Page 1

Nยบ 3

MOCHIL VIAXEIR

S S


Estimadas familias: Ao longo deste curso queremos poñer en funcionamento no 1º curso da ESO unha nova iniciativa de fomento da lectura: as Mochilas Viaxeiras. Trátase dunhas mochilas que irán de casa en casa con lecturas, música e películas para compartir en familia. Este material vai acompañado de: Un Caderno no que anotarán o nome da familia, a data na que recibiron a mochila e as súas opinións sobre a actividade, así como calquera suxestión que nos axude a mellorala. Un Contrato, que vai dentro do caderno, no que se responsabilizan do seu coidado e se comprometen a repoñelo en caso de deterioro.

Entregaremos as mochilas o día que o seu fillo ten a hora de titoría semanal e deberá ser devolta antes do mesmo día da seguinte semana para que a poida disfrutar outra familia. Os obxectivos que pretendemos con esta actividade son: Concienciar as familias do papel importante que desempeñan as persoas que a integran no fomento da lectura nos seus fillos: “Se ti les, eles len”. Mellorar o hábito lector do noso alumnado. Facilitar momentos de encontro entre os membros da familia, tomando como motivo o mundo dos libros, a música e o cine. Recoñecer a importancia de compartir en familia eses momentos de ocio. Propiciar a conversa en familia sobre o tema dun libro ou dunha película que foi disfrutada en común polos seus membros. Non se trata de tomar esta actividade como uns deberes máis que hai que facer, senón como unha maneira de compartir e disfrutar da lectura, da música ou do cine en familia. Suxerímoslles que reflexionen sobre a importancia deste novo proxecto e esperamos contar coa súa colaboración, en apoio da tarefa educativa dos seus fillos. Aproveitamos a ocasión para lembrarlles que os fondos da biblioteca están á disposición de toda a comunidade escolar e que poden vostedes levalos en préstamo se é do seu interese. Asimesmo está en exposición na entrada do instituto unha serie de libros de temática diversa para as familias, que tamén lles poden ser emprestados, se así o desexan. Un saúdo cordial. O Equipo da Biblioteca


MATERIAL Mochila Viaxeira nº 1

Ensaio, Divulgación: 1.-Ignacio Avellanosa: “En clase me pegan” 2.-El cuerpo humano: El aparato locomotor. El sistema respiratorio. 3.- David Blanco Laserna: “Las aventuras del joven Einstein” Novelas: 2.-Alicia Jiménez Bartlet: “Serpientes en el paraíso” 3.-Marilar Aleixandre: “A cabeza de Medusa” Poesía: 6.-Rosalía de Castro: “Obra galega completa” Cómic: 7.-Clásicos ilustrados: “Robin Hood” e outros. Música: 8.-Mozart: “La flauta mágica” (I) e (II) Cine: 9.-Clásicos Disney: “Hércules” 10.-Charlie Chaplin: “Tiempos modernos” Revistas: 11.-National Geographic. Viajes. Nº 142. Nueva York.


CONTRATO (1)

A familia (1) ________________________________

 Está informada das liñas xerais da iniciativa das “Mochilas Viaxeiras”. Acepta participar na actividade. Comprométese a coidar o material especialmente elixido para esta actividade e a devolvelo en perfecto estado, responsabilizándose da súa reposición en caso de extravío ou deterioro, tanto da mochila como do material incluído nela. Recibida o día ………. de …………………………. do 201..

Asinado:

Asinado:

O alumno/a

O pai/nai

Asdo:………………………………………….. Asdo:………………………………….


COMENTARIOS DA FAMILIA (1) 1.- Rodee un nº do 1 ó 5, segundo a opinión que lle merece a actividade das Mochilas Viaxeiras? 1.-Moi mala 2.-Mala 3.-Regular 4.-Boa 5.-Moi boa

1

2

3

4

5

2.- Valore os contidos da Mochila, sinalando cunha cruz onde corresponda, segundo o seu agrado. MATERIAIS

NADA

POUCO

REGULAR

BASTANTE

MOITO

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11

3.- Hai algún libro, película, tipo de música ou algún outro material que lle gustaría que incluísemos na Mochila?

4.- Outras suxerencias que nos poidan aportar para un mellor funcionamento da actividade.


CONTRATO (2)

A familia (2) ________________________________

 Está informada das liñas xerais da iniciativa das “Mochilas Viaxeiras”. Acepta participar na actividade. Comprométese a coidar o material especialmente elixido para esta actividade e a devolvelo en perfecto estado, responsabilizándose da súa reposición en caso de extravío ou deterioro, tanto da mochila como do material incluído nela. Recibida o día ………. de …………………………. do 201..

