Page 1

CONTRIBUŢIILE ŞTIINŢIFICODIDACTICE ALE PROFESORILOR ŞI BIBLIOTECARILOR UNIVERSITARI

2017


CATEDRA DE LIMBĂ ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ


http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstr eam/123456789/3743/1/manag_ed.pdf


http://www.njd-iscience.com/wpcontent/uploads/2017/07/NJD_8_2.pdf

http://www.njd-iscience.com/sample-page/


http://ojs.iliauni.edu.ge/index.php/eish/article/view/373/264

http://ojs.iliauni.edu.ge/index.php/eish/article/view/375/266


Catedra de literatura română şi universală


http://enciclopedia.asm.md/wpcontent/uploads/Acad_Cimpoi_Internet.pdf


http://www.usarb.md/fileadmin/Scolii_Doctorale_Fil ologie/Program_Colocviul__Doctoranzilor_2017.pdf

https://issuu.com/emanuelpope/docs/9ecplussz

https://usrbacau.ro/revista-spatii-culturale-nr-512017/


https://uniuneascriitorilor.md/media/arhiva_r evista_files/Revista_literara_nr.5_2017.pdf


file:///E:/doc/Downloads/Revista_literara_nr.6_2017%20(1).pdf

file:///E:/doc/Downloads/Revista_literara_nr.9_2017.pdf


http://ojs.iliauni.edu.ge/index.php/eish/article/view/351/24


Catedra de filologie engleză și germană


Catedra de slavistică


Catedra de Ĺ&#x;tiinĹŁe economice


http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstr eam/123456789/3743/1/manag_ed.pdf

http://home.acadiasi.ro/sites/default/fil es/VOLUMUL%20I%202017%20ONLINE.p df

http://www.ijmmt.ro/vol9no12017/04_Ve ronica_Garbuz.pdf


http://www.usarb.md/fileadmin/Scolii_Doctorale_Filol ogie/Program_Colocviul__Doctoranzilor_2017.pdf


Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti


http://www.usarb.md/fileadmin/Scolii_Doctorale_Filo logie/Program_Colocviul__Doctoranzilor_2017.pdf


http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/t ehnocop/tehnocopia.html

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/te hnocop/tehnocopia.html


Catedra de matematică şi informatică


http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstr eam/123456789/3743/1/manag_ed.pdf


http://www.usarb.md/fileadmin/Scolii_Doctorale_Filo logie/Program_Colocviul__Doctoranzilor_2017.pdf


Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie


https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Justus%20von%20Liebig%E2%80%99s% 20transition%20from%20chemist%20to%20agronomist%20adept%20of%20the%20ecolo gical%20agriculture.pdf

http://libruniv.usarb.md/xXx/revis te/tehnocop/tehnocopia.html

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/12345 6789/3473/1/Boinceanu_Boris_Eficacitatea_Economi c%C4%83.pdf


Catedra de ştiinţe ale educaţiei


http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstr eam/123456789/3743/1/manag_ed.pdf


http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstr eam/123456789/3743/1/manag_ed.pdf


Catedra de arte şi educaţie artistică


http://home.acadiasi.ro/sites/default/fi les/VOLUMUL%20I%202017%20O NLINE.pdf

https://www.ceeol.com/sea rch/journal-detail?id=471


http://www.usarb.md/fileadmin/Scolii_Doctoral e_Filologie/Program_Colocviul__Doctoranzilor_2 017.pdf


Catedra de psihologie


https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/ 08824096.2017.1368473?needAccess=true


http://www.usarb.md/fileadmin/Scolii_Doctoral e_Filologie/Program_Colocviul__Doctoranzilor_2 017.pdf

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstr eam/123456789/3743/1/manag_ed.pdf


Catedra de drept public


Catedra de drept privat


Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială


https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/rae.2017.14. issue-1/rae-2017-0034/rae-2017-0034.pdf


http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstr eam/123456789/3743/1/manag_ed.pdf


http://ru.calameo.com/rea d/00113334905732c7f5c4f

http://ru.calameo.com/rea d/001133349346723c2d200

http://ru.calameo.com/rea d/001133349f9679fd2ec95

http://ru.calameo.com/read /00113334903d496bb0ba4

http://ru.calameo.com/rea d/0011333497c3d9305c274

http://ru.calameo.com/rea d/0011333491581e8487f02


http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_p olitici/strategie_2017-2022.pdf

http://tinread.usarb.md:8888/tinread /fulltext/bsu/cult_inf_curric.pdf

http://dspace.usarb.md:8080/jspu i/bitstream/123456789/3527/1/Culi cov_ghid_analit_Aleph.pdf

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitst ream/123456789/3739/3/Indexare_201 7.pdf


http://www.libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html

http://libruniv.usarb.md/imag es/pdf/proiect_LNSS/Oportuni tati_de_dezvoltare.pdf


http://www.libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_re v/buniv.html


http://www.libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_re v/buniv.html


http://www.bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf

http://www.bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2017-3-4.pdf


http://libruniv.usarb.md/xXx/re viste/confbib/articole/2017_12/Conf_1-2_2017.pdf


http://libruniv.usarb.md/xXx/re viste/confbib/articole/2017_12/Conf_1-2_2017.pdf


REALIZAT DE : NAGHERNEAC Ana, POGREBNEAC Tatiana. Serviciul Comunicarea colecĹŁiilor. Programe infodocumentare. Marketing

Contribuţiile ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari 2017 [Resursă e  

Expoziţia online Contribuţiile ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari 2017 propune peste 300 titluri de docu...

Contribuţiile ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari 2017 [Resursă e  

Expoziţia online Contribuţiile ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari 2017 propune peste 300 titluri de docu...

Advertisement