Page 1

EUROPA MÉS A PROP

………………………………………………………………………………………………………………………………..GUIA EUROPA


Sumari

GUIA EUROPA……………...……………………………………………………………………………………………………………


Informació Europea

Drets dels ciutadans i Protecció del consumidor

Educació, Formació, Joventut

Recursos didàctics

Sanitat

Treball i negocis

Turisme

Legislació

………………………………………………………………………………………………………………………………..GUIA EUROPA


INFORMACIÓ EUROPEA

DOCUMENT BASE DE LA UE: Tractat de Lisboa [modifica i actualitza els anteriors tractats de la UE] http://ec.europa.eu/spain/barcelona/tractat_de_lisboa/index_ca.htm [Explicació breu sobre el Tractat de Lisboa amb enllaços directes al text complet en pdf., diversos documents clau, discursos, notícies,etc...] http://europa.eu/lisbon_treaty/ [Web del Tractat d’Europa en tots els idiomes oficials de la UE]

INFORMACIÓ Per telèfon: Trucada gratuïta al número 00 800 6 7 8 9 10 11

El centre més proper de la xarxa Europe Direct:

Europe Direct Tarragona Plaça Imperial Tarraco, 1. 43005 Tarragona europedirect@tarragona.cat

Per mail mitjançant formulari web a la següent adreça: http:// ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/index_es.htm

GUIA EUROPA……………...……………………………………………………………………………………………………………


DRETS DELS CIUTADANS I PROTECCIÓ DEL CONSUMI-

Defensor del Poble Europeu http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces Pot adreçar les queixes relatives al mal funcionament de les institucions o dels organismes comunitaris

Informació al consumidor http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_es.htm Informació concreta amb els temes relacionats (seguretat dels productes, compres, viatges, ) amb la protecció dels consumidors en tota la Unió Europea http://europa.eu/eu-life/consumer-rights/index_es.htm

Panorama de la normativa europea sobre informació al consumidor Seguretat Alimentaria Informació sobre seguretat alimentària http://europa.eu/pol/food/index_es.htm

………………………………………………………………………………………………………………………………..GUIA EUROPA


EDUCACIÓ , FORMACIÓ JOVENTUT

Programa de Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme) programa europeu d’educació i formació. Tots els nivells educatius: Comenius : ensenyament escolar Erasmus : ensenyament superior o universitari Grundtvig : ensenyament per adults i altres itineraris educatius

Aprenentatge de llengües Euroguidance: per a professors i orientadors Coordina: Organisme Autònom de Programes Europeus (OAPEE) http://www.oapee.es

ESTUDIAR A LA UNIÓ EUROPEA http://europa.eu/eu-life/studying/index_es.htm

Portal “Estudiar a Europa”: http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_es.html Informació actualitzada de 32 països europeus (universitats i requisits per a viure i estudiar en ells).

GUIA EUROPA……………...……………………………………………………………………………………………………………


Portal PLOTEUS: (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space: http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=es Informació sobre les oportunitats d’aprenentatge en l’espai europeu. És una eina que ajuda a estudiants, persones que busquen treball, pares, orientadors i professors a trobar informació sobre com estudiar a Europa.

Pràctiques en Institucions Europees: http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm

Portal Europeu de Joventut : http://europa.eu/youth/enews.cfm?l_id=ES&boxID=15 Ofereix informació sobre Estudis, Treball, Drets, Voluntariat, altres Portals de joventut, Ciutadania activa (com opinar o muntar un projecte) i Viatjar per Europa.

………………………………………………………………………………………………………………………………..GUIA EUROPA


RECURSOS DIDÀCTICS

LOS EUROCHAVALES: http://www.eurochavales.es/

JOCS: http://ec.europa.eu/spain/jovenes/juegos/index_es.htm http://www.eurochavales.es/index.php?seccion=juegos http://europa.eu/quick-links/eu-kids/index_es.htm

El RACÓ DEL PROFESSOR: http://europa.eu/teachers-corner/index_es.htm

PREMIS I CONCURSOS: http://europa.eu/take-part/prizes-competitions/index_es.htm De diverses tipologies (literaris, musicals, artístics, socials...) i adreçat a diverses tipologies d’usuaris (persones, centres escolars, organitzacions,etc...) http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm Portal de recursos didàctics i materials educatius.

