Page 1

CUCELLOD E UNTlUO

CENTRO SOCIOCULTURAL DAS fONTIÑAS RÚA BERLíN N° 13

30 DE ABRIL O 22 DE MAlO DO 2003

11

fX~USI[]ltJN lJE MAfUUNHAS 1I -ftí(ou-


F

ERHANDA, eiquí están as lúas criaturas,

0'

teus bonecos, os mundos e mailas posibilidades que abriches cos teus espectáculos, ca túa creación do Teatro de Marionetas Trécola, a tantos e tantos por toda Galicia; son froito da fertilidade do teu atrevemento por deixar unha licenciatura en exactas e unha cómoda posición de traballo en Santiago, para seguires os pasos dun soño, o das marionetas de fíos, e un modo de vida diferente coma titiriteira, que che levou a Barcelona para a deprender un novo oficio no Instituto do Teatro con aquel "Gepeto" chamado H. Y. Tozer, naquelas fermosas rúas do Barri Gótico. (omo boa maragata de orixe, amábalo teu traballo, moi ben o pasabas pelando madeiras, facendo vestidos... ; nunca deixaches de adicar tempo a túa formación, nesa adicación exdusiva e inconmensurable que esixe a entrega a un arte ainda que menor de carácter sagrado coma o das marionetas. Eiqui están tamén os teus compañeiros dun oficio que tanto contribuiches a conformar ca presencia da túa personalidade e de proxectos coma "os Domingos de Furabolos. a Asociación de Titiriteiros. o teatro na escola, a casa do Bululú... e agora mesmo con esta inaugural exposición concibida coma un programa de animación cultural


adicado especialmente os rapaces cos que tan ben sabías comunicar. Sen dúbida, realizaches a túa "Ienda persoal" e trasladácheste deste mundo a esa outra misteriosa dimensión coma unha auténtica "india Sioux", que era outro dos teus soños. As túas cinzas repousan o pé dun carballo no castro celta de Borneiro na Cabana, preto de onde querías plasmar o teu proxeeto definitivo de Trécola e mailo teu hábitat persoal. Sospeitamos que os límites do humano só nos deixan albiscar a "terra prometida" mais só sobre pasando os lindes nos que tendemos a pecharnos atopámolo" marabilloso "na vida, e preto das cousas que deixaches un sutil fío de misterio pide a continuidade dun sono mesmo no bulevar do olvido, alí no n° 18 da rúa dos contos. A sala está dividida en dúas partes, na primeira a etapa da gran compañía de Trécola, na seguinte, a súa fase coma titiriteira persoal, e hoxe dende aquí, dende esta exposición que botamos a andar, miramos cara ti polo corazón das túas marionetas que agradecen o xesto do apoio do Igaem, da Unima e do Concello de Santiago. TRÉCOlA


.:. HORARIO DE VISITAS:

CENTRO SOCIOCULTURAL DAS F"O NTI ÑAS RÚA BERLíN N° 13 1 5707 SANTIAGO TELÉF"ONO: 981.555.105 F"AX: 9B 1.555.1 10

eoUELLlIE SANTlUt

Trécola Exposición de marionetas  

Folleto da exposición realizada en 2003. homenaxe a Fernanda Cabrera

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you