Page 1

Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

Ambients de Cicle Inicial Curs 2010-11


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

Principis metodològics • • • • •

L’infant és el constructor del seu propi aprenentatge: prova, assaja, tria, raona, explica, inventa, inicia... El paper del/ de la mestra és de guia, organitzador d’espais i recursos, mediador/facilitador del procés. Les principals estratègies d’intervenció són els espais i els materials i la seva organització. Una altra estratègia és la formació de grups naturals, constituïts per interessos comuns on es donin relacions d’ajuda mútua, col·laboració i cooperació. L’activitat o joc lliure és el principi metodològic d’aprenentatge principal i per tant, es prioritzen les activitats no dirigides.

Objectius generals dels ambients  Jugar, interactuar i experimentar amb diferents materials amb el màxim d’autonomia.  Relacionar-se positivament amb companys d’altres nivells i adults diferents al tutor/a.  Col·laborar en la recollida i endreça de l’ambient. Objectius específics de l’ambient de MEDIATECA  Adonar-se dels indicis (icones, símbols, imatges, títols, il·lustracions...) que ajuden a construir el significat dels relats.  Adonar-se dels espais de la biblioteca (audiovisuals, llibres de coneixement...) i de l’existència de codis i eines per identificar i ordenar els materials literaris (signatures, teixells, sumaris...)  Conèixer materials literaris (contes,...) en diferents suports (llibres, DVDs, CD àudio, revistes...)  Iniciar-se en la manipulació de materials literaris en diferents suports.  Seleccionar les lectures segons criteri propi.  Afavorir la producció oral per mitjà de la lectura o reinvenció de contes  Reconèixer i comunicar els sentiments que experimenten en llegir, mirar o escoltar contes.  Mostrar respecte per les opinions i impressions dels companys/es.  Valorar la biblioteca com un espai d’interès.  Respectar les normes d’ús de la biblioteca i les dinàmiques creades en l’ambient.


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

Estructura bàsica de les sessions  Ens aturem abans d’entrar i recordem que entrem silenciosos i tranquils. Fem el senyal de silenci.  Seure en rotllana, passar llista i es cerca l’Oriolet. L’Oriolet té algun missatge que servirà per a presentar i guiar algun recurs i/o activitat.  Activitat lliure de lectura, audició i explicació de contes.  Seure en rotllana i comentar el què s’ha fet i què és el que ha agradat més. L’alumne explica el conte. Avaluar. Sessió 1  Ens aturem abans d’entrar i recordem que entrem silenciosos i tranquils. Fem el senyal de silenci.  Seure en rotllana, passar llista i es cerca l’Oriolet. L’Oriolet té un missatge que servirà per a presentar el racó dels CDs, DVDs i VHS i descobrirem dos DVDs dedicats a contes: Els contes del senyor Nil i Una mà de contes del MNAC. Veure quina paraula tenen en comú els dos títols i pensar de què aniran. Adonar-nos de la signatura i el teixell. Visionar els DVDs amb ajut dels alumnes.  Activitat lliure de lectura, audició i explicació de contes entre ells.  Seure en rotllana i comentar què és el que ha agradat més del què s’ha fet. L’alumne explica algun conte. Avaluar. Material L’Oriolet Missatges ensobrats (4) Pantalla i portàtil Sessió 2  Ens aturem abans d’entrar i recordem que entrem silenciosos i tranquils. Fem el senyal de silenci.  Seure en rotllana, passar llista i es cerca l’Oriolet. L’Oriolet té algun missatge que ens servirà per a presentar la revista tatano: les revistes han perdut una sèrie de contes, els títols dels quals s’han de trobar. Un cop trobats s’han de relacionar amb el nº corresponent. Ho faran per parelles i mirant en el sumari.


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

Podem triar-ne un i llegir-lo...  Activitat lliure de lectura, audició i explicació de contes.  Seure en rotllana i comentar què és el que ha agradat més del què s’ha fet. Sessió 3  Ens aturem abans d’entrar i recordem que entrem silenciosos i tranquils. Fem el senyal de silenci.  Seure en rotllana, passar llista i es cerca l’Oriolet. L’Oriolet té algun missatge que portarà als alumnes a cercar en la zona de coneixements la signatura 39/398 en què trobaran antologies de contes. Hauran d’agafar tots els llibres que tinguin la paraula conte o cuento al títol. Els mirarem i després els endreçarem.  Activitat lliure de lectura, audició i explicació de contes entre ells.  Seure en rotllana i comentar del què s’ha fet què és el que ha agradat més. Sessió 4  Ens aturem abans d’entrar i recordem que entrem silenciosos i tranquils. Fem el senyal de silenci.  Seure en rotllana, passar llista i es cerca l’Oriolet. L’Oriolet té un missatge en què demana l’ajudin a trobar les làmines d’un conte que estan perdudes per la biblio i que l’ajudin a endreçar-les. Per això hauran d’escoltar el conte al reproductor. A partir de les imatges inferir de quin conte es tracta. D’aquesta manera es presenta i es manipula el racó d’audiocontes. Els alumnes faran tot el procés: buscar el CD, posar-lo, agafar el llibre...  Activitat lliure de lectura, audició i explicació de contes entre ells.  Seure en rotllana i comentar el què s’ha fet i què és el que ha agradat més. L’alumne explica algun conte. Avaluar. Material L’Oriolet Làmines del conte repartides per la biblio: La Caputxeta, L’aneguet lleig o Els tres porquets. Missatge ensobrat (1) Reproductor CD i l’audio conte.


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

Sessió 5  Ens aturem abans d’entrar i recordem que entrem silenciosos i tranquils. Fem el senyal de silenci.  Seure en rotllana, passar llista i es cerca l’Oriolet. L’Oriolet té algun missatge que ens servirà per a presentar la revista tatano: les revistes han perdut una sèrie de contes, els títols dels quals s’han de trobar. Un cop trobats s’han de relacionar amb el nº corresponent. Ho faran per parelles i mirant en el sumari. Podem triar-ne un i llegir-lo...  Activitat lliure de lectura, audició i explicació de contes.  Seure en rotllana i comentar què és el que ha agradat més del què s’ha fet. Valoracions, sentiments... Sessió 6  Ens aturem abans d’entrar i recordem que entrem silenciosos i tranquils. Fem el senyal de silenci.  Seure en rotllana, passar llista i es cerca l’Oriolet. L’Oriolet té un missatge en què demana l’ajudin a trobar les làmines d’un conte que estan perdudes per la biblio i que l’ajudin a endreçar-les. Per això hauran d’escoltar el conte al reproductor. A partir de les imatges inferir de quin conte es tracta. D’aquesta manera es presenta i es manipula el racó d’àudiocontes. Els alumnes faran tot el procés: buscar el CD, posar-lo, agafar el llibre...  Activitat lliure de lectura, audició i explicació de contes entre ells.  Seure en rotllana i comentar què és el que ha agradat més del que s’ha fet. L’alumne explica algun conte. Avaluar. Material L’Oriolet Làmines del conte repartides per la biblio: La Caputxeta, L’aneguet lleig o Els tres porquets. Missatge ensobrat (1) Reproductor CD i l’audio conte


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

Ambients de Cicle Inicial Curs 2011-12 Principis metodològics


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

• • • • •

/ Responsable: Mònica Ricart

L’infant és el constructor del seu propi aprenentatge: prova, assaja, tria, raona, explica, inventa, inicia... El paper del/ de la mestra és de guia, organitzador d’espais i recursos, mediador/facilitador del procés. Les principals estratègies d’intervenció són els espais i els materials i la seva organització. Una altra estratègia és la formació de grups naturals, constituïts per interessos comuns on es donin relacions d’ajuda mútua, col·laboració i cooperació. L’activitat o joc lliure és el principi metodològic d’aprenentatge principal i per tant, es prioritzen les activitats no dirigides.

Objectius generals dels ambients  Jugar, interactuar i experimentar amb diferents materials amb el màxim d’autonomia.  Relacionar-se positivament amb companys d’altres nivells i adults diferents al tutor/a.  Col·laborar en la recollida i endreça de l’ambient. Objectius específics de l’ambient de MEDIATECA  Adonar-se dels indicis (icones, símbols, imatges, títols, il·lustracions...) que ajuden a construir el significat dels relats.  Adonar-se dels espais de la biblioteca (audiovisuals, llibres de coneixement...) i de l’existència de codis i eines per identificar i ordenar els materials literaris (signatures, teixells, sumaris...)  Conèixer materials literaris (contes,...) i de coneixements en diferents suports relacionats amb el nom de classe i el projecte interdisciplinar.  Iniciar-se en la manipulació de materials literaris i de coneixement en diferents suports.  Seleccionar les lectures segons criteri propi. Planificar o encarar la propera sessió.  Afavorir l’expressió oral de la seva vivència  Reconèixer i comunicar els sentiments que experimenten en llegir, mirar o escoltar els documents triats.  Mostrar respecte per les opinions i impressions dels companys/es.  Valorar la biblioteca com un espai d’interès.


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

 Respectar les normes d’ús de la biblioteca i les dinàmiques creades en l’ambient: intercanvi de materials

Continguts


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

Coneixement del que ès una mediateca: diferenciació d’espais. Coneixement de formats i suports. Alfabetització gràfica, audiovisual i digital. Diferenciació del llibre d’imaginació i del de coneixements. Diferenciació de les diferents tipologies documentals i/o textuals: revistes, llibres, àlbums, endevinalles, refranys... Elaboració de missatges propis. Normes bàsiques de respecte a les persones i de cura i endreça dels materials.

Descripció de les activitats.


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

 Ens aturem abans d’entrar i recordem que entrem silenciosos i tranquils.  Seure en rotllana i passar llista .  Per ordre de llista (triat a l’atzar el punt de partida) es tria d’un cabàs el document que interessa. Un cop finalitzada la consulta, lectura...es pot intercanviar.  Seure en rotllana i comentar el què s’ha fet i què és el que ha agradat més, el què li ha interessat, què ha quedat pendent.

Material


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

 Cabàs o caixa amb una selecció de documents de la BE en diferents suports: llibres, revistes, Cdroms, DVDs...seguint una temàtica: contes, fruites (nom de les classes d'enguany), animals, boscos (Any internacional)...  CD player.  Ordinador  Auriculars.

Criteris d’avaluació


Ambient Cicle Inicial “Mediateca”

/ Responsable: Mònica Ricart

1. Autonomia en l’activitat: té capacitat per decidir, sap on ha d’anar, què ha de fer a cada moment, trobar per si mateix/a la solució a situacions que no li siguin favorables o que no li abelleixin... 2. Respecte per les normes de l’activitat: manté l’actitud adequada i necessària pel bon desenvolupament de les diferents activitats de la sessió: fer silenci, parlar quan toca, escoltar, tractar correctament el material... 3. Interacciona amb els companys: sense conflictes, respectant la seva activitat, sap gestionar l’intercanvi de materials.

Programacio Mediateca Cicle Inicial  

Programacio Bianual portada a terme a l'escola Rosa Oriol dintre de l'ambient de Mediateca de cicle inicial

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you