Page 1

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Managementul ecologic în contextul dezvoltării durabile în Republica Moldova


NOU

NOU


NOU

NOU


http://www.who.int/hinari/en /

http://www.wipo.int/ardi/en /

http://www.aginternetwork.org/en /

http://www.unep.org/oare/en /


1. http://www.comesagroup.ro/eco/articole/management-ecologic-oabordare-integrata.html 2. http://www.rff.org/cmew

http://www.oeconomica.uab.ro/upload/l ucrari/820063/23.pdf http://www.oeconomica.uab.ro/upload/l ucrari/820063/23.pdf

3. http://www.bioone.org/loi/rama 4. http://www.knorrbremse.ro/ro/responsibility_1/umwelt_und_klimaschutz/umwelt management/umweltmanagement_seite.jsp 5. http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820063/23.pdf


Realizatori: Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, Valentina Vacarciuc, bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecţiilor

2013

Managementul ecologic în contextul dezvoltării durabile în Republica Moldova  

Expoziţie on-line

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you