Page 1

BIBLIOCONCURSO 2012 BASES A biblioteca do IES Illa de Tambo convoca un concurso para conmemorar o “Día internacional da poesía” e fomentar o uso das súas páxinas web, de acordo coas seguintes

1. Poderá participar todo o alumnado matriculado no centro no curso 2011-12. 2. Os/as participantes deberán cubrir un cuestionario impreso cos nomes dos 19 poetas que aparecen no cartel conmemorativo do “Día internacional da poesía” que se atopa no taboleiro de anuncios da biblioteca. Tamén se pode consultar no blog da Biblioteca Illa de Tambo en internet. A cada foto correspóndelle un número correlativo (de 1 a 19), de esquerda a dereita e de arriba abaixo. 3. No cuestionario débese indicar ademais, para cada autor, o título e o localizador (signatura) dunha obra existente na biblioteca do IES Illa de Tambo na que se inclúan poemas seus. Admítese o título de antoloxías individuais ou colectivas, así como de obras misceláneas (de verso e prosa, por exemplo), sempre que inclúan polo menos un poema do autor requerido. Non se admitirán, en cambio, obras do autor nas que non apareza ningún texto en verso. 4. Os cuestionarios repartiranse a partir do 2 de maio de 2012, e poden solicitarse ao profesorado ou recollerse na biblioteca e na conserxería. Tamén se poden imprimir desde o blog da Biblioteca Illa de Tambo en internet. 5. Os cuestionarios, completados cos datos personais do/a participante, depositaranse nunha urna situada na conserxería. Tamén se poderán entregar ao titor/a para que os deposite na urna. Cada alumno/a pode entregar un só cuestionario. Se houbese varios co mesmo nome, quedarán todos anulados. 6. O prazo para entregar os cuestionarios esténdese ata as 14 horas do 11 de maio de 2012. 7. Resultarán gañadores os alumnos/as que acerten un maior número de preguntas do cuestionario. Concederanse premios por categorías, segundo o nivel e curso do alumnado participante. O equipo da biblioteca poderá condeder cantos premios adicionais considere oportunos. A decisión do equipo da biblioteca será inapelable. 8. A participación supón a aceptación das presentes bases.

A web da Biblioteca:

O blog da Biblioteca:

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca. aspx?CodigoBiblioteca=PED081

http://bibliotecaiesilladetambo.blogspot.com.es/


1. Autor/a:…….…………………………………………….…..….

11. Autor/a:………………………………………………….…..….

Obra:…………………………………………………………………

Obra:…………………………………………………………………

Localizador:…………….…………………………………………

Localizador:………………………………………………………

2. Autor/a:……………………………….………………….…..….

12. Autor/a:………………………………….…………….…..….

Obra:…………………………………………………………………

Obra:…………………………………………………………………

Localizador:………………………………………………………

Localizador:…………………………………….…………………

3. Autor/a:…………………………………………………….…..….

13. Autor/a:………………………………………………….…..….

Obra:…………………………………………………………………

Obra:…………………………………………………………………

Localizador:…………………………….…………………………

Localizador:……………………………………….………………

4. Autor/a:…………………………………………………….…..….

14. Autor/a:………………………………………………….…..….

Obra:…………………………………………………………………

Obra:…………………………………………………………………

Localizador:………………………….……………………………

Localizador:………………………………………………………

5. Autor/a:…………………………………………………….…..….

15. Autor/a:………………………………………….…….…..….

Obra:…………………………………………………………………

Obra:…………………………………………………………………

Localizador:……………………………….………………………

Localizador:………………………………………………………

6. Autor/a:…………………………………………………….…..….

16. Autor/a:………………………………………………..…..….

Obra:…………………………………………………………………

Obra:…………………………………………………………………

Localizador:…………………………….…………………………

Localizador:………………………………………………………

7. Autor/a:…………………………………………………….…..….

17. Autor/a:…………………………………………….….…..….

Obra:…………………………………………………………………

Obra:…………………………………………………………………

Localizador:……………………………….………………………

Localizador:………………………………………………………

8. Autor/a:…………………………………………………….…..….

18. Autor/a:………………………………………………….…..….

Obra:…………………………………………………………………

Obra:…………………………………………………………………

Localizador:…………………………….…………………………

Localizador:………………………….……………………………

9. Autor/a:…………………………………………………….…..….

19. Autor/a:………………………………………………….…..….

Obra:…………………………………………………………………

Obra:…………………………………………………………………

Localizador:……………………………….………………………

Localizador:…………………….…………………………………

10. Autor/a:………………………………………………….…..…. Obra:………………………………………………………………… Localizador:………………………….……………………………

LEMBRA: Teñen que ser obras do/a autor que existan na bibioteca do centro e inclúan polo menos un poema seu.

NON ESQUEZAS CUBRIR OS TEUS DATOS APELIDOS………………………………………………………………………………….……. NOME……………………………..………………………………… CURSO E GRUPO……………………………..…………………………..

BIBLIOCONCURSO 2011-2012  
BIBLIOCONCURSO 2011-2012  

BASES BIBLIOCONCURSO

Advertisement