Page 2

.../... Extensió S’utilitza quan un llibre tracta de diferents matèries que en la CDU són números consecutius. 53/54 Física i química ...:... Relació Quan un llibre tracta de dues matèries i una està en relació amb l’altre. 379:35 Legislació escolar Nombres auxiliars ..."..." Temps El segles s’expressen amb el primer o dos primers xifres dels anys que correspon. 9(46)"19" La Guerra civil espanyola ...(1/9) Lloc

Indica l’àrea geogràfica de la matèria tractada. 9(37) Història de Roma

..(...) Forma Comencen per un 0 i s’escriuen entre parèntesi. Indiquen la forma bibliogràfica en que es presenta el contingut. 53(09) HIstòria de la física

Normes d'ús ƒ

Podeu consultar les taules directament pels nombres o bé consultar el llistat alfabètic de matèries que remeten a les notacions.

ƒ

És aconsellable utilitzar dos o tres números de la classificació decimal.

ƒ

Utilitzar les numeracions descrites a les taules. Heu de classificar de forma genèrica, tendint a utilitzar classes més especifiques només quan trobeu un nombre significatiu de documents, si no, és preferible utilitzar la classe principal de la CDU.

ƒ

Les taules auxiliars s’afegeixen al número principal. Utilitzar les taules auxiliars només quan sigui convenient.

Profile for Biblioteca Can Mulà

CDU. Classificació Decimal Universal.  

Descripció bàsica de la CDU

CDU. Classificació Decimal Universal.  

Descripció bàsica de la CDU

Advertisement