__MAIN_TEXT__

Page 1

GUIA DE RECURSOS

D’ENERGIES RENOVABLES

2012 Any Internacional de l’Energia Sostenible per a tots


ENERGIES RENOVABLES Les energies renovables es consideren com “energies alternatives” comparades amb el model energètic tradicional

Las energias renovables para el desarrollo. (620 ENE)

Rutes d’energies renovables a Catalunya. (62 RUT)

ARTHUS-BERTRAND, Y. La Tierra vista desde el cielo. (913 ART)

CASTRO

HARTMANN, T. Las últimas horas de la vieja luz del sol.

GIL, M.A. Biocombustibles. (62 CAS)

(504 HAR)

JARAUTA, L. Les energies renovables. (620 JAR)

MADRID, A. Energias renovables: fundamentos, tecnologías y apllicaciones: solar, eólica, biomasa, geotérmica, hidráulica, pilas de combustible, cogeneración y fusión nuclear. (620 MAD)

PUIG I BOIX, J. Les energies netes. (62 PUI)


BIOMASSA El terme biomassa es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial.

SOLANES, X. La biomassa forestal, una aposta de futur per a Catalunya. (620 SOL)

ENERGIA BIOGAS

El biogàs és un gas combustible format fonamentalment per metà i obtingut per digestió anaeròbia de residus o subproductes orgànics, com ara purins, fems, fangs de depuradores d’aigua, residus d’escorxadors... Es pot fer servir per produir calor i electricitat.


ENERGIA EÒLICA L’energia eòlica fa referència a aquella tecnologia i aplicacions que aprofita la energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica. •

CASTRO GIL, M.A. Energía eólica. (62 CAS)

CASTRO GIL, M.A. Sistemas de bombeo eólicos y fotovoltaicos

( 620 SIS)

REGUEIRO, R.M. El negocio eólico. (620 REG)

ENERGIA GEOTÈRMICA

L’energia geotèrmica consisteix en l’aprofitament de la calor interna de la Terra, que a nivell global pot considerar-se contínua i inesgotable a escala humana. CASTRO GIL, M.A. Energías Geotérmica y de Origen M no. 620 CAS)


ENERGIA HIDRÀULICA La finalitat de les centrals hidroelèctriques és aprofitar, mitjançant un salt existent en un curs d’aigua, l’energia potencial caiguda en la massa d’aigua per convertir-la en energia elèctrica, emprant turbines acoblades a alternadors. CASTRO GIL, M.A. Energía Hidráulica. (620 CAS)

ENERGIA SOLAR És l’energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. Diferenciem entre Energia Solar Tèrmica, que consisteix en l’aprofitament directe, en forma d’escalfament o energia calorífica, de la radiació solar existent; i la Energia Solar Fotovoltaica, que es basa en l’efecte fotoelèctric, és a dir, en la transformació directa de l’energia lumínica que prové del Sol en energia elèctrica. •

Energía Solar: aplicaciones prácticas (62 ENE)

POSHIP, calor solar en processos industrials (620 POS)

CASTRO GIL, M.A. Energía Solar Térmica de Baja Temperatura.

(620 CAS)

CASTRO GIL, M.A. Energía Solar Fotovoltaica. (620 ENE)

MESEGUER, C. L’estel daurat: l’energia solar (62 MES)

PAREJA, M. Radiación solar y su aprovechamiento energético.

(620 PAR)

ROCA, L. Hidrógeno solar. (620 ROC)


CANVI CLIMÀTIC •

GALLEGO,J.L. Encara hi som a temps: com serà Catalunya si no aturem el canvi climàtic. (504 GAL)

GORE, A. Una veritat incòmoda: la crisi planetària de l’escalfament global i com afrontar-la. (551 GOR)

LOVELOCK, J. La venjança de la terra: per què es revolta la terra i com encara podem salvar la humanitat. (57 LOV)

MOLINA, T. L’any en que el meu avi va veure ploure: el present i el futur que ens espera. (551 MOL)

TOHARIA, M. El clima: el calentamiento global y el futuro del planeta. (551 TOH)

CONTAMINACIÓ •

Llúvia ácida: impacto ambiental de las grandes instalaciones de combustión. (504 LLU)

Pol·lucions... solucions? Sisenes jornades de la Societat Andorrana de Ciències. Any 2001. (PIR 61 AND)

ELSOM, D. La contaminación atmosférica. (504 ELS)

ERICKSON, J. Un mundo en desequilibrio: la contaminación en nuestro planeta. (504 ERI)

PORTA, J. Edafologia para la agricultura y el medio ambiente. (631 POR)


SANS, R. Ingeniería ambiental: contaminación y trata-

mientos.

