Page 1

Material elaborat per la Biblioteca Can Mulà - Formació d’Usuaris (Setembre’09)

Classificació Decimal Universal (CDU) Introducció La Classificació Decimal va estar ideada per Melvin Dewey l’any 1876, amb l’objectiu que els usuaris trobessin els llibres directament a les prestatgeries, sense passar pels catàlegs. Ha estat revisada i adaptada diverses vegades. D’ella en neix la Classificació Decimal Universal (CDU) als inicis del segle XX. A Catalunya, Jordi Rubió i Balaguer en va fer una adaptació que va ser publicada l’any 1920 amb el nom de Classificació Decimal.Adaptació Catalana.

Característiques ƒ

La CDU vol abastar tots els camps del coneixement utilitzant els números del 0 al 9.

ƒ

És un sistema jeràrquic, que va del més general al més concret. Cada un dels temes es va subdividint en temes més específics.

ƒ

Cada nombre de la CDU expressa un concepte o un grup de conceptes. Quan es vol classificar un document, si a les taules es troba un nombre que correspon exactament al concepte se li assigna tal qual.

ƒ

Els números s'ordenen pel principi dels números decimals. Això permet que cada número es pugui subdividir en tant números com es cregui convenient per afinar, si és necessari, la divisió d’un tema.

ƒ

Utilitza signes de puntuació i símbols (per relacionar diferents conceptes inclosos en un mateix document), nombres auxiliars (precisar els significat) i notació (codificació decimal, permeten el creixement indefinit de les subdivisions).

Signes ....... Punt S’utilitza per separar les xifres de tres en tres i facilitar la seva lectura. No té valor classificatori. 621.38 Electrònica ...+... Addició S’utilitza quan un llibre tracta de diferents matèries que en la CDU són números no consecutius. 622+669 Mineria i metal·lúrgia


.../... Extensió S’utilitza quan un llibre tracta de diferents matèries que en la CDU són números consecutius. 53/54 Física i química ...:... Relació Quan un llibre tracta de dues matèries i una està en relació amb l’altre. 379:35 Legislació escolar Nombres auxiliars ..."..." Temps El segles s’expressen amb el primer o dos primers xifres dels anys que correspon. 9(46)"19" La Guerra civil espanyola ...(1/9) Lloc

Indica l’àrea geogràfica de la matèria tractada. 9(37) Història de Roma

..(...) Forma Comencen per un 0 i s’escriuen entre parèntesi. Indiquen la forma bibliogràfica en que es presenta el contingut. 53(09) HIstòria de la física

Normes d'ús ƒ

Podeu consultar les taules directament pels nombres o bé consultar el llistat alfabètic de matèries que remeten a les notacions.

ƒ

És aconsellable utilitzar dos o tres números de la classificació decimal.

ƒ

Utilitzar les numeracions descrites a les taules. Heu de classificar de forma genèrica, tendint a utilitzar classes més especifiques només quan trobeu un nombre significatiu de documents, si no, és preferible utilitzar la classe principal de la CDU.

ƒ

Les taules auxiliars s’afegeixen al número principal. Utilitzar les taules auxiliars només quan sigui convenient.

Profile for Biblioteca Can Mulà

CDU. Classificació Decimal Universal.  

Descripció bàsica de la CDU

CDU. Classificació Decimal Universal.  

Descripció bàsica de la CDU

Advertisement