GUIA EUROPA……………...……………………………………………………………………………………………………………


SANITAT

Portal Salut UE http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm Informació sobre les polítiques de la UE en matèria de salut

Targeta Sanitària Europea http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es Document que simplifica l’accés a l’assistència mèdica en altres països membres de la Unió Europea

Cobertura de Seguretat Social a Europa http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/health/index_es.htm Recull de normativa europea de seguretat social per viatjar o treballar en altres països membres de la UE.

112, Número Europeu d’Urgències

………………………………………………………………………………………………………………………………..GUIA EUROPA


TREBALL I NEGOCIS

Treballar en Europa, drets http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/work/index_en.htm Informació sobre els drets dels treballadors a la Unió Europea.

Portal Europeu de Mobilitat Professional (EURES) http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es Portal que ens facilita la forma de trobar informació sobre oportunitats de treball i aprenentatge a Europa . En anglès La Xarxa Eures ofereix vacants de treball en 31 països europeus, currículums de candidats interessats, la informació necessària per viure i treballar a l’exterior, entre d’altra informació

ERASMUS Joves Emprenedors Reconeixement de Qualificacions (ENIC-NARIC) http://www.enic-naric.net/ Informació sobre el reconeixement de qualificacions. En anglès

CV Europeu i Passaport de Llengües http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/ Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=es_ES Informació per elaborar el Currículum Vitae Europeu i el Passaport de Llengües

GUIA EUROPA……………...……………………………………………………………………………………………………………


TURISME

Viatges i turisme per Europa: Documentació, monedes, targetes, compres, desplaçaments, drets dels consumidors, adreces web amb informació turística de cada país de la UE… http://europa.eu/eu-life/travel-tourism/index_es.htm http://europa.eu/youth/travelling_europe/index_eu_es.html [amb molts enllaços a altres webs]

Per a preparar el viatge: http://www.visiteurope.com/home.aspx

Viatjar per Europa 2010: Pots descarregar la versió en pdf o en word. També disponible una versió especial per Internet http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/86/index_es.htm

………………………………………………………………………………………………………………………………..GUIA EUROPA


LEGISLACIÓ Eur-Lex Tota la normativa europea que podem trobar a la xarxa. Diari Oficial de la UE i altres col.leccions legislatives (Tractats, Acords internacionals, Legislació vigent, treballs preparatoris, Jurisprudència i preguntes parlamentàries) http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

N-lex Portal d'accés comú a la normativa nacional dels Estats membres (ordenat per països) http://eur-lex.europa.eu/n-lex/legis_es/boe_form_en.htm

TED (Tenders Electronics Daily) És el suplement del Diari Oficial de la UE dedicat específicament a la informació dels concursos i licitacions a les institucions europees. http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

GUIA EUROPA……………...……………………………………………………………………………………………………………


BIBLIOGRAFIA

A la primera planta de la Biblioteca disposeu d’ un apartat amb bibliografía sobre la Unió Europea També trobareu a l’Hemeroteca el Butlletí de Europe Direct http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/newsletter/ index_es.htm

………………………………………………………………………………………………………………………………..GUIA EUROPA


GUIA EUROPA……………...……………………………………………………………………………………………………………


Actualització: 06/05/2011

………………………………………………………………………………………………………………………………..GUIA EUROPA


GUIA EUROPA……………...……………………………………………………………………………………………………………

Europa més a prop  

Us presentem la segona edició d’Europa més a prop, important selecció de recursos europeus que volen ser d’utilitat als ciutadans. En el ma...