(62 SAN)

ESTALVI D’ENERGIA •

Guía de la energía: cómo ahorrar enrgía en casa y con el coche

(62 GUI)

Pla de l’energia de Catalunya: 2006-2015. (620 PLA)

ARTHUS-BERTRAND, Y. 365 Días para reflexionar sobre nuestra Tierra. (913 ART)

ESQUERRA PIZÀ, P. Dispositivos y sistemas para el ahorro de energía. (62 ESQ)

FORÉS, E. Guia pràctica per a l’estalvi domèstic d’igua. (628 FOR)

SEUBAS, J. Guia d’aigua de Catalunya. (628 SEU)

URREA, G. Guia pràctica de xerojardineria. (635 URR) FONTS D’ENERGIA

Jornada sobre el canvi climàtic i fonts d’energia en el S. XXI. (551 JOR)

BIENVENU, C. La saga de l’energia. (62 BIE)

PUIG, J. La ruta de la energia. (62 PUI)

SAPIÑA, F. El repte energètic: gestionant el llegat de Prometeu. (620 SAP)


FORÇA I ENERGIA •

AGUILERA, G. On - Off: l’energia que mou el món.

(620

AGU) •

GARCIÁ-QUISMONDO, J. La energía en experimentos. (62 GAR)

HUNT, V.D. Diccinoario de energía. (62 HUN)

RECICLATGE •

Manual de compostatge casolà: com reciclar els residus orgànics que produïm a casa. (631 MAN)

Manual pràctic de reciclatge. (628 MAN)

AULÍ,E. L’ecologia a casa: com evitar els riscs mediambientals i de salut a la llar. (504 AUL)

BULBENA, A. Joguines. (628 BUL)

BARJUAN,J. Crear amb deixalles: 50 idees perquè et diverteixis reciclant. (745 BAR)

BONMATÍ, A. Digestió anaeròbica de purins amb altres residus orgànics. (628 BON)

GALLEGO,J.L. Ecologia per a tothom. (504 GAL)

GALLEGO,J.L. I això, on va? Guia pràctica de reciclatge. (504 GAL)

VAL, A DEL. Reciclaje: manual para la recuperación y el aprevechamiento de las basuras. (62 VAL)


RESIDUS

Catàleg de residus de Catalunya. (628 CAT)

Guía d’implantació i gestió de deixalleries. (628 GUI)

DOMÈNECH, X. Els residus : entre el rebuig i la supervivència. (62 DOM)

PUEBLA, C. La gestió dels residus municipals. (62 PUE)

REVISTES •

El Ecologista. Trimestral (Ecologisme / Medi Ambient)

DVD’S •

Planeta Agua. (DVD 551 PLA)

Tecnologia i les seves aplicacions. (3 Vols)

(DVD 5

TEC) •

The age of supid: why didn’t we save ourselves when we had the chance? (DVD 55 AGE)

Una nube sobre Bhopal. (DVD 504 NUB)

Una verdad incómoda. (DVD 551 VER)


LLIBRES PER A INFANTS •

ASIMOV, I. ¿Contaminamos también el espacio?

(A I 52

ASI) •

ASIMOV, I. Deixalles espacials. (A I 52 ASI)

BECKLAKE, J. Contaminación. (A I 5 BEC)

BECKLAKE, S. Derechos y reciclado. (A I 62 BEC)

BERTOLINI, G. Les deixalles i el reciclatge al teu abast. (I 62 BER)

DAVID,L. ¿Qué es el calentamiento global? (I 55 DAV)

GALLEGO,J.L. La meva primera guia sobre el canvi climàtic. (I 57 GAL)

HARE, T. Els residus tòxics. (I 5 HAR)

HARE, T. La contaminació del mar. (I 5 HAR)

HARE, T. La contaminación del aire. (I 5 HAR)

HARE, T. L’efecte Hivernacle. (I 5 HAR)

LABBÉ, B. La natura i la contaminació. (I 5 LAB)

LLIMÓS, A. Reciclatge. (I 74 LLI)

MESSEGUER,C. L’estel daurat. L’energia solar. (I 62 MES)

MORENTE, J.J. Les fonts d’energia. (A I 53 MOR)

NOLLA, A. Reduir, reutilitzar i reciclar. (I 62 NOL)

PARÍS, A. La Terra canvia el clima: com podem contribuir cadascú de nosaltres a frenar aquest canvi? (I 55 PAR)

POLLOCK, S. Aigua. (A I 5 POL)


POLLOCK, S. Aire. (A I 5 POL)

READMAN, J. Fuentes de energía. (A I 53 SEI)

ROCA, N. Les 3 erres: reutilitzar, reduir, reciclar. (I 63 ROC)

THEULET-LUZIÉ, B. Reciclem! : creacions amb material recuperat.

