Page 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB - CENTRU BIBLIOTECONOMIC DEPARTAMENTAL str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, Skype: BS USARB, http://libruniv.usarb.md

ATELIER PROFESIONAL PENTRU BIBLIOTECARII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN NORDUL REPUBLICII MOLDOVA Marţi, 11 decembrie 2018 Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi). Loc desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică a Universtăţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Mediateca, etajul 2 Moderator: Elena Harconiţa, director BŞ USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional Formular de înregistrare: https://goo.gl/forms/PGAs4aQnY9JZhJ582

PROGRAM 09.30 - 10.00 Înregistrarea participanţilor. Mesaje de salut -

Natalia GAŞIŢOI, conf. univ., dr., Rector, Preşedintele Consiliului Ştiinţific BŞ USARB

Invitaţi: - Publicaţii noi de la Autor şi Editor Mihai UNGUREANU, autor, compozitor Oleg CAZACU, reprezentant al Grupului Editorial LITERA 10.00 -11.30 Importante evenimente profesionale în sem. II, 2018. Priorităţi 2019: -

-

Forumul managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) al RM Regulamente - cadru în susţinerea implementării Legii cu privire la biblioteci. Elena HARCONIŢA Aculina MIHALUŢA, director adjunct Impresii şi opinii privind participarea în programul Open World (Lumea Deschisă) în Statul Carolina de Nord, SUA Mihaela STAVER, bibliotecar principal


Dialog profesional: - Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 2019. Elena STRATAN, bibliotecar principal - Experienţe din teritoriu: titlul rezervat -

Sesiunea de întrebări şi răspunsuri privind completarea electronică a Centralizatorului statistic pe anul 2018 şi Tabelul Raionului Tatiana PRIAN, bibliotecar principal Elena STRATAN, Mihaela STAVER

11.30 -12.00 Pauză de cafea 12.00 -13.00 Training -

Programe de evaluare în aplicaţia Kahoot.com. Mihaela STAVER, bibliotecar principal

13.00 – 13.30 Informare: -

Calendarul datelor remarcabile 2019

Valentina TOPALO, bibliotecar principal - Bibliotecarii din învăţământ, zona de Nord în presă şi online: Bibliografie 2018. Lilia ABABII, bibliotecar - Surse de informare electronice (link-uri utile, biblioteci virtuale, blog-uri, e-book, resurse tematice) în sprijinul bibliotecarului din învăţământ. Olga DASCAL, bibliotecar Înmânarea Certificatelor de participare Aspecte organizatorice: -

Distribuirea Formularului „Cercetare statistică anuală №6-с. Activitatea bibliotecilor” 2018, format tipărit Mapa participantului: informaţii oferite pe stick sau expediate prin e-mail.

Atelierul Profesional pentru specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSD  

Program

Atelierul Profesional pentru specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSD  

Program

Advertisement