Page 1

α α α α α α α α α α α α α α α

ANGLÈS α Cambridge Certificate of proficiency Cambridge First Certificate Cambridge Grammar Cambridge for IELTS Complete First Certificate English collocations i use advanced English File 1, 2, 3 self-study Inglés de cada día Talk to me. Curso interactivo ACEVEDO, Ana. Just pre-intermediate ARCARIO, Paul. Inglés básico BROUGH, Sonia. Inglés en 30 días CONEY, Andrew. Inglés fácil MACCARTHY, Michael. English vocabulary in use SOUTO, Alejandra. Inglés atención al cliente TRANTER, Kate. Inglés curso completo de autoaprendizaje

Recursos web α www.e-aprender-ingles.com Exercicis pràctics on-line amb diferents nivells de dificultat. α www.curso-ingles.com Curs d’anglès on-line amb tres nivells de dificultat. Conté un traductor online.

!

Disposeu d’un ampli fons de literatura en anglès amb diferents nivells de difi lt t

ÀRAB α Àrabe marroquí para el viajero α ABAJTOUR, Mustapha. Curset bàsic d’àrab α BELLVER, Josep. Árabe de cada día α COWAN, David. Gramática de la lengua árabe moderna α HERRERO, Bárbara. ¡Habla árabe marroquí! α MANDEL, Gabrielle. El Alfabeto árabe α MOSCOSO, Francisco. Curso de árabe α TORRES, Montserrat. La Nur aprèn. Nur tata’al·lam α WEBER, Nicolas. L’Escriptura àrab és fàcil

Recursos web α www.arabion.net/spanish Petit manual d’àrab amb elements bàsics per a iniciarse en α www.abecedarioarabe.com Web amb recursos molt útils per aprendre àrab. Conté un petit diccionari i un traductor online.

!

Us poden ser molt útils els diccionaris visuals bilingües de l’Àrea Infantil

CATALÀ α Catalán de cada día α Catalán, curso completo de autoaprendizaje α Curs de llengua catalana nivell bàsic 1, 2, 3 (Ed. Castellnou) α Curs de llengua catalana nivell elemental (Ed. Castellnou) α Curs de llengua catalana nivell intermedi (Ed. Castellnou) α Llengua Catalana Bàsic 1, 2, 3 (Ed. Barcanova) α Llengua Catalana Elemental 1, 2, 3 (Ed. Barcanova) α Nivell inicial de llengua catalana (Ed. L’Àlber) α FONT, Jordi. Comencem a parlar α MONEGAL, Carme. 156 activitats per a parlar en català

Recursos web α www.intercat.cat/es/eines-aprendrecatala.jsp Web amb cursos on-line amb tres nivells de dificultat per aprendre català els castellano-parlants. α

www.gencat.cat/portal/site/llengcat Web de la Generalitat de Catalunya on trobaràs tot el que necessites per a millorar el teu català.

!

Teniu al vostre abast un fons especial de Lectura Fàcil. Són llibres que us ajudaran a llegir i pronunciar el català


LLENGUATGE DE SIGNES Manuals α Llenguatge de signes bàsic α Llenguatge de signes català mitjà α PERELLÓ, Jorge. Lenguaje de signos α PINEDO, Fèlix-Jesús. Diccionario de lengua de signos española Contes α BALADA, Montserrat. L’Home més valent del món α LARREULA, Enric. El fabricant de fum α MINELLA, Marta. D’amagatotis α ORTEGA, Juan. M’he perdut! α ORTEGA, Juan. La Nit de Reis d’en Pau

Recursos web α www.fesord.org/lengua_taller.htm Web de la Federació de persones sordes de la Comunitat Valenciana. Trobareu una àmplia representació dels signes més emprats. α www.cervantesvirtual.com/seccion/signos Primera biblioteca virtual general del llenguatge de signes.

!

La Biblioteca Can Mulà disposa d’un ampli ventall de diccionaris en diferents idiomes per consultar a les sales o per poder-ne agafar en préstec.

Biblioteca Can Mulà C/Alsina, 1 (Parc de Can Mulà) Telèfon: 93/570-16-17 A/e: b.mollet.cm@diba.cat www.molletvalles.cat/biblioteca http://bibliotecamollet.blogspo t.com Horaris: Matins de dimarts a dissabte de 10:00 h. a 14:00 h. Tardes De dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 h.

Guia de la Biblioteca Can Mulà amb una selecció del seu fons per aprendre:

α α α α

Anglès Àrab Català Llenguatge de signes

Aprenentatge d'idiomes  
Aprenentatge d'idiomes  

Guia bibliogràfica