(I 74 THE)

WOODFORD, C. L’energia. (I 62 WOO)

Petits lectors •

REAMOS, P. El vaixell. (I BLAU R LLETRA LLIGADA)

WARD, H. Hi havia una vegada un bosc... (I BLAU W)


Lectors mitjans •

CHILD, L. Tingues cura del teu planeta. (I VERMELL C)

ECO, U. Els gnoms de Gnu. (I VERMELL E)

GRINDLEY,S. La platja d’en Pere. (I VERMELL G)

JORDAN, A. Wall·e: batalló de neteja: amor al primer bip. (I VERMELL J)

LÓPEZ MADRID, J.M. La Laura i el Joan en una recerca enlluernadora. (I VERMELL L)

READMAN, J. Salvo el món en un matí. (IVERMELL R)

READMAN, J. Tinc el món a casa.

( I VERMELL R)

Grans lectors •

DURRELL, G. Un fantástico viaje en globo.

(I VERD DUR

(Fantasia)) •

LIENAS, G. La glacera verinosa. (I VERD LIE (Aventura)


DVD’S •

Aula interactiva de ciencias. Vol 2. La luz y la energia. (I DVD AUL)

Contaminació sense fronteres. (I DVD 5 CON)

El viatge d’una gota d’aigua. (I DVD 5 VIA)

Glup: una aventura sin desperdicio. (I DVD GLU)

L’home invisible. Pipsqueak Planet: en Pipsquak estalvia aigua (I DVD HOME)

Wall·E. (I DVD WAL)


RECURSOS EN LÍNIA : •

http://www.coac.net/mediambient/renovables/ Arquitectura i energies renovables

http://www.portalenergia.es El Portal de las Energias Renovables.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem Institut Català d’Energia.

http://www.aperca.org Associació de Professionals de les energies renovables de Catalunya

http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm

Comisión

Europa: Medio Ambiente

http://www.ecourbano.es Ecourbano: conocimiento para ciudades más sostenibles.

http://www.energias-renovables.com

Energías

renova-

bles: el periodismo de las energías limpias. •

http://2026.cat Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya.


http://www.erasolar.es Era solar web: fototérmica & fotovoltaica.

http://www.idae.es IDAE: Instituto para la diversificación y el ahorro de la energía.

http://www.icaen.net Institut Català d’Energia.

http://www.ipcc.ch IPCC: Intergovernmental panel on climate change.

http://www.josoclasolucio.com Jo soc la solució contra el canvi climàtic.

http://www.sostenibilidad-es.org Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

http://www.sostenible.cat Sostenible: Revista de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

http://www.tv3.cat/espaiterra/ Espai Terra de TV3

Totes les definicions són extretes de la pàgina web de l’Institut Català de l’Energia.


ENERGIA RENOVABLE En un model energètic sostenible és prioritari avançar en el camí del foment de les energies renovables de manera sincronitzada amb una estratègia d’estalvi i eficiència energètica ja que aquests àmbits són complementaris. Es a dir, cal impulsar les fonts energètiques renovables fins al seu màxim potencial però, al mateix temps, reduir les necessitats energètiques de la societat a uns valors que permetin que les energies renovables en siguin la component principal. Les energies renovables són l’aposta estratègica de futur, per que són netes; es restitueixen gratuïtament i, poden ser part de la solució al problema energètic a llarg termini; i representen el recurs energètic autòcton més important de Catalunya. Aquestes energies són: •

Energía hidroeléctrica

Energia eòlica

Biomassa

Energía solar tèrmica

Energía fotovoltaica solar •

Energía geotérmica

Altres fuentes energéticas

HORARI

Dilluns, dimecres i divendres de 15.00h a 21.00h Dimarts i dijous de 9.00h a 15.00h Dissabte de 9.00h a 14.00h Tel. 973 360666 E-mail: biblioseu@aj-laseu.cat

Profile for Biblioteca Sant Agustí

Guia energies renovables  

Guia energies renovables  

Advertisement