Page 1

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

PROFESORUL GHEORGHE POPA SAU LINGVISTICA, ŞTIINŢA CEA MAI ORDONATĂ

Omagiu la 60 de ani


Născut la 30 noiembrie 1952 în s. Buteşti, Glodeni.

Studii • Facultatea de Filologie, Bălţi (1974); • Doctorat, Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş.M. (1976-1979). Titluri ştiinţifico-didactice • Universitatea de Stat „A. Russo”: asistent universitar (1974-1981); • Lector superior universitar (1981-1983); • Conferenţiar universitar (1983-2001); • Profesor universitar (2008).


Grade ştiinţifice • Doctor în filologie (1981); • Doctor habilitat în filologie (2007). Funcţii administrative • Decan al Facultății de Filologie, interimar (19811984); • Şef al Catedrei Limba şi Literatura Română, interimar (februarie-mai 2000); • Şef al Catedrei Limba Română (mai 2000-2010); • Rector al Universității de Stat „ Alecu Russo ”din Bălţi (din 2010).


Domenii de cercetare Lingvistică generală, lingvistică comparată, lexicologie, lexicografie, semantică, ortografie, sociolingvistică. Publicaţii • Peste 150, inclusiv două monografii (1992; 2007), 3 dicționare (1990, 2001, 2010), Manualul ONU (1992, în colaborare); • În calitate de cercetător științific superior la Institutul de Lingvistică al A.Ș.M. participând la elaborarea Dicționarului limbii române derivativ; • În calitate de membru al grupului de cercetare „Limba română vorbită în Moldova istorică ” ​a participat la elaborarea culegerii de rapoarte (2000, Leipzig).


Pregătirea cadrelor ştiinţifice • Conducător ştiinţific (10 doctoranzi şi 20 de masteranzi); • Referent oficial (5 teze de doctorat); • Autor a peste treizeci de avize la teze, referate ale tezelor de doctor și doctor habilitat, dicționare, programe, manuale etc.


Ca şi oricare om adevărat, refuzînd tonalitatea monocordă şi temperamentul linear, dl Gh. Popa este o personalitate ce nu poate fi surprinsă şi fixată într-o formulă schematică. Mediul universitar bălţean are însă în persoana Dumisale unul dintre pilonii săi de rezistenţă. Pentru azi, pentru mîine, pentru atîta timp cît discursul său intelectual va rămîne înscris în conştiinţă învăţăceilor Domniei Sale. Nicolae Leahu. Un profesor între profesori. In: Plai Bălţean. 2002, 6 dec.


LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE


PUBLICISTICĂ LINGVISTICĂ, ARTICOLE, RECENZII PUBLICATE ÎN CĂRŢI ŞI CULEGERI


รŽN PUBLICAลขII PERIODICE


MEMBRU AL COLEGIULUI DE REDACŢIE LA ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI (SERIA FILOLOGIE)


MEMBRU AL COLEGIULUI DE REDACลขIE LA REVISTA BULETINUL RECTORATULUI


CO-DIRECTOR LA NOUA REVISTĂ FILOLOGICĂ


COORDONATOR ŞTIINŢIFIC ŞI REDACTOR


Numele Gheorghe Popa înseamnă competenţă, consecvenţă, demnitate, verticalitate, şcoală, asiduitate şi omenie. Domnul Gheorghe Popa întruchipează, acum şi aici, pentru Universitatea noastră schimbarea. În bine. Şleahtiţchi, Maria. Gheorghe Popa întruchipează schimbarea. In: Jurnal de Chişinău. 2010, 2 mart.


APRECIERI


REFERINลขE LA PUBLICAลขIILE ลžTIINลขIFICE


PERSONALIA


RESURSE ELECTRONICE

• http://www.usb.md/despreuniversitate/administratia/rector • http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=5213&m=14 • http://www.youtube.com/watch?v=5cbBT3nTx7g

• http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Popa_(lingvist)


Realizatori: Adella Cucu, bibliotecar principal, Serviciul Comunicarea Colecţiilor Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale

2012

PROFESORUL GHEORGHE POPA SAU LINGVISTICA, ŞTIINŢA CEA MAI ORDONATĂ  
PROFESORUL GHEORGHE POPA SAU LINGVISTICA, ŞTIINŢA CEA MAI ORDONATĂ  

Omagiu la 60 de ani

Advertisement