Page 1


COMO CLASIFICAMOS OS LIBROS: A nosa CDU Versión Abril 2016

DO 0 ao 6,como norma, mantemos ata as tres primeiras cifras da CDU de referencia, as que engadimos, se é o caso, AUXILIARES DE FORMA. AUXILIARES DE FORMA XERAIS PARA TODAS AS SECCIÓNS (01)

FILOSOFÍA DE...

(03)

ENCICLOPEDIAS E DICIONARIOS

(05)

PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS

(06)

CATÁLOGOS DE CONGRESOS E EXPOSICIÓNS

(07)

LIBROS DE TEXTO OU CADERNOS DE EXERCICIOS

(08)

ATLAS E MAPAS

(09)

HISTORIA DE...

0. XENERALIDADES 00 003 01 02 03 038 05 084 087 09

FUNDAMENTOS DA CIENCIA E DA CULTURA SISTEMAS DE ESCRITURA BIBLIOGRAFÍAS E CATÁLOGOS BIBLIOTECONOMÍA OBRAS DE REFERENCIA XERAL, ENCICLOPEDIAS E DICIONARIOS DICIONARIOS XERAIS PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS ILUSTRACIÓNS, PLANOS, MAPAS,... LIBRO INFANTIL, LIBRO ILUSTRADO E CÓMIC MANUSCRITOS E LIBROS RAROS

1. FILOSOFÍA, PSICOLOXÍA, ÉTICA 11 13 133 14 15 16 17

METAFÍSICA FILOSOFÍA DA MENTE E DO ESPÍRITO CIENCIAS OCULTAS SISTEMAS FILOSÓFICOS PSICOLOXÍA LÓXICA ÉTICA


2. RELIXIÓN 21 22 26 29 292

FILOSOFÍA RELIXIOSA BIBLIA E SAGRADAS ESCRITURAS CRISTIANISMO OUTRAS RELIXIÓNS MITOLOXÍA

3. CIENCIAS SOCIAIS 311 314 316 32 33 34 35 37 38 39

ESTATÍSTICA DEMOGRAFÍA SOCIOLOXÍA POLÍTICA ECONOMÍA DEREITO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN E ENSINO TURISMO ETNOGRAFÍA E TRADICIÓNS

4. PRODUCIÓN PROPIA. Antepoñemos o 4 á primeira signatura. Así, 4-821 implica que a tradución é propia.

5. CIENCIAS 50 51 511 512 514 515 517 519 52 53 54 55 57 58 59

XENERALIDADES SOBRE CIENCIAS MATEMÁTICAS ARITMÉTICA ÁLXEBRA XEOMETRÍA TOPOLOXÍA ANÁLISE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA MATEMÁTICA ASTRONOMÍA FÍSICA QUÍMICA CIENCIAS DA TERRA CIENCIAS BIOLÓXICAS BOTÁNICA ZOOLOXÍA


6. CIENCIAS APLICADAS 60 61 613 62 63 641 65 68

XENERALIDADES MEDICINA E SAÚDE DIETÉTICA ENXEÑERÍA, MAQUINARIA, INFORMÁTICA AGRICULTURA COCIÑA XESTIÓN ADMINISTRATIVA INDUSTRIA E OFICIOS

7. ARTE, MÚSICA, CINE E DEPORTES 70 71 72 73 74 75 76 77

XENERALIDADES SOBRE ARTE URBANISMO E XARDÍNS ARQUITECTURA E DECORACIÓN ESCULTURA DEBUXO, DESEÑO ARTES APLICADAS E ARTESANÍA PINTURA GRAVADO FOTOGRAFÍA

AUXILIARES DE FORMA PARA ARTES VISUAIS (01)

FILOSOFÍA DE...

(03)

ENCICLOPEDIAS E DICCIONARIOS

(05)

PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS

(06)

CATÁLOGOS DE CONGRESOS E EXPOSICIÓNS

(07)

LIBROS DE TEXTO OU CADERNOS DE EXERCICIOS

(09)

HISTORIA DE...

