Page 1

La biblioteca a prop teu, estand a la IV Mostra d’entitats. Maig de 2012

PLA D’ACCIÓ DE 2013


SUMARI

1. INTRODUCCIÓ ....................................................................................... 3 2. ANÀLISI DIAGNOSI............................................................................... 4 2.1 ENTORN ............................................................................................. 4 2.1.1 Amenaces ...................................................................................... 4 2.1.2 Oportunitats ................................................................................... 4 2.2 INTERN............................................................................................... 4 2.2.1 Punts febles.................................................................................... 4 2.2.2 Punts forts...................................................................................... 5 2.3 DAFO................................................................................................... 5 3. PLANIFICACIÓ ....................................................................................... 6 3.1 MISSIÓ................................................................................................ 6 3.2 VISIÓ................................................................................................... 6 3.3 LÍNIES DE TREBALL ....................................................................... 7 4. GRAELLA DE REUNIONS DE GESTIÓ............................................. 17 5. RELACIÓ D’ AGENTS IMPLICATS PLA D’ACCIÓ......................... 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013. La biblioteca a prop teu

Centre Cívic El Gorg Riera del Gorg s/n Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

1. INTRODUCCIÓ Vivim un moment de canvi de paradigma de la societat. La dècada que tenim al davant modelarà el futur de la societat en molts aspectes. La biblioteca, organització viva, és dins d’aquest procés. Quin serà el nostre paper més enllà de donar accés a la informació en diferents formats i facilitar un espai per estudiar, reunir-se per practicar idiomes o fer tertúlies literàries? La resposta no la tenim. Jo diria que l’haurem de construir, l’haurem d’anar a buscar al món de la innovació. Com tot està per fer i no tinc resposta, escric algunes de les coses que sí tenim clares. 1. Establir connexions personals amb els ciutadans. El procés és: compartir, descobrir i generar noves respostes. No descartar el micromecenatge d’algun servei o producte. 2. Aprofitar i valorar la imaginació, l’experimentació, el treball en equip i la iniciativa. 3. Estar preparats per la disrupció, doncs busquem idees innovadores (les paraules terrabastall i daltabaix, me les he plantejades descartant-les, potser són massa contundents). Per a treballar dins d’aquesta filosofia utilitzarem dues eines. El microscopi que ens mostra els detalls, el que és bàsic. És l’eina del pensament realista. I el telescopi que ens “apropa el futur”. Aquesta eina ens llença un munt d’idees, algunes aguantaran i aquestes, són les que estem buscant. Per acabar m’agradaria dir que tenir idees no ens converteix en innovadors. Només si ens impliquem, ens les fem nostres, creiem i el hi donem forma, podran prendre vida.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 3 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013. La biblioteca a prop teu

Centre Cívic El Gorg Riera del Gorg s/n Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

2. ANÀLISI DIAGNOSI Anàlisi de l’entorn i el funcionament intern de la biblioteca, fent una valoració d’amenaces, oportunitats, punts febles i forts; amb el vàrem següent:1 influeix; 2 important; 3 molt important. Els resultats composen la taula DAFO.

2.1 ENTORN 2.1.1 Amenaces Molta oferta de serveis a la mateixa franja horària que la biblioteca (2). La rapidesa amb que tot canvia amb el risc de quedar obsolets (2). Oferta de molts serveis i activitats amb poc equip de treball (2). Activitats que depenen de la disposició i bona voluntat dels voluntaris (3).

2.1.2 Oportunitats Aprofitar les xarxes socials per donar més visualització als continguts, serveis i activitats i per crear-ne de nous (2). Tracte directe amb el ciutadà que permet conèixer les seves necessitats (2). Treball en xarxa amb les biblioteques de la Diputació i Ajuntament (3). Bona relació amb centres educatius del municipi(2).

2.2 INTERN 2.2.1 Punts febles Envelliment ràpid poca incorporació de recursos més àgils (2). Sala única que dificulta la gestió de necessitats dels ciutadans (2). Manca de formació per a la innovació i la recerca de nous recursos (3). Poc aprofitament de la capacitat de “bidireccionalitat” de la web 2.0 (2). Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 4 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013. La biblioteca a prop teu

Centre Cívic El Gorg Riera del Gorg s/n Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

2.2.2 Punts forts Eines per a la col·laboració professional (2). Formació continua de l’equip de treball (3). Col·laboració i aprofitament dels recursos del Centre Cívic (2). La reducció de finançament promou la investigació i la cerca de fórmules innovadores (2).

