Page 1

El Pla de les Pruneres. Mollet del Vallès. Un nou menhir a Catalunya

Menhirs. Les primeres estĂ tues?


Mollet del Vallès


Lloc de la troballa: Pla de les Pruneres.

Intervenció arqueològica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès


Materials provinents del Pla de les Pruneres


Menhir de Mollet del Vallès


Menhir de Mollet del Vallès


Menhir de Mollet del Vallès


Menhirs del Baix Vallès


Pedra Serrada Parets


Pedra Serrada Parets


Pedra de Llinàs Montmeló


Tur贸 de les Tres Creus Montmel贸


Menhir de Castellruf

Santa Maria de Martorelles


Dolmen de Castellruf

Santa Maria de Martorelles


Litologia i manufactura


Cronologia:

Dolmen de Castellruf


Cronologia i significat


Aportacions del menhir de Mollet


Aportacions del menhir de Mollet


Aportacions del menhir de Mollet: Estela de LaurisPyuvert. La Provenรงa


Esteles i estĂ tues-menhirs a Europa a partir del 3.000 aC.


Estàtua-menhir de Ca l’Estrada Canovelles


El trasllat: Mollet del Vallès


El trasllat: Mollet del Vallès


El trasllat: Mollet del Vallès


El trasllat: Mollet del Vallès


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Centre de Restauraci贸 de B茅ns Mobles de Catalunya


Menhir de Mollet del Vallès


Actuació: Pàrquing del Pla de les Pruneres: Ajuntament de Mollet del Vallès Seguiment Arqueològic: Estrats S.L. Pablo Martínez Recuperació del Menhir: Servei d’Arqueologia i Paleontologia Direcció General del Patrimoni Cultural Restauració: Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Imatges: Direcció General del Patrimoni Cultural Centre de Restauració de Béns Mobles Ajuntament de Mollet del Vallès Josep Bosch Pablo Martínez. Estrats S.L. Museu de Montmeló Museu Calvet. Avinyó


Profile for Biblioteca Can Mulà

Els menhirs. Primeres estàtues?  

PPT realitzat pel Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya sobre els menhirs neolítics i la troballa del menhir de Mollet.

Els menhirs. Primeres estàtues?  

PPT realitzat pel Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya sobre els menhirs neolítics i la troballa del menhir de Mollet.

Advertisement