(91)

RUTAS DE ARTE

(92)

MONOGRAFÍAS SOBRE AUTORES

Así, 74 (92) indica “monografía sobre un debuxante”, 71 (91) marca unha rota de arquitectura ou 75 (09) corresponde a unha historia da pintura. 78

MÚSICA

78(791)

BANDAS SONORAS

782

ÓPERA, CONTOS CON MÚSICA MÚSICA RELIXIOSA MÚSICA VOCAL MÚSICA INSTRUMENTAL

783 784 785

Cor da etiqueta

Materia principal MÚSICAS DO MUNDO, Con indicación xeográfica JAZZ CANTAUTORES MÚSICA POPULAR URBANA


790 791 791 TV 792 793 794 A 796

LIBROS SOBRE CINE PELÍCULAS SERIES DE TELEVISIÓN REPRESENTACIÓNS DE TEATRO VIDEOXOGOS DEPORTES

Temos películas para televisión que son adaptacións de grandes relatos clásicos. A segunda signatura e “REL” e pódense localizar tecleando, no campo materia, “grandes relatos en DVD”

8. LINGUA E LITERATURA 80 81

LINGÜÍSTICA XERAL LINGUA 81 + AUXILIARES DE IDIOMA (81-LA, 81-FR,...)

82 821

LITERATURA LITERATURA UNIVERSAL (TRADUCIÓNS) 82 + AUXILIAR DE XÉNERO + AUXILIAR DE IDIOMA (separados por guión: 82N-G, 82T-GR,...)

AUXILIARES DE XÉNERO

AUXILIARES DE IDIOMA

E

ENSAIO

C

CASTELÁN

N

NARRATIVA

F

FRANCÉS

P

POESÍA

G

GALEGO

T

TEATRO

GR

GREGO

I

INGLÉS

LA

LATÍN

ademais dos AUXILIARES DE FORMA XERAIS

9. XEOGRAFÍA E HISTORIA 90 91 911 913 914

PREHISTORIA E ARQUEOLOXÍA VIAXES XEOGRAFÍA XERAL XEOGRAFÍA UNIVERSAL XEOGRAFÍA DE GALICIA E ESPAÑA


92 929 93

BIOGRAFÍAS, MEMORIAS, DIARIOS de personaxes individuais. Neste caso a segunda signatura é o apelido do biografiado, sexa ou non o autor BIOGRAFÍAS colectivas HISTORIA 93 + AUXILIAR DE TEMPO + AUXILIAR DE LUGAR (separados por guión: 93MO-G, 93AN-M,...)