Punts febles 9

VULNERABILITAT 18

IL·LUSIÓ 18

Punts forts 9

2.3 DAFO

DESGASTAMENT 18

ÈXIT 18

Amenaces 9

Oportunitats 9

La biblioteca com a organització està en un moment clau. El mateix nombre de ítems positius i negatius, en un altre àmbit potser es podria interpretar com a equilibri, aquí la lectura és que hi ha molt de risc i, alhora, moltes oportunitats. Depenen de la gestió que fem, la balança pot decantar-se cap a l’èxit o el fracàs.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 5 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013. La biblioteca a prop teu

Centre Cívic El Gorg Riera del Gorg s/n Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

3. PLANIFICACIÓ 3.1 MISSIÓ La Biblioteca Municipal La Muntala és un centre local d’informació que posa a la disposició dels ciutadans recursos materials (llibres, CD’s, pel·lícules, ordinadors amb connexió a Internet i office...) i humans (tertúlies, hores del conte, clubs de lectura...) perquè puguin desenvolupar les seves necessitats formatives, culturals i lúdiques . Així mateix facilita la cooperació i el treball en equip d’organismes i entitats locals, comarcals i provincials.

3.2 VISIÓ La biblioteca en el núvol. En un futur pròxim la La Muntala oferirà molts continguts intangibles, alguns locals i creats per la pròpia Biblioteca La Muntala, i d’altres més generalistes fruit de la compartició del treball dels equips en xarxa. La biblioteca esdevindrà un lloc on s’experimentaran nous recursos.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 6 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

3.3 LÍNIES DE TREBALL LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 1:

La biblioteca generadora de continguts culturals OBJECTIU 1: Editar informació local a viquipèdia ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

1. Seleccionar informació sobre el futbol local.

Gener

RECURSOS

Documents

RESPONSABLE

Mª Lluïsa Grimal/Antònia Caño

arxiu futbol, 2. Editar aquesta informació a la viquipèdia.

3. Difusió d’informació (bloc, web municipal...).

Març Maig -desembre

viquipèdia,

Equip de treball biblioteca

bloc, web

Equip directiu futbol Ana Montes

AVALUACIÓ Relació dels temes que s’han publicat (mínim 3).

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 7 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 1:

La biblioteca generadora de continguts culturals OBJECTIU 2: Difondre les novetats musicals a través de guies fetes amb l’eina spotify ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLE

1. Acordar el format i canals de difusió: temes, periodicitat; ús del bloc, facebook, twitter... Gener - febrer 2. Busca aliances per no duplicar tasques (xarxa maresme

biblioteca

Antònia Caño, Jordi Parcerisa

spotify

xbm...). 3 . Publicar una guia seguint la periodicitat acordada.

Subscripció

Març - desembre

Jordi Parcerisa

AVALUACIÓ Si s’ha complert la planificació.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 8 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 2:

La biblioteca referent cultural del municipi OBJECTIU 3: Posar en marxa el programa Voluntariat per la llengua ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLE Miquel Àngel Martínez, Mª

1. Signatura del conveni per part de l’Ajuntament.

Gener

Conveni

Lluïsa Grimal, Maite Bonora

2. Difusió entre les entitats i associacions perquè assisteixin a la presentació: cartells, bloc, web municipal..

3. Presentació programa, 15 de març.

Gener - juny.

Maite Bonora, Mª Lluïsa Grimal Antònia Caño/ Jordi Parcerisa,

4. Activitat de cloenda, 14 de juny.

voluntaris

AVALUACIÓ Si s’ha fet com a mínim 3 parelles lingüístiques al llarg de l’any i 3 sessions del grup de conversa.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 9 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 2:

La biblioteca referent cultural del municipi OBJECTIU 4: Planificar i programar activitats pel 10è aniversari de la biblioteca ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLE

Pressupost,

1. L’Ajuntament editarà un conte que fa referència a la biblioteca.

editora, material

Miquel Àngel Martínez, Mª

i personal que

Lluïsa Grimal, Ana Montes,

Abril (tot i que el conte

intervé en la

2. Difusió a la V Festa de les Lletres, 20 abril.

es va començar a

preparació de la

3. Engrescar músics i agents culturals locals.

preparar el 2012)

festa.

Antònia Caño, Marion Fitzgerald, trio de flautes L’Esmolet

AVALUACIÓ Si s’ha publicat i s’ha presentat a la V Festa de les Lletres.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 10 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 2:

Foment de la lectura OBJECTIU 5: Engegar el Club de lectura juvenil ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLE

1. Reunió amb educadors per informar-los del projecte.

Desembre 2012

2. Engrescar joves, reunió 25 gener, proposta 3 llibres.

Gener

3. Calendari de trobades: 22 febrer, 5 abril, 31 maig.

Gener 2012

Antònia Caño, Jordi Parcerisa

4. Preparar el material complementari del club.

Gener-febrer

Jordi Parcerisa

Antònia Caño, Mª Lluïsa Grimal Llibres

Antònia Caño, Jordi Parcerisa

AVALUACIÓ Si s’ha fet al club, amb un mínim de 8 participants i 3 lectures anuals.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 11 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 2:

Foment de la lectura OBJECTIU 6: Millorar el prestatge de novel·la de la biblioteca virtual ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

1. Seleccionar repartir tasques, seleccionar temes i organitzar calendari.

RESPONSABLE Sam Sabio (GSB1), Joan Carles

Al llarg de l’any

Calvo2, Antònia Caño internet

2. Difondre i demanar col·laboració a la resta de biblioteques.

ídem

ídem

3. Implementar eines per al diàleg amb l’usuari.

ídem

Equip informàtic GSB

AVALUACIÓ Si s’han treballat el temes triats, s’ha fet difusió i nombre de biblioteques externes que ha participat

1 2

Gerència del Servei de Biblioteques. Bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 12 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 3

Foment de la lectura OBJECTIU 7: Participar a la Verbaliada. Organitzat pel Departament Coordinació Bibliotecària de la Generalitat de Catalunya ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLE

1. Establir bases, calendari, premis.... Bases al gener i anar 2. Fer la difusió a través de cartells i web 2.0.

seguint el procés al llarg de l’any.

internet

Màrius Serra3, Antònia Caño, Jordi Parcerisa.