Asinado:

Asinado:

O alumno/a

O pai/nai

Asdo:………………………………………….. Asdo:………………………………….


COMENTARIOS DA FAMILIA (2) 1.- Rodee un nº do 1 ó 5, segundo a opinión que lle merece a actividade das Mochilas Viaxeiras? 1.-Moi mala 2.-Mala 3.-Regular 4.-Boa 5.-Moi boa

1

2

3

4

5

2.- Valore os contidos da Mochila, sinalando cunha cruz onde corresponda, segundo o seu agrado. MATERIAIS

NADA

POUCO

REGULAR

BASTANTE

MOITO

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11

3.- Hai algún libro, película, tipo de música ou algún outro material que lle gustaría que incluísemos na Mochila?

4.- Outras suxerencias que nos poidan aportar para un mellor funcionamento da actividade.


CONTRATO (3)

A familia (3) ________________________________

 Está informada das liñas xerais da iniciativa das “Mochilas Viaxeiras”. Acepta participar na actividade. Comprométese a coidar o material especialmente elixido para esta actividade e a devolvelo en perfecto estado, responsabilizándose da súa reposición en caso de extravío ou deterioro, tanto da mochila como do material incluído nela. Recibida o día ………. de …………………………. do 201..

Asinado:

Asinado:

O alumno/a

O pai/nai

Asdo:………………………………………….. Asdo:………………………………….


COMENTARIOS DA FAMILIA (3) 1.- Rodee un nº do 1 ó 5, segundo a opinión que lle merece a actividade das Mochilas Viaxeiras? 1.-Moi mala 2.-Mala 3.-Regular 4.-Boa 5.-Moi boa

1

2

3

4

5

2.- Valore os contidos da Mochila, sinalando cunha cruz onde corresponda, segundo o seu agrado. MATERIAIS

NADA

POUCO

REGULAR

BASTANTE

MOITO

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11

3.- Hai algún libro, película, tipo de música ou algún outro material que lle gustaría que incluísemos na Mochila?

4.- Outras suxerencias que nos poidan aportar para un mellor funcionamento da actividade.


CONTRATO (4)

A familia (4) ________________________________

 Está informada das liñas xerais da iniciativa das “Mochilas Viaxeiras”. Acepta participar na actividade. Comprométese a coidar o material especialmente elixido para esta actividade e a devolvelo en perfecto estado, responsabilizándose da súa reposición en caso de extravío ou deterioro, tanto da mochila como do material incluído nela. Recibida o día ………. de …………………………. do 201..

Asinado:

Asinado:

O alumno/a

O pai/nai

Asdo:………………………………………….. Asdo:………………………………….


COMENTARIOS DA FAMILIA (4) 1.- Rodee un nº do 1 ó 5, segundo a opinión que lle merece a actividade das Mochilas Viaxeiras? 1.-Moi mala 2.-Mala 3.-Regular 4.-Boa 5.-Moi boa

1

2

3

4

5

2.- Valore os contidos da Mochila, sinalando cunha cruz onde corresponda, segundo o seu agrado. MATERIAIS

NADA

POUCO

REGULAR

BASTANTE

MOITO

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11

3.- Hai algún libro, película, tipo de música ou algún outro material que lle gustaría que incluísemos na Mochila?

4.- Outras suxerencias que nos poidan aportar para un mellor funcionamento da actividade.


CONTRATO (5)

A familia (5) ________________________________

 Está informada das liñas xerais da iniciativa das “Mochilas Viaxeiras”. Acepta participar na actividade. Comprométese a coidar o material especialmente elixido para esta actividade e a devolvelo en perfecto estado, responsabilizándose da súa reposición en caso de extravío ou deterioro, tanto da mochila como do material incluído nela. Recibida o día ………. de …………………………. do 201..

Asinado:

Asinado:

O alumno/a

O pai/nai

Asdo:………………………………………….. Asdo:………………………………….


COMENTARIOS DA FAMILIA (5) 1.- Rodee un nº do 1 ó 5, segundo a opinión que lle merece a actividade das Mochilas Viaxeiras? 1.-Moi mala 2.-Mala 3.-Regular 4.-Boa 5.-Moi boa

1

2

3

4

5

2.- Valore os contidos da Mochila, sinalando cunha cruz onde corresponda, segundo o seu agrado. MATERIAIS

NADA

POUCO

REGULAR

BASTANTE

MOITO

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11

3.- Hai algún libro, película, tipo de música ou algún outro material que lle gustaría que incluísemos na Mochila?

4.- Outras suxerencias que nos poidan aportar para un mellor funcionamento da actividade.

Caderno_mochilas_viaxeiras  

Caderno que acompaña as mochilas viaxeiras.

Advertisement