AUXILIARES DE TEMPO

AUXILIARES DE LUGAR

AN

ANTIGA

G

GALICIA

ME

MEDIEVAL

E

ESPAÑA

MO

MODERNA

M

MUNDO

CONTEMPORÁNEA

ademais dos AUXILIARES DE FORMA XERAIS

CO


BUSCAS...? RELATOS DE MEDO? ETIQUETA LARANXA NO LOMBO DE LIBROS, PELÍCULAS E XOGOS


BUSCAS...? HISTORIAS DE AVENTURAS? ETIQUETA VERDE NO LOMBO DE LIBROS, PELÍCULAS E XOGOS


BUSCAS...? RELATO HISTÓRICO? ETIQUETA ETIQUETA MOURADA LARANXA NO LOMBO DE LIBROS, PELÍCULAS E XOGOS


BUSCAS...? CRIME E XÉNERO NEGRO? ETIQUETA ETIQUETA LARANXA AZUL NO LOMBO DE LIBROS, PELÍCULAS E XOGOS


BUSCAS...? AMOR, AMOR? ETIQUETA LARANXA NO LOMBO DE LIBROS, PELÍCULAS E XOGOS


BUSCAS...? CIENCIA FICCION


CANDO OS LIBROS LEVAN ESTE SÍMBOLO

TES QUE BUSCALOS NOS ANDEIS MÁIS BAIXOS


CANDO AS PELÍCULAS LEVAN ESTES SÍMBOLOS

PELI CON LIBRO

...e con o! g o x o e vid

PODES LEVAR TAMÉN O LIBRO... OU O VIDEOXOGO


CANDO OS LIBROS LEVAN ESTES SÍMBOLOS

LIBRO CON PELI

...e con o! g o x o e vid

PODES LEVAR TAMÉN A PELÍCULA... OU O VIDEOXOGO


CANDO OS VIDEOXOGOS LEVAN ESTE SÍMBOLO CON PELI, CON LIBRO

PODES LEVAR TAMÉN O LIBRO... OU A PELÍCULA


TAMÉN VERÁS OUTRAS PEGATINAS NAS PORTADAS DOS LIBROS E NAS CARÁTULAS DAS PELÍCULAS. USÁMOLAS PARA IDENTIFICAR CADA CAMPAÑA DE ANIMACIÓN:

T N A S A ÍA F


TAMÉN VERÁS OUTRAS PEGATINAS NAS PORTADAS DOS LIBROS E NAS CARÁTULAS DAS PELÍCULAS. USÁMOLAS PARA IDENTIFICAR CADA CAMPAÑA DE ANIMACIÓN

camiño de Santiago


CANDO O AUTOR SEXA DA COMARCA OU O MATERIAL TRATE SOBRE A HISTORIA, A ARTE, AS TRADICIÓNS OU A VIDA DE CELANOVA, VERÁS ESTES DISTINTIVOS

celanova e comarca


OS VIDEOXOGOS TAMÉN ESTÁN IDENTIFICADOS E CLASIFICADOS POR MATERIAS


AS PELÍCULAS DE ANIMACIÓN LEVAN NO LOMBO UNHA TIRA VERDE

AS SERIES DE DEBUXOS ANIMADOS LEVAN NO LOMBO UNHA TIRA VERMELLA


O CINE DOCUMENTAL LEVA NO LOMBO UNHA TIRA DE COR VERDE CLARIÑO

AS PELÍCULAS PARA OS MÁIS PEQUENOS LEVAN NO LOMBO UNHA TIRA AMARELA


A MUSICA TEN TAMÉN OS SEUS PROPIOS DISTINTIVOS

Músicas do mundo Flamenco Folk

Jazz Cantautores Poesía cantada

Música popular urbana


FONDO HISTÓRICO NO LOMBO

LIBROS ENCADERNADOS OU RESTAURADOS

Hospital de libros Exemplar reparado na biblioteca do IES Celanova

DATA:


HORARIO DE BIBLIOTECA LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

CURSO 2015 -2016 VENRES

1ª 2ª

TERESA DEVESA

R1

BELÉN SÁNCHEZ

BELÉN SÁNCHEZ

TERESA DEVESA

IRMA FERNÁNDEZ 4ª R2

TERESA DEVESA

TERESA DEVESA

TERESA DEVESA

IRMA FERNÁNDEZ

BELÉN SÁNCHEZ

(Xefatura departamento)

(Xefatura departamento)

CARMEN VALUGO

TERESA DEVESA BELÉN SÁNCHEZ

CARMEN VALUGO

CARMEN VALUGO

CARMEN VALUGO

CARMEN VALUGO

ISIDORA GIL

ISIDORA GIL IRMA FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ FRANCO

ISIDORA GIL IRMA FERNÁNDEZ

(Contratos-programa)

TERESA DEVESA

TERESA DEVESA

IRMA FERNÁNDEZ 5ª

ISIDORA GIL

(Contratos-programa)

MARÍA JOSÉ FRANCO (Atención educativa)

IRMA FERNÁNDEZ TERESA DEVESA

(Atención educativa)

IRMA FERNÁNDEZ (Contratos-programa)

JUAN LAMAS

ISIDORA GIL

(Atención educativa)

CARMEN VALUGO

(Xefatura departamento)

ISIDORA GIL

IRMA FERNÁNDEZ

ISIDORA GIL

ISIDORA GIL

IRMA FERNÁNDEZ

ISIDORA GIL

ISIDORA GIL

IRMA FERNÁNDEZ

ISIDORA GIL

(Atención pais)

(Atención pais)

RECREOS PLAMBE OUTROS

Servizos2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you