Page 1

EINES DE CERCA DE FEINA

Una guia amb els documents que pots trobar a la nostra

biblioteca i que et poden ajudar en la cerca d’una feina

BIBLIOTECA SANT AGUSTÍ LA SEU D’URGELL AGOST 2013-


MERCAT DE TREBALL

La lliure circulació de treballadors a la Unió Europea i l’exclusió dels llocs de treball a l’Administració Pública. 331 LLI

Les empreses d’inserció a Espanya. 331 EMP

Técnicas de búsqueda de empleo. 331 TEC

BASSAT, Lluis. El libro rojo de la publicidad: ideas que mueven montañas. 65 BAS

CASTILLO, Gerardo. De la Universidad al puesto de trabajo: estrategias y recursos para acceder al primer empleo. 331 CAS

PECES, Rafa. És impossible trobar feina: una estratègia en 21 passos per executius i directius. 331 PEC

ENTREVISTA DE TREBALL

GOODALE, James G. La entrevista: técnicas y aplicaciones para la empresa. 65 GOO

POPOVICH, Igor S. El éxito en las entrevistas de trabajo. 65 POPLA


ELS NOUS TEMPS

Conciliació i nous usos del temps.. 364 CON

COHEN, Daniel. Els nostres temps moderns: per què hi ha una transformació tan ràpida i profunda de la societat? 331 COH

GRATTON, Lynda. Prepárate: el futuro del trabajo ya está aquí. 331 GRA

LEGISLACIÓ

Estatuto de los trabajadores. 349 ESP

Estatuto básico del empleado público. 35 ESP

Estatuto del trabajo autónomo. 349 ESP

Legislación laboral y de la seguridad social.2013. 349 ESP

Ley de procedimiento laboral. 349 ESP

Reglament laboral. Govern d’Andorra. PIR 34 AND

GÁLVEZ, Pepe. Tenim drets: aproximació als nous codis de fami lia

i de treball del Marroc per exercir els teus drets.

342 GAL


PSICOTÈCNICS

3000 test de cultura general. 008 TES

Cómo realizar un test psicotécnico. 151 COM

Exámenes psicotécnicos: enunciados + soluciones. 151 EXA

Qüestionaris psicotècnics: vàlid per a la preparació de Mossos d’Escuadra. 151 QÚE

Tests psicotécnicos. 151 TES

Tests y juegos de inteligencia. 151 TES

ALTEYZU, Lola. El gran libro de los tests. 159 ALT

FERNÁNDEZ MUÑOZ, Ángel. Tests psicotécnicos. 151 FER

GORDON, Claire. Grandes tests de inteligenica. 151 GOR

KLEIN, J. Ken. Tests de aptitut professional. 151 KLE

LAUSTER, Peter. Test de personalidad. 151 LAU

MORALES VIVES, Fàbia. Psicometria: problemes pràc tics. 159 MOR

PARKINSON, Mark. Cómo dominar los cuestionarios de personalidad. 159 PAR


ATUR •

Crisi del treball i emergència de noves formes de subjec tivitat la

Informe de la inclusió social: 2009. Fundació Caixa Cata

lunya 325 INF

ORTIZ, Daniel. Treball , valors i canvi: les ruptures en la precarie

boral en els joves. 331 CRI

tat. 331 ORT

RACIONERO, Lluís. Del paro al ocio. PIR 31 RAC


FORMACIÓ

Electrónica: curso elemental. 621.3 ELE

Els “trucs” del formador: art, ofici i experiència. 37 TRU

Formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. 331 FOR

Formador/a ocupacional: català-castellà. 374 FOR

Manual de recursos del maestro. 37 MAN

ALBADALEJO I MUR, Marta. La comunicació més enllà de les paraules: què comuniquem quan creiem que no comuniquem. 37 MUÑ

HERNANDO LUCAS, Bernardo. Seguridad en el mantenimiento de vehículos. 621 HER

IMBERNON I MUÑOZ, Francesc. La formació permanent del pro fessorat: anàlisi dels formadors de formadors. 371 IMB

LANGDON, Michael J. Cómo ser el mejor lider: todos los secretos de los directivos que triunfan. 65 LAN

PUJOL, Hermínia. Els directius públics, aproximació al seu perfil i a les seves necessitats formatives. 352 PUJ

SEDÓ, Carles. Treballant com a educadora o educador social. 376 SED


Webs d’interès •

Portal de feina de la Generalitat de Catalunya. https:// feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

Ofertes de treball. www.infofeina.com

Servei d’Ocupació de Catalunya. https:// www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/ socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/ onTrobarFeina.html

Cercador d’Ofertes. www.trobarefeina.com/

Enllaços per a la recerca de feina-Xtec. http:// www.xtec.cat/~nsarsane/links_r_f.htm

Espai actiu recerca de feina-XNEJ www.oficinajove.cat › Inici › Les nostres oficines › Alt Urgell › Treball

Borsa de treball InfoJobs. www.infojobs.net/

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat

Argus al mòbil –


El dret al treball es un dret fonamental recollit en la nostra constitució: L’article 35 de la Constitució Espanyola diu que tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per a satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas pugui fer-se discriminació per raó de sexe.

HORARI Dilluns, dimecres i divendres de 15.00h a 21.00h Dimarts i dijous de 9.00h a 15.00h Dissabte de 9.00h a 14.00h Tel. 973 360666 E-mail: biblioseu@aj-laseu.cat

Profile for Biblioteca Sant Agustí

Eines de recerca de feina 2013  

Eines de recerca de feina 2013  

Advertisement