Page 1

EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL A càrrec de: Elena Ruíz Organitza: Ajuntament de Mollet del Vallès

25 de febrer de 2010, a 2/4 de 7 de la tarda LA TERTULIANA Centre Cívic Can Borrell

LA SELECCIÓ DE PERSONAL El procés de selecció de personal consisteix en un sèrie de passos específics mitjançant els quals es decideix quins sol·licitants són més adients per a ésser contractats. El procés s’inicia en el moment en què una persona sol·licita un lloc de treball i finalitza quan es produeix la decisió de contractar a un dels sol·licitants. En el procés de selecció de personal existeix la tendència a valorar principalment els coneixements específics en relació al lloc de treball exposats en el currículum. Però aquests no són l’únic aspecte que valora un seleccionador de personal o un departament de recursos humans. Així d’important també és la impressió que aquests s’enduguin dels candidats.

L’entrevista Les proves de selecció tenen com a finalitat avaluar les capacitats, actituds i aptituds de la persona candidata en relació al lloc de treball vacant. És durant l'entrevista on la persona entrevistadora i l'entrevistada intentaran resoldre els seus dubtes. L’entrevista serveix, per una banda, per aprofundir en la informació que ja es té de la persona candidata i per comprovar si l’estil personal d’aquesta coincideix amb les expectatives de l’empresa. L’entrevistador assegura així que el candidat és idoni pel lloc vacant. Per altra banda, mitjançant l’entrevista el candidat pot valorar si aquella ocupació li convé i li interessa. Claus per superar una entrevista amb èxit Per a que el resultat d’una entrevista sigui positiu, cal tenir presents els següents aspectes: 9 9 9 9 9

Saber el que volem, conèixer les nostres expectatives i limitacions. Preparar prèviament l’entrevista. Convèncer l’entrevistador posant en valor les nostres fortaleses. Interessar-nos i informar-nos prèviament sobre l’empresa. Intentar donar una bona impressió personal.

Material facilitat per la Biblioteca Can Mulà – c/Alsina, 1 - 08100 Mollet del Vallès – www.molletvalles.cat/biblioteca - bibliotecamollet.blogspot.com – Tel. 93/570-16-17 – Horari: Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 14h. Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h.

1


Com afrontar el procés de selecció de personal L’actitud durant l’entrevista és fonamental, ja que pot ser clau a l’hora d’aconseguir o no el lloc de feina. Cal actuar: 9 9 9 9 9 9

Amb tranquil·litat i naturalitat. Amb educació. Amb una imatge cuidada. Amb seguretat i confiança. Amb sinceritat. Amb atenció i interès.

Enllaços GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL. http://www.gencat.cat. Hi pots trobar estadístiques laborals, temes d’ocupació, relacions laborals, autoocupació o calendari laboral. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. www.sepe.es. Ofereix informació sobre les prestacions d’atur, tràmits en línia o ofertes de feina. SOC. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. http://www.oficinatreball.net. Ofereix informació i orientació a l’hora d’afrontar la recerca de feina, així com eines per fer un currículum vitae i trobar cursos de formació. També s’hi poden trobar ofertes de feina per a aturats.

La BIBLIOTECA CAN MULÀ disposa, a l’àrea d’adults, d’un centre d’interès sobre Treball, on s’hi poden trobar tot un seguit de recursos (llibres, dossiers, fulletons...) relacionats amb la cerca de feina.

Estan identificats amb la següent icona:

Material facilitat per la Biblioteca Can Mulà – c/Alsina, 1 - 08100 Mollet del Vallès – www.molletvalles.cat/biblioteca - bibliotecamollet.blogspot.com – Tel. 93/570-16-17 – Horari: Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 14h. Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h.

2


Bibliografia disponible a la Biblioteca Can Mulà (o a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona).

ƒ

Alles, Martha Alicia. La Entrevista laboral : 287 buenas respuestas a todas las preguntas laborales. Buenos Aires [etc.] : Granica , cop. 1999.

ƒ

Bernié, Marie-Madeleine. Los Tests de selección de personal : inteligenciapersonalidad. Barcelona : Deusto, cop. 2003.

ƒ

Búsqueda activa de empleo : desarrollo del proceso para encontrar trabajo. Madrid : Fundación Confemetal, DL 2005.

ƒ

Castillo Ceballos, Gerardo. De la Universidad al puesto de trabajo : estrategias y recursos para acceder al primer empleo. Madrid : Pirámide, cop. 2000.

ƒ

Consigue empleo [Recurs electrònic] : técnicas y herramientas para mejorar y conseguir empleo. Madrid : Micronet, DL 2004.

ƒ

Empleo y nuevas titulaciones en Europa. Madrid : Tecnos ; [Castelló de la Plana] : Universitat Jaume I, cop. 2009.

ƒ

García Noya, María. Selección de personal : sistema integrado. Madrid: Esic, 2001.

ƒ

Gardella, Robert S. Guía para conseguir su próximo empleo. Barcelona : Gestión 2000, cop. 2001.

ƒ

Guía práctica para buscar empleo : y de paso, un proyecto de vida. Madrid : CCC [etc.], DL 2002.

ƒ

Jóvenes y empleo : percepciones, valores y expectativas. [Unión Sindical de Madrid-Región de CC.OO.]. Madrid : GPS-Madrid, 2002.

ƒ

El Arte de... buscar empleo : guía práctica para encontrar trabajo. Madrid : Infoempleo : La Caixa, 2008.

ƒ

Preparació de proves de personalitat i entrevista. Barcelona [etc.] : Adams, cop. 2000.

ƒ

Rogers, Jenny. Entrevista de trabajo eficaz : un manual práctico para pensar y trabajar con inteligencia. Barcelona : Blume, 2000.

ƒ

Técnicas de búsqueda de empleo. Madrid ; Barcelona [etc.] : Adams, DL 2004.

ƒ

Tomaello, Flavia. Guía de búsqueda de trabajo en Internet : todas las claves para encontrar empleo a través de la web. Buenos Aires [etc.] : Atlántida, cop. 2002.

.

Material facilitat per la Biblioteca Can Mulà – c/Alsina, 1 - 08100 Mollet del Vallès – www.molletvalles.cat/biblioteca - bibliotecamollet.blogspot.com – Tel. 93/570-16-17 – Horari: Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 14h. Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h.

3

El procés de selecció de personal  

Dossier informatiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you