Page 1

Àmbits temàtics?

QUÈ ÉS LA BPD?

La Base de Dades de Premsa Local i Comarcal (BDP) és una base de dades documental i gratuïta, actualitzada diàriament i que conté notícies publicades a la premsa (local, comarcal i nacional). La integren bàsicament notícies, articles d’opinió, cartes al director, entrevistes i editorials. S'inicia l'any 1997 i des de 2005 és a text complet, consultable a través d'Internet a l’adreça http://cultura.gencat.cat/bptarragona/recull/ Actualment, consta de prop de 26.000 registres, que representen una important font d' informació sobre les comarques de Tarragona. En aquest sentit, l' àrea geogràfica que abasta la BDP inclou el Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès) i les comarques del Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat.

Entitats i persones vinculades a la ciutat de Tarragona

Indústries i empreses al Camp de Tarragona

Immigració

Medi ambient i fonts d'energia

Ordenació territorial

Patrimoni històric i arqueològic

Tecnologies de la informació

Turisme i oci

COM CERCAR LA INFORMACIÓ? Cerca bàsica Es pot buscar informació per qualsevol terme que es trobi al registre. Si es posa més d’un concepte, la cerca és el resultat de la suma d’aquests, només cal separar-los per un espai.

Cerca En aquest cas es pot buscar en diferents camps del registre avançada (títol, diari, paraules clau i data). Amb l’opció Data es pot fer una cerca general d’un període concret , o restringir a unes dates una cerca més específica (simplement posant les dates desitjades sobre el calendari que es desplega)

Biblioteca Pública de Tarragona. Fortuny, 30. 43001 Tarragona Telèfons d’Informació: 977 24 03 31 - 977 24 05 44 bptarragona.cultura@gencat.cat

Base de Dades de Premsa local i comarcal  
Base de Dades de Premsa local i comarcal  

Informació de la BDP