•CONTRACTUL DE ÎNCHEIERE A LOCUINŢEI •CONTRACTUL DE ARENDARE •CONTRACTUL DE DEPOZIT •CONTRACTUL DE ASIGURARE


347(498) / F68 Florescu, Dumitru Andrei Petre Contractul de credit bancar / Dumitru A.P. Florescu, Adrian Bordea, Roxana Popa. – Bucureşti : Universul Juridic , 2013. – 320 p. – ISBN 978-973-127-960-2 Bibliogr. ascunsă ; Total ex. : sl1-1.

• CONTRACTUL BANCAR

• CLAUZE ABUZIVE

•CLAUZE NEPERMISE DIN BANCARE

CONTRACTELE


347(498)(075.8) / B69 Boroi, Gabriel Curs de drept civil. Drepturile reale principale / Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat. – Bucureşti : Ed. Hamangiu , 2013. – 328 p. – (Carte Universitară). – ISBN 978-606-522-922-8 Bibliogr. ascunsă ; Ind. : p. 327-328 ; Total ex. : sl1-1.

•PATRIMONIUL •DREPTUL DE PROPRIETATE

•ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA •POSESIA • PUBLICITATEA IMOBILIARĂ


347.7(498) / P88 Poţincu, Laura Drept în afaceri : Aplicaţii în management, marketing şi informatică economică / Laura Poţincu. – Bucureşti : Ed. C.H. Beck , 2013. – VIII, 294 p. : fig. – (Afaceri). – ISBN 978-606-18-0132-2 Bibliogr. : p. 287-294 ; Bibliogr. ascunsă ; Total ex. : sl1-2.

•DREPTUL AFACERILOR •DREPTUL COMERCIAL

•PROTECŢIA JURIDICĂ A CONSUMATORULUI • CONTRACTUL COMERCIAL •PROTECŢIA

JURIDICĂ

A

PROPRIETĂŢII

INTELECTUALE •DREPTUL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ


349.2(498)(075.8) / T69 Tofan, Mihaela Dreptul muncii : Curs universitar / Mihaela Tofan, Mihai-Bogdan Petrişor ; Univ. ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Fac. de Economie şi Administrarea Afacerilor. – Bucureşti : Ed. Hamangiu , 2013. – 210 p. – (Carte Universitară). – ISBN 978-606522-883-2 Bibliogr. : p. 199-202 ; Ind. : p. 203-206 ; Total ex. : sl1-1. ,,Munca manuală sau intelectuală, înnobilează pe orice individ şi-l păzeşte de trei mari rele: de plictiseală , de viciu şi de nevoi” Voltaire •DREPTUL MUNCII •FORMAREA PROFESIONALĂ •CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

•JURISDICŢIA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

Achiziţii recente. Ştiinţe economice. Ştiinţe juridice  
Achiziţii recente. Ştiinţe economice. Ştiinţe juridice  
Advertisement