3. Fer una revetlla de Sant Jordi a la biblioteca.

AVALUACIÓ Si s’ha fet i quantes persones han participat (mínim 15).

3

Ideòleg i dinamitzador del projecte.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 13 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 3:

Formació permanent OBJECTIU 8: Recomanar noves plataformes per a la lectura ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

1. Fer una petició de formació a la GSB. 2. Informar-se sobre totes els recursos existents.

3. Seleccionar i oferir recursos als ciutadans (plataformes per a lectors...).

Gener/maig 2013

Abril- desembre

RECURSOS

RESPONSABLE GSB, Equip de treball biblioteca

Antònia Caño, Jordi Parcerisa

AVALUACIÓ Editat dues guies.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 14 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 4:

Millora de la gestió OBJECTIU 9: Elaborar i fer aprovar pel Ple Municipal el Reglament de la biblioteca ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

1. Redactar el document (esperar).

Març....

2. Consensuar el document amb la regidora d’Ensenyament que el sotmetrà a l’aprovació del Ple Mpal.

Abril - novembre

RECURSOS

RESPONSABLE

Antònia Caño

Mª Lluïsa Grimal, Ple Municipal

AVALUACIÓ Si s’ha fet i aprovat.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 15 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 4:

Millora de la gestió OBJECTIU 10: Elaborar un document amb els canals de difusió de la biblioteca descrivint les utilitats ACCIONS 1. Identificar els canals: facebook, twitter, bloc. 2. Descriure les utilitats i els continguts.

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

Juliol

Bloc, web

RESPONSABLE Equip de treball de la biblioteca

AVALUACIÓ Si s’ha fet.

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 16 de 18


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013

Centre Cívic El Gorg Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

4.GRAELLA DE REUNIONS DE GESTIÓ NOM

OBJECTIUS

PARTICIPANTS

Avaluació

Recollir informació, Equip biblioteca

DURADA PERIODICITAT

LLOC

2h

Biblioteca Estadístiques,

Tres cops any:

INF.ENTRADA

elaboració memòria.

Plans,

Presentació

pressupost

Pla

INF.SORTIDA

Memòria i Pla d’acció

acció Coordinació de Concretar programa.

actuacions

De treball

Temes equipament

Equip biblioteca

30 min

Dues setmanals

Biblioteca Necessitats,

Activitats

objectius Equip biblioteca

30 min. Una mensual

coordinades

Biblioteca. Llista

Millores

deficiències Estratègica

Estratègica

Estratègica

Coordinació

Biblioteques

5h

Tres cops any

Mataró

comarca

Maresme

Coordinació

Regidora,

1h

Tres cops any

Biblioteca Pla, propostes...

regidoria Educació

directora

Coordinació GSB

Directora, equip 2 h

Tres cops any

GSB

gerència

Propostes.

Serveis productes

Acords col·lectius.

Acords de millora

i Acords de millora Bib.

Xarxa

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 17 de 18


IBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2013. La biblioteca a prop teu

Centre Cívic El Gorg Riera del Gorg s/n Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 Fax 93/791 34 60 a/e. b.st.vicensm@diba.cat http://www.bibliolamuntala.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/bibliolamuntala https://twitter.com/bibliolamuntala

5. RELACIÓ D’ AGENTS IMPLICATS PLA D’ACCIÓ Per a cada un dels objectius he citat uns responsables, a continuació relacionaré el càrrec. Per facilitar l’exposició faré quatre nivells: biblioteca, ajuntament, comarca i Gerència del Servei de Biblioteques. Biblioteca Directora, Antònia Caño Tècnic auxiliar, Jordi Parcerisa Ajuntament Alcalde, Miguel Àngel Martínez Regidora d’Educació, Mª Lluïsa Grimal Dep. Comunicació, Ana Montes Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Municipi Club de Futbol Santvicentí Marion Fitzgerald Trio de flautes, L’Esmolet Comarca Maite Bonora, dinamitzadora de “Voluntariat per la llengua” CNL Maresme Grup de Biblioteques del Maresme Gerència del Servei de Biblioteques Sam Sabio Juan Carlos Calvo Equip d’informàtica

Sant Vicenç de Montalt, 15 de desembre de 2012

Antònia Caño i Bermúdez Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2012

Pàgina 18 de 18

Pla d'acció 2013 @ biblioteca la muntala sant vicenç de montalt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you