Page 1

Data creació: Gener 2005 Data actualització: 19/03/2010

POLÍTICA DE MANTENIMENT DE LA COL·LECCIÓ DE LA BIBLIOTECA DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA. 1. Definició i objectius 2. Avaluació del fons 2.1. Anàlisi de la col·lecció per àrees temàtiques 3. Criteris de selecció 3.1. Criteris generals de selecció 3.2. Temes prioritaris 4. Elaboració de la bibliografía bàsica 5. Selecció de títols 5.1. Fonts d’informació 6. Adquisició 6.1. Formes d’adquisició 7. Retirada del fons obsolet 1. Definició i objetius: La Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona, com a part integrant del Centre de Documentació Marítima, es defineix com un centre d’informació bibliogràfica sobre les diverses disciplines de tema marítim. La creació d’un document sobre la política de manteniment de la col·leció neix de la necessitat d’establir uns criteris clars a l’hora d’adquirir nous llibres i publicacions periòdiques. Antecedents: A aquest escrit el precedeix un document de l’any 1998 on es varen fixar les bases en què s’havia d’assentar l’adquisició de nous materials. En aquell moment es van estudiar una sèrie de factors: - Temes més consultats - Necessitats informatives que no s’han pogut satisfer - Desiderates A conseqüència d’aquelles anàlisis es van establir prioritats per a la compra de publicacions que s’han aplicat des de llavors i han permès millorar l’equilibri dels fons. Objectius de la política de manteniment de la col·lecció: Aconseguir el manteniment d’un fons bibliogràfic actualitzat, pertinent, equilibrat i adaptat a les necessitats dels seus usuaris interns i externs. Per tal d’aconseguir aquests quatre objectius és primordial que, periòdicament, es reflexioni sobre el fons actual, es detectin les mancances i es reequilibri el fons tenint en compte també les necessitats informatives i el mercat editorial. Aquest document ha d’ajudar a portar a terme aquesta reflexió ja que ens permetrà conèixer els passos correctes a seguir per mantenir el fons bibliogràfic de la biblioteca del MMB.

Política de manteniment de la col·lecció de la Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona  

Criteris de selecció per a les compres, donacions i intercanvis a la Biblioteca MMB

Política de manteniment de la col·lecció de la Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona  

Criteris de selecció per a les compres, donacions i intercanvis a la Biblioteca MMB