Page 1

LECTURA I CONVERSA EN CATALÀ “Descobrim

Catalunya”

NOV ETA T!

Un espai per a conversar

CLUB DE LECTURA FÀCIL Lectures fàcils d’autors universals en català


Club de lectura fàcil Un club de Lectura Fàcil el composen persones amb diferents capacitats lectores que llegeixen un mateix llibre guiats per un monitor. Utilitzen com a eina bàsica llibres en format especial LF (Lectura fàcil). La finalitat és facilitar el gust per la lectura a col·lectius susceptibles de necessitar una lectura ajudada. Les biblioteques públiques tenim un important paper en el foment de la lectura a tots els ciutadans. La Biblioteca Pública de Tarragona té també programes de lectura per a clubs adults, infantils i juvenils i ara enceta un nou camí a través de la lectura fácil i els grups de conversa

Grup de lectura i conversa en català El grup de conversa és un nou servei de la Biblioteca adreçat a persones que volen practicar la conversa en llengua catalana i que en tenen uns coneixements previs. A partir d’un text breu actual es facilita el comentari i el debat, NO Aquest any el tema és: “Descobrim Catalunya” L’objectiu és consolidar la lectura i la conversa fluïda en català.

En un primer moment, aquest club s’adreça a persones adultes amb dificultats lectores en llengua catalana.

T’hi animes?.

Vols participar-hi?

Inscripcions al taulell de préstec de la biblioteca i bptarragona.cultura@gencat.cat i per telèfon al 977240331 Biblioteca Pública de Tarragona REUNIONSABRIL REUNIONS

REUNIONS

Dimarts Octubre: 4 i 18 de 17 a 18h

Dimarts Octubre: 4 i 18 de 18 a 19h

Dimarts Novembre: 8 i 22 de 17 a 18h

Dimarts Novembre: 8 i 22 de 18 a 19h

Dimarts Desembre: 13 i 20 de 17 a 18h

Dimarts Desembre: 13 i 20 de 18a 19h

VET AT !

Club de lectura fàcil i Grup de lectura i conversa en català  

Inscripcions i quadre de reunions del club i del grup