Page 1

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ

SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI ARTISTICE 21-27 Mai 2018 http://libruniv.usarb.md; http://bs-usarb.blogspot.md/ YouTube, Facebook, Twitter, Issuu, Google+

ziţie expo e on-lin tare n preze

Vai, sărmana turturică...: Maria Drăgan: cântăreaţă de muzică populară Salonul Muzical. hol, et. 1

ziţie expo e on-lin tare n preze

Aş vrea să am şi eu un nume, o adresă… Victor Ciutac - 80 de ani de la naştere Salonul Muzical. hol, et. 1.

ziţie expo nală io tradiţ

SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI ARTISTICE Oficiul Documente Muzicale

ziţie expo e on-lin tare n e prez

Nicolae BOTGROS (25 ianuarie 1953) : dirijor, violonist - 65 de ani de la naştere Salonul Muzical, hol, et.1.

ziţie expo e on-lin tare n e prez

Cuvânt, privire, gest… Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Salonul Muzical. hol, et. 1. din Bălţi


ziţie expo nală io tradiţ

Valorile diversității culturale

(21 mai - Ziua pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare) Mediateca

ziţie expo nală io tradiţ

Cărţi jubiliare în 2018 Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe filologice

ziţie expo nală io tradiţ

Muzeele şi peisajele culturale (18 mai - Ziua Muzeelor) Mediateca

ziţie expo nală io tradiţ

Identitatea culturală a popoarelor de origine latină Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine

ziţie expo nală io tradiţ

Cele mai frumoase monumente culturale din Romania Centrul de Informare al României

ziţie expo nală io tradiţ

Valori culturale şi lingvistice proprii diversităţii culturale Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine

Coordonatori: Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică Valentina Topalo, bibliotecar principal Responsabili: Elena Ţurcan, bibliotecar Angela Hăbăşescu, bibliotecar Redactor: Silvia Ciobanu, bibliotecar principal Serviciul Comunicarea colecțiilor. Programe infodocumentare. Marketing

Săptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice 21-27 mai 2018  

Program

Săptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice 21-27 mai 2018  

Program